Sisätaudit

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

OYS vaihde: 08 315 2011​

Sisätautien poliklinikka
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro                          
Osastonhoitaja Sirpa Vaara

Tehostettu sydänvalvonta (ICCU)
Erikoislääkäri Kirsi Majamaa-Voltti
Osastonhoitaja Jaana Bergroth

Kardiologian yksikkö
Apulaisylilääkäri Kari Ylitalo
vs. osastonhoitaja Anni Jurvakainen

Medisiininen päiväsairaala
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro
Osastonhoitaja Jenni Pukinkorva                       

Munuaiskeskus
Osastonylilääkäri Risto Ikäheimo
Osastonhoitaja Raija Taskinen

Vatsakeskus
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela
Osastonhoitaja Jenni Pukinkorva

Kardiologian akuuttiosasto kardiologia, sisätaudit
Erikoislääkäri Outi Saarelainen  
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki

Kardiologian toimenpideseuranta
Apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen
Osastonhoitaja Sanna Kivimäki                    

Osasto 40 sisätaudit, keuhkosairaudet, endokrinologia
Erikoislääkäri Katriina Kahlos
Osastonhoitaja Tarja Herronen

Osasto 42 infektiosairaudet, gastroenterologia
Osastonylilääkäri Heikki Kauma
Osastonhoitaja Tarja Ollikainen

Osasto 44 syöpätaudit ja hematologia
Osastonylilääkäri Marjaana Säily
Osastonhoitaja Mervi Lahdenperä

päivitetty 18.3.2021