Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Ehdota aihetta


Ehdota aihetta -palvelu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ehdota aihetta –palvelun avulla voit tehdä ehdotuksen hoitosuosituksen, hoitotyön suosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi. Keskitetyn palvelun tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa aihe-ehdotuksen tekemistä. Palvelun tarjoavat yhteistyössä

Kenelle palvelu on tarkoite​ttu?

Uusia aiheita voivat ehdottaa sairaanhoitopiirit, erikoislääkäriyhdistykset, terveydenhuollon ammattilaiset ja päättäjät sekä kansalaiset.

Minkälaisia aiheita vo​​i ehdott​aa?

Arvioi­ta­vaksi voi eh­dottaa hoi­toja, laitteita, lääk­keitä, toimenpiteitä, ennal­taeh­käi­seviä toi­mia sekä hallin­nol­lisia tukijärjes­telmiä. Aihe-ehdot​ukset-sivulta voit tarkistaa, onko aihetta ehdotettu aikaisemmin.

Miten ehdotus etenee?

  1. Tee ehdotuksesi Ehdota aihetta -lomakkeella. ​ Voit valita suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen lomakkeen.
  2. FinCCHTA välittää ehdotuksesi eteenpäin ja ilmoittaa sinulle, minne ehdotuksesi on toimitettu. 
  3. Jokainen organisaatio käsittelee saamansa ehdotukset itsenäisesti.
    1. Jos ehdotuksesi hyväksytään,  suosituksen tai arvioinnin tekevä organisaatio on sinuun yhteydessä ja jatkaa asian käsittelyä oman prosessinsa ja aikataulunsa mukaisesti. 
    2. Jos ehdotuksesi hylätään, FinCCHTA lähettää sinulle tiedon päätöksestä perusteluineen.

 

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​