Sisätaudit

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Sisätautien poliklinikka
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, puh. 040 509 0847                            
Osastonhoitaja Sirpa Vaara, puh. 040 519 8269

Tehostettu sydänvalvonta (ICCU)
Erikoislääkäri Kirsi Majamaa-Voltti, puh. 040 158 5799
Osastonhoitaja Jaana Bergroth, puh. 040 637 8942

Kardiologian yksikkö
Apulaisylilääkäri Kari Ylitalo, puh. 040 729 8085
vs. osastonhoitaja Anni Jurvakainen, puh. 040 848 8996 

Medisiininen päiväsairaala
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, puh. 040 509 0847
Osastonhoitaja Jenni Pukinkorva, puh. 040 709 8227                         

Munuaiskeskus
Osastonylilääkäri Risto Ikäheimo, puh. 040 775 7115
Osastonhoitaja Raija Taskinen, puh. 040 509 9680

Vatsakeskus
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, puh. 040 1922 725.
Osastonhoitaja Jenni Pukinkorva, puh. 040 709 8227

Kardiologian akuuttiosasto kardiologia, sisätaudit
Erikoislääkäri Outi Saarelainen  puh. 08 315 4107
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki, puh. 040 149 2218

Kardiologian toimenpideseuranta
Apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen, puh. 040 509 5482
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki, puh. 040 149 2218                           

Osasto 40 sisätaudit, keuhkosairaudet, endokrinologia
Erikoislääkäri Katriina Kahlos, puh. 040 192 1166
Osastonhoitaja Tarja Herronen, puh. 040 508 6580

Osasto 42 infektiosairaudet, gastroenterologia
Osastonylilääkäri Heikki Kauma, puh. 040 507 0641
Osastonhoitaja Tarja Ollikainen, puh. 040 504 6281

Osasto 44 syöpätaudit ja hematologia
Osastonylilääkäri Marjaana Säily, puh. 040 508 2842
Osastonhoitaja Mervi Lahdenperä, puh. 040 519 8233

päivitetty 18.3.2021