Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Palveluyksiköt > Hankinta- ja logistiikkapalvelut


Hankinta- ja logistiikkapalvelut

​Hankinta- ja logistiikkapalveluiden tehtävänä on hoitaa keskitetysti ja kokonaistaloudellisesti materiaalin hankinta- varasto- ja kuljetuspalvelut sairaanhoitopiirin sairaaloille.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut jakaantuu hankintatoimeen, varastopalveluihin ja kuljetuspalveluihin.

Hankintatoimi on keskitetty Oulun yliopistollisen sairaalan hankintatoimistoon.

Hankintatoimintaa ohjaavat EU-direktiivit ja niihin pohjautuva kansallinen lainsäädäntö, mm. hankintalaki, julkisuuslaki, kauppalaki ja oikeustoimilaki. Lisäksi sairaanhoitopiirin omat ohjeet ja säännöt; hankintaohje, hallintosääntö ja kilpailuttamisen periaatteet on huomioitava toiminnassa.

 

Hankintapalvelut

PPSHP:n hankintapalvelut kilpailuttaa hankinnat säädösten mukaisesti, mm. laatii tarjouspyynnöt, hankkii tuote- ja toimittajatietoja, pyytää asiantuntijalausunnot, tekee tarjousvertailut ja hankintapäätökset sekä ilmoittaa niistä asianosaisille. Lisäksi hankintapalvelut kilpailuttaa ostopalveluja ja toimii asiantuntijana hankintoihin ja varastointiin liittyvissä asioissa (konsultaatiopalvelut).

 

Varastopalvelut

PPSHP:n varastopalveluista vastaavat OYS: n keskusvarasto ja Oulaskankaan sairaalan varasto. Varastopalvelujen tehtävä on vastaanottaa, varastoida ja jaella käyttäjille niiden tarvitsemat tuotteet.

 

Kuljetuspalvelut

PPSHP:n kuljetuskeskus vastaa OYS:n, Psykiatrian klinikan ja OKS-alueen huoltokuljetuksista.

Tehtäviin kuuluu sisäisten materiaalikuljetusten, sekä lähetti- ja autokuljetusten tuottaminen ja koordinoiminen.

Kuljetuspalveluihin kuuluvat sisäiset, auto- ja lähettikuljetukset Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Vastuuyksikönjohtajana toimii kuljetuspäällikkö Kai Juliander.

Kuljetuskeskus tuottaa kuljetuspalveluja yksiköiden välillä.

Sisäinen kuljetus hoitaa ruoka-, materiaali-, lääke-, pyykki-, välinehuolto- ja jätekuljetukset sekä erikseen tilattavat esim. muutot.

Autokuljetus hoitaa Psykiatrian klinikan kuljetukset, näyte ym. Jokilaakson terveyskeskuksiin menevät kuljetukset ja huoltoajot kaupungin alueella.

Lähettikuljetus hoitaa saapuvan ja lähtevän postituksen lajittelua ja jakelua, sekä potilasasiakirjojen, näyte-, lääke-, veri- ja materiaalikuljetukset sairaalan sisällä.

Lisäksi kuljetuspalvelut koordinoivat kuljetuksia ja toimivat asiantuntijana kuljetuspalveluissa.

 Avoimet tarjouspyynnöt

​Tarjouspyynnöt julkaistaan Hilmassa ja ne ovat saatavilla joko Hilma-ilmoituksessa ilmoitetusta osoitteesta tai Tarjouspalvelu.fi –portaalista.

 Yhteystiedot

Hankintapalvelut​

Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Hankintapalvelut
PL 700
90029 OYS

Käyntiosoite:
Uusikatu 22, 90100

Materiaalilaskut 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Hankintapalvelut

Sarjanumero 16805780
PL 861
00019 SSC

OYS Keskusvarasto 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
OYS Keskusvarasto
PL 701
90029 OYS

sähköposti: keskusvarasto.oys(at)ppshp.fi

Oulaskankaan sairaalan keskusvarasto 

Oulaskankaan sairaala
Keskusvarasto
PL 100
86301 Oulainen

sähköposti: keskusvarasto.oulaskangas(at)ppshp.fi

Kuljetuskeskus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
Kuljetuskeskus
PL 50
90029 OYS
puhelin (08) 315 2390


sähköposti: kuljetuskeskus(at)ppshp.fi