Etusivu > Tutkimus ja opetus > Opetustoiminta


Opetustoiminta

Tervetuloa oppimaan!

Opetuskenttinä toimivat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala, Tahkokankaan palvelukeskus ja opetusterveyskeskussopimuksen kautta terveyskeskukset. Lisääntyvässä määrin sairaaloissamme suorittaa käytännön harjoittelua myös ulkomaalaisia lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoita.

Harjoittelut toteutuvat yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus. Opiskelu, samoin kuin varsinainen työ, tapahtuu sairaalassa moniammatillisissa ryhmissä. Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Opetuksen ja ohjauksen laatua seurataan ja kehitetään opiskelijapalautteiden pohjalta.