Etusivu > Palvelut > Apuvälinepalvelut > Kuulokeskus > Ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit


Ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit

​​​​​Kuulokeskuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyönä järjestetään erilaisia ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Ne ovat terveydenhuoltolakiin perustuvaa sopeutumisvalmennusta (THL 2010/1326 lääkinnällisestä kuntoutuksesta 29§). Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti PPSHP:n alueella asuville. Myös OYSin erityisvastuualueelta voi hakeutua kurssille hoitavan tahon suosituksesta.

Erilaisia kursseja

 • Kuulokojeen käyttäjien ensitietopäivä
 • Työikäisten ensitietopäivä
 • Vaikeasti kuulovammaisten kurssi
 • Kuulonäkövammaisten kurssi
 • Akustikusneurinooma-ensitietopäivä
 • Meniere-ensitietopäivä
 • Aikuisten sisäkorvaistute-ensitietopäivä

 

Kurssien tavoitteet

 • Saada uusia voimavaroja ja välineitä arjessa selviämiseen.
 • Saada tietoa sairaudesta sekä sen hoidosta ja kuntoutuksesta.
 • Kokemusten jakaminen muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.
 • Saada tietoa yhteiskunnan antamista palveluista.
 • Apuvälineiden käytön vahvistuminen.​

 

Kursseista saat tietoa ottamalla yhteyttä K​uulokeskukseen. Kurssille valinnasta päättää kurssityöryhmä. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Matkakustannukset korvataan Kelan korvausperusteiden mukaisesti omavastuuosuuden ylittävältä osalta.​