Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Toiminta ja talous


Toiminta ja talous

​​​​​​​​​​​​​​​Sairaanhoitopiirin tason toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut sitoviksi strategisiksi tavoitteiksi seuraavat mittarit:

Potilaslähtöisyys

  • lähetteen käsittelyaika on alle 21 vuorokautta
  • ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa
  • hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

Tuloslaskelma

  • toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti
  • jäsenkuntalaskutus toteutuu talousarvion mukaisesti
  • toimintamenot yhteensä toteutuvat talousarvion mukaisesti
  • henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti
  • tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen

Investoinnit

  • investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti

Lainakanta

  • lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti


​Toiminta- ja taloussuunnittelu valmistellaan omistajaohjauksen strategisten linjausten mukaisesti sopimalla työnjaosta ja taloudellisista resursseista. Sairaanhoitopiirin talouden johtamisessa sitoudutaan vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseen. Toiminnan johtamiseen asetetaan tulosaluekohtaiset strategiasta johdetut tavoitteet.

 

Tilinpäätökset ja kertomukset

Vuosittain laadittava tilinpäätös julkaistaan kesäkuussa. Tilinpäätökseen sisältyy tilinpäätöslaskelmien lisäksi tietoa mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä​. Myös henkilöstökertomusosio on liitetty toimintakertomukseen. Henkilöstökertomus on painettu lisäksi erillisenä julkaisuna vuoteen 2017 asti.​ 

 Suunnitelmat

 

 

 Tilinpäätökset ja kertomukset