Etusivu > Tutkimus ja opetus > Opetustoiminta


Opetustoiminta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tervetuloa oppimaan!

Opetuskenttinä toimivat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala, kehitysvammapalveluiden osaamiskeskus ja opetusterveyskeskussopimuksen kautta terveyskeskukset. Sairaaloissamme suorittaa lisääntyvässä määrin ​käytännön harjoittelua myös ulkomaalaisia lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoita.

Harjoittelut toteutuvat yhteistyössä yliopiston,​ ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus. Opiskelu, samoin kuin varsinainen työ, tapahtuu sairaalassa moniammatillisissa ryhmissä. Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Opetuksen ja ohjauksen laatua seurataan ja kehitetään opiskelijapalautteiden pohjalta. ​