Tiedejulkaisut ja julkinen tutkimusrekisteri

​​​​​​​​​​​​JULKI-julkaisurekisteri​​

Tieteelliset julkaisut rekisteröidään OYS-erityisvastuualueen yhteiseen JULKI-rekisteriin. JULKI-rekisteristä saatavia tietoja käytetään OYS-erityisvastuualueen  tieteellisen tutkimustoiminnan seuraamiseksi ja päätöstenteon pohjaksi tutkimusrahoitusta jaettaessa.

http://julki.istekkipalvelut.fi/generatorOYS/gui.jsp

Ohjeet:

1) Valitse Tuloste-kohdasta Sairaalan tekijänimen julkaisuluettelo.
2) Kirjoita Tekijänimi-kohtaan julkaisun tekijän sukunimi ja paina Etsi nimiä-nappia.
3) Näpäytä luettelossa olevaa nimeä. Huomioi, että samalla henkilöllä voi olla julkaisuja useammilla tekijänimillä.
4) Valitse Tulostusjärjestys-kohdasta esim. Numerojärjestys.
5) Valitse Tulostusmuoto-kohdasta Muotoiltu lista.
6) Näpäytä Tulosteen rajoitteet-kohtaa ja valitse Julkaisuvuosi-kohdasta vuosi esim. 2019.
7) Näpäytä alhaalla olevaa linkkiä "Sairaalan tekijänimen XX julkaisut".

 ​

Julki-julkaisujen tallentajat:


PPSHP:n tulosalue


Julki-tallentaja

 
Somatiikka
Tutkimuspalvelut
Psykiatria
Johanna Ojala
 


Sairaanhoidon palvelukeskus

TutkimuspalvelutKuntoutuksen palvelukeskus


Tutkimuspalvelut

Konsernipalvelut
   - Hoitotiede

Katri Aalto
 
   - Perusterv.huollon yksikkö
Lea Mäkelä

Pohjois-Suomen laboratoriokeskus ky  Nordlab                                           

Biopankki

OYS-erva 

Arja Lähteenkivi


Marjukka Wihlman

Tutkimuspalvelut                               


Kliinisten kokeiden rekisteröinti kansainväliseen tutki​musrekisteriin

Julkinen tutkimusrekisteri (ClinicalTrials.gov)


Kliiniset tutkimukset on ennen tutkimuksen aloittamista rekisteröitävä julkiseen ja kaikille avoimeen riippumattomaan kansainväliseen tutkimusrekisteriin, joka täyttää ICMJE:n 
(International Committee of Medical Journal Editors) kriteerit. Tutkimustulosten julkaiseminen tieteellisissä lehdissä edellyttää tutkimussuunnitelman julkaisemista tällaisen rekisterin sivustolla. Rekisteröitäviin tutkimuksiin kuuluvat kaikki prospektiiviset kokeelliset hoitotutkimukset, joissa arvioidaan käytettyjen hoitomenetelmien vaikuttavuutta. Puhtaasti havainnoivia tutkimuksia ei tarvitse rekisteröidä.

Tutkimuksen rahoituslähde ei vaikuta rekisteröintivelvoitteeseen; myös ns. tutkijalähtöiset hankkeet on rekisteröitävä ennen ensimmäisen potilaan ottamista mukaan tutkimukseen.
 
Selvitä ennen tutkimuksen rekisteröintiä, tehdäänkö tutkijalähtöinen tutkimus PPSHP:n vai Oulun yliopiston nimissä. Tutkimus tehdään ensisijaisesti sen organisaation nimissä, jossa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on päävirassa. Jos tutkittavat osallistuvat tutkimukseen sairaanhoitopiirin potilaina, tehdään tutkimus sairaanhoitopiirin nimissä. Mikäli tutkimus toteutetaan kokonaan toisen organisaation toimintana ja yksinomaan kyseisen osapuolen henkilökuntaa, tiloja, laitteita tai muita resursseja käyttäen, tehdään tutkimus kyseisen organisaation nimissä riippumatta tutkijan pääviran työnantajasta. Kansainvälisenä periaatteena on, että kukin tutkimus rekisteröidään vain yhden kerran.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tutkimukset kirjataan ClinicalTrials.gov -rekisteriin, johon PPSHP on liittynyt. Rekisteröinti tehdään keskitetysti Oulu University Hospital-organisaation alle. Rekisteröintiä varten tulee ottaa yhteyttä PPSHP:n tutkimuspalveluihin (tutkimuspalvelut(at)ppshp.fi), jossa luodaan tutkimushankkeen yhteyshenkilölle tai vastuulliselle tutkijalle käyttäjäoikeudet. Yhteyshenkilö saa sen jälkeen sähköpostitse tiedot käyttäjätunnuksestaan. Rekisteriin kirjaudutaan verkko-osoitteessa https://register.clinicaltrials.gov/. Käyttäjätunnuksensa avulla yhteyshenkilö ilmoittaa rekisteriin tutkimushankkeen tiedot ja täydentää niitä myöhemmin tutkimuksen edetessä. Rekisteri luo tutkimukselle ID-numeron, joka liitetään tutkimusjulkaisuun.
 
Oulun yliopiston nimissä tehtävän rekisteröinnin paikallisena ylläpitäjänä toimii Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Jaana Liimatainen (jaana.liimatainen(at)oulu.fi). 


​​​