Sisätaudit

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Sisätautien poliklinikka
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, puh. 040 509 0847                            
Osastonhoitaja Sirpa Vaara, puh. 040 519 8269

Tehostettu sydänvalvonta (ICCU)
Erikoislääkäri Kirsi Majamaa-Voltti, puh. 040 158 5799
Osastonhoitaja Marko Knuutila, puh. 040 506 5034

Kardiologian osasto
Apulaisylilääkäri Kari Ylitalo, puh. 040 729 8085
Osastonhoitaja Jukka Jauhiainen, puh. 040 350 8980

Medisiininen päiväsairaala
Apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen, puh. 040 509 5482
Osastonhoitaja Anna-Kaisa Katiska-Riihiaho, puh. 040 508 6610                         

Munuaisosasto
Osastonylilääkäri Risto Ikäheimo, puh. 040 775 7115
Osastonhoitaja Raija Taskinen, puh. 040 509 9680

Vatsakeskus
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, puh. 040 508 9641
Osastonhoitaja Sirpa Vaara, puh. 040 519 8269

Tarkkailuosasto
Apulaisylilääkäri Timo Lauri, puh. 040 508 7533
Osastonhoitaja Eija Marin-Pekkala, puh. 040 352 5274
Osastonhoitaja Maarit Willman, puh. 08 315 2134

Osasto 35 kardiologiset, endokrinologiset, yleissisätaudit
Apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen, puh. 040 509 5482
Osastonhoitaja Anna-Kaisa Katiska-Riihiaho, puh. 040 5086610                          

Keuhkofunktio
Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, puh. 040 509 0847
Osastonhoitaja Sirpa Vaara, puh. 040 519 8269

Osasto 40 sisätaudit, keuhkosairaudet, endokrinologia
Erikoislääkäri Katriina Kahlos, puh. 040 192 1166
Osastonhoitaja Leena Harju, puh. 040 563 4866

Osasto 42 infektiosairaudet, gastroenterologiset
Osastonylilääkäri Heikki Kauma, puh. 040 507 0641
Vs. osastonhoitaja Tarja Ollikainen, puh. 040 504 6281

Osasto 44 syöpätaudit ja hematologia
Osastonylilääkäri Marjaana Säily, puh. 040 508 2842
Vs. osastonhoitaja Marika Kivirinta, puh. 040 519 8233

päivitetty 16.5.2018