PPSHP:n organisaatio

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jonka tehtävistä määrätään perussopimuksessa. Valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan. Näiden tehtävistä määrätään tarkastussäännössä.

Vuoden 2020 alusta sairaanhoitopiirissä uusittiin organisaatiorakennetta siten, että konsernipalveluiden alle perustettiin 4 uutta vastuualuetta ja muutettiin kahden vastuualueen nimet. 

 

Linkki pdf-tiedostoon