Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta, hoitaa kirjanpitolain ja perussopimuksen edellyttämät laskentatoimen tehtävät sekä tuottaa sairaanhoitopiirin ja muiden asiakkaiden tarvitsemat toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Toimialue​ vastaa myös kunta- ja yleislaskutuksesta sekä asiakasmaksuista ja niiden perinnästä. Talouspalvelut vastaa myös sairaanhoitopiirin maksuvalmiuden turvaamisesta, rahoituksesta sekä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjauksesta.

 

Yhteystiedot

Talousjohtaja
Jarkko Raatikainen
Puhelin 0400 154 743

Taloussuunnittelupäällikkö
Pia Peteri
Puhelin 08 315 4707 tai 0400 240 354

Laskentapäällikkö
Sari Anttila
Puhelin 08 315 4401

Taloussihteeri
Helena Toivanen
Puhelin 08 315 4336

Kansliasihteeri
Leena Määttä
Puhelin 08 315 4370 

 Osoitteet

Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Talouspalvelut​
PL 10, 90029 OYS

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50, 90220
K6-rakennusosa, 1. krs.
(sisäänkäynti B1-ovi)