Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasjärjestöt


Potilasjärjestöt

​Tiedon tarve on suuri, kun sairastut tai läheisesi sairastuu. Potilasjärjestöt tarjoavat mm. vertaistukea, neuvontapalveluja, koulutusta ja virkistystä. OYS:ssa järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset kohtaavat sinut kiireettömästi ja tukevat sairauteen sopeutumisessa. Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa OYS:ssa koordinoi OLKAOulu. 

Potilasjärjestöjen piste toimii OYS:n Avohoitotalon aulassa (G-ovi).

Järjestöpiste ja sairaalavapaaehtoiset tauolla toistaiseksi

Järjestöpiste tarjoaa tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta. Pisteellä esittäytyy vuorollaan eri järjestöjä. Materiaalia voit hakea milloin vain. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoa: www.jarjestopistekaiku.fi

 

Tiedotteet

Terveyssosiaalityö ja OLKA lähellä potilasta

Oulun yliopistollisen sairaalan terveyssosiaalityöntekijät käyttävät aktiivisesti työssään potilasjärjestöjen materiaaleja ja pitävät vertaistukea merkittävänä osana potilaan kuntoutumisprosessia. Sen sijaan vertaistukitoiminnan koordinointia ei tunneta, selviää survey-tutkimuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimii 34 terveyssosiaalityöntekijää neljässä eri organisaatiossa. Terveyssosiaalityö ja OLKA-toiminta toimivat kumpikin "potilaan parhaaksi" sairaalan sisällä, mutta kuitenkin hoito- ja tutkimushuoneiden ulkopuolella. Sosiaalityön eetos on auttaa asiakasta selviytymään arjesta sairauden tai vamman kanssa, erilaisten palveluiden ja tukitoimien sekä psykososiaalisen tuen avulla.

Kesällä toteutettuun survey-tutkimukseen osallistui 17 sosiaalityöntekijää. Kaikki kyselyyn vastanneet käyttävät potilasjärjestötietoa hyödykseen omassa työssään. Erityisesti uuden diagnoosin saaneelle potilaalle annettiin tietoa potilasjärjestöjen tarjoamista palveluista.

OYS:ssa toteutettavaa vertaistukitoiminnan organisointia ei tunnettu juurikaan. Tulos ei yllätä, koska tällä hetkellä vertaistukitoiminnan koordinointia ei ole, vaan jokainen potilasjärjestö toimii suoraan omien yhteyshenkilöidensä kautta osastoilla.

"Jotkut potilasjärjestöt ovat tottuneet olemaan suoraan yhteydessä sairaalan yksiköihin vertaistukea ja muuta tukea tarjotessaan. OLKA-toiminnan kautta voimme kehittää vertaistukitoiminnan malleja entistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin. Historiasta tulevaisuuteen on tässäkin yhteinen tavoitteemme", toteaa hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila.

OLKA-toiminnan tunnettuutta lisäämällä mm. kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden parissa, uskomme pääsevämme toimintamallin käyttöönotossa reippaasti eteenpäin.

Katja Kuusela, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, OLKA Oulu

Artikkeli asiasta