Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta, hoitaa kirjanpitolain ja perussopimuksen edellyttämät laskentatoimen tehtävät sekä tuottaa sairaanhoitopiirin ja muiden asiakkaiden tarvitsemat toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Toimialue​ vastaa myös kunta- ja yleislaskutuksesta sekä asiakasmaksuista ja niiden perinnästä. Talouspalvelut vastaa myös sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden turvaamisesta, rahoituksesta sekä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjauksesta.  Talouspalveluihin kuuluva PPSHP:n hankintapalvelut tekee keskitetysti sairaanhoitopiirin hankinnat (pois lukien lääkehankinnat) sekä toimii hankinnassa sopimuksen tekijänä. Hankintapalvelut suorittaa kilpailuttamisen yhdessä käyttäjäasiantuntijoiden kanssa, valmistelee/tekee hankintapäätöksen, antaa päätöksen tiedoksi asianosaisille ja toimii asiantuntijana hankintoihin liittyvissä asioissa (konsultaatiopalvelut).
​​

​​Yhteystiedot

Talousjohtaja
Jarkko Raatikainen
Puhelin 0400 154 743

Taloussuunnittelupäällikkö
Pia Peteri
Puhelin 08 315 4707 tai 0400 240 354

Laskentapäällikkö
Sari Anttila
Puhelin 08 315 4401

Taloussihteeri
Helena Toivanen
Puhelin 08 315 4336 tai 040 507 7114

Palveluesimies
Leena Määttä
Puhelin 08 315 4370 tai 050 475 4927

Hankintapäällikkö
Juha Putkonen
Puhelin 040 486 0071 

 Osoitteet

Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Talouspalvelut​
PL 10, 90029 OYS

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50, 90220
K6-rakennusosa, 1. krs.
(sisäänkäynti K-ovi)