Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Toiminta ja talous


Toiminta ja talous

​​​Sairaanhoitopiirin tason toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

 • sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut sitovat tavoitteet
  • lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk
  • ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa
  • hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa
 • toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla
 • jäsenkuntalaskutus toteutuu enintään suunnitellun mukaisesti
 • välitetyt ostopalvelut eivät ylitä suunniteltua määrää
 • toimintamenot yhteensä ja henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti
 • tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen
 • investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti
 • lainakannan nettomuutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti

Toiminta- ja taloussuunnittelu valmistellaan omistajaohjauksen strategisten linjausten mukaisesti sopimalla työnjaosta ja taloudellisista resursseista. Sairaanhoitopiirin talouden johtamisessa sitoudutaan vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseen. Toiminnan johtamiseen asetetaan tulosaluekohtaiset strategiasta johdetut tavoitteet.

 

Tilinpäätökset ja kertomukset

Vuosittain laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan kesäkuussa. Kertomus sisältää mm. tietoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä ja tilinpäätöslaskelmat. Myös henkilöstökertomusosio on liitetty toimintakertomukseen. Henkilöstökertomus on painettu lisäksi erillisenä julkaisuna vuoteen 2017 asti.

 

 Suunnitelmat

 

 

 Tilinpäätökset ja kertomukset