Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > ​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto


​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, joka on 692 euroa vuodessa 1.1.2022 alkaen. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Laskusta ilmenee, jos ko. maksu kerryttää maksukattoa. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan laskea yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä. 

https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto


Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut:

  • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelu
  • poliklinikan antama tutkimus ja hoito
  • sarjassa annettava hoito
  • terveydenhuollon ammattihenkilön antama toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito
  • päiväkirurginen toimenpide
  • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
  • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
  • lyhytaikainen laitoshoito (terveydenhuoltolain 67 §) sekä yö- ja päivähoito
  • lyhytaikainen laitospalvelu (sosiaalihuoltolain 22 §)
  • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjakso

 

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle. Myös toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Maksukattoon ei kuulu myöskään maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta.

Maksukaton seuranta on palvelunkäyttäjän vastuulla. Asiakkaan tulee itse osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ylittyminen esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

Jos asiakkaalla on maksukattoa kerryttäviä käyntejä ja hoitojaksoja vain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laitoksissa, maksukaton täyttymistä seurataan myös tietojärjestelmien kautta. Kun maksukatto täyttyy, tietojärjestelmä huomauttaa asiasta ja asiakkaalle korjataan hoitolasku maksukaton mukaiseksi. Jos asiakkaalla on ko. vuodelta ennen korjatun laskun hoitoaikaa maksukattoa kerryttäviä asiakasmaksuja muihin julkisiin sairaaloihin ja/tai terveyskeskuksiin, asiakkaan tulee toimittaa niistä alkuperäiset laskut ja maksukuitit maksukaton uudelleen laskentaa varten sekä pankkitilinsä IBAN-numero mahdollisia liikamaksupalautuksia varten viimeistään ennen saamansa laskun eräpäivää. Tositteet esitetään siihen laitokseen, jossa maksukatto tulee täyteen.

 

Kun maksukatto tulee täyteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa tai Oulaskankaan sairaalassa, tositteiden lähetysosoite on:

OYS / Maksukattoasiat, PL 10, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 08 315 5779, sähköposti: maksukatto(at)ppshp.fi

​​​Kun maksukatto tulee täyteen OYS Kehitysvammahuollossa, tositteiden lähetysosoite on:

OYS Kehitysvammahuolto / Laskutus, PL 35, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 050 5511866.


Salattua sähköpostia voi lähettää turvalinkin https://turvaposti.ppshp.fi kautta.

Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelun käyttäjälle annetaan tästä todistus, joka on voimassa vapaakortin myöntämisvuoden loppuun. Asiakkaan tulee esittää todistus, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.