Erikoissairaanhoidon sosiaalityö

​Sairaaloidemme sosiaalityöntekijät opastavat ja avustavat potilaita ja omaisia siten, että sairastumisen tai vammautumisen jälkeen taloudellinen toimeentulo ja sosiaalinen suoriutuminen jatkuisivat mahdollisimman normaalisti. Sosiaalityön palvelut ovat potilaille maksuttomia.​ Voit tulla sosiaalityöntekijän asiakkaaksi ilman lähetettä oman, omaisesi tai hoitohenkilökunnan yhteydenoton perusteella. ​Terveyssosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, sairastumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta.

Terveyssosiaalityöntekijän potilaskohtaiseen työhön kuuluvia tehtäviä:

  • sosiaalisen tilanteen arviointi
  • sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
  • yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö​
  • asiantuntija- ja koulutustehtävät esimerkiksi ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • puhelinneuvonta


Erikoissairaanhoidon sosiaalityön toimialuetta johtaa johtava sosiaalityöntekijä, puhelin 040 5546546. Sairaalan jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas itse, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Yhteystiedot löytyvät osastoilta tai poliklinikoilta tai alla olevasta linkistä.