Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > ​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto


​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 683 euron maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,50 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat edellä mainitun mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut lasketaan yhteen.

https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto

Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut:

  • sairaalan poliklinikkamaksut
  • sarjahoidon maksut
  • päiväkirurgian maksut
  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
  • yö- ja päivähoidon maksut
  • kuntoutushoidon maksut
  • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
  • 1.1.2022 alkaen maksukattoon huomioidaan myös suun terveydenhuollon ja kotona tapahtuvan hoidon kustannuksia tietyiltä osin.

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Maksukattoon ei kuulu myöskään maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta.

Asiakkaan tulee itse osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ylittyminen esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Jos asiakkaalla on maksukattoa kerryttäviä käyntejä ja hoitojaksoja vain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laitoksissa, maksukaton täyttymistä seurataan myös tietojärjestelmien kautta. 

Kun maksukatto täyttyy, tietojärjestelmä huomauttaa asiasta. Asiakkaalle korjataan hoitolasku maksukaton mukaiseksi. Jos asiakkaalla on ko. vuodelta ennen korjatun laskun hoitoaikaa maksukattoa kerryttäviä asiakasmaksuja muihin julkisiin sairaaloihin ja/tai terveyskeskuksiin, asiakkaan tulee toimittaa niistä alkuperäiset laskut ja maksukuitit maksukaton uudelleen laskentaa varten sekä pankkitilinsä IBAN-numero mahdollisia liikamaksupalautuksia varten viimeistään ennen saamansa laskun eräpäivää. Tositteet esitetään siihen laitokseen, jossa maksukatto tulee täyteen.

 

Kun maksukatto tulee täyteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa, tositteiden lähetysosoite on:

OYS / Maksukattoasiat, PL 10, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 08 315  5779, sähköposti: maksukatto(at)ppshp.fi

Kun maksukatto tulee täyteen Oulaskankaan sairaalassa, tositteiden lähetysosoite on:

Oulaskankaan sairaala / Maksukattoasiat, PL 100, 86301 Oulainen. Lisätietoja puh. 040 820 2179, sähköposti: laskentapalvelut.oulaskangas(at)ppshp.fi.

Kun maksukatto tulee täyteen OYS Kehitysvammahuollossa, tositteiden lähetysosoite on:

OYS Kehitysvammahuolto / Laskutus, PL 35, 90029 OYS. Lisätietoja puh. 050 5511866.

Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelun käyttäjälle annetaan tästä todistus, joka on voimassa vapaakortin myöntämisvuoden loppuun. Asiakkaan tulee esittää todistus, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.