Erikoissairaanhoidon sosiaalityö

​​​​​Terveydenhuollon sosiaalityön tehtävänä on edistää ja tukea sosiaalityön menetelmin potilaiden ja omaisten kokonaisvaltaista sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sairastumis- tai vammautumistilanteissa. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Terveydenhuollon sosiaalityössä korostuu yksilökohtainen palveluohjaus, jossa koordinoidaan potilaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Sosiaalityön palvelut ovat potilaille maksuttomia.

Terveyssosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, sairastumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta.

Terveyssosiaalityöntekijän potilaskohtaiseen työhön kuuluvia tehtäviä:

  • sosiaalisen tilanteen arviointi
  • sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
  • yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö
  • asiantuntija- ja koulutustehtävät esimerkiksi ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • puhelinneuvonta

Erikoissairaanhoidon sosiaalityön toimialuetta johtaa johtava sosiaalityöntekijä, puhelin 040 5546546. Sairaalan jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas itse, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Yhteystiedot löytyvät osastoilta tai poliklinikoilta tai alla olevasta linkistä.