Olenko päivystyspotilas

​Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat

Päivystyksessä hoidetaan vain sellaisia sairauksia ja vammoja, joiden hoitamatta jättäminen lähimmän vuorokauden aikana tai viikonloppuisin aiheuttaisi potilaalle merkittävän terveydellisen riskin. Päivystykseen tulee kuitenkin paljon sellaisia potilaita, joiden hoidon tarve ei ole näin kiireellinen.

Kaikille päivystykseen tulijoille tehdään hoidon tarpeen arvio. Jos siinä todetaan, että potilas ei tarvitse päivystyksellistä hoitoa, hänet ohjataan muun terveydenhuollon palvelun pariin ja/tai hänelle annetaan muuta opastusta. Päivystyksessä hoito annetaan lääketieteellisen kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Ei siis siinä järjestyksessä, jossa potilaat tulevat sisään. Siksi joku myöhemmin sisään tullut voi päästä hoitoon aikaisemmin.

Jotkut hakeutuvat päivystykseen ajatuksella, että sitä kautta pystyy nopeuttamaan omaa normaalia hoitoprosessia. Näin ei ole. Päivystys ei ole terveysasema vaan paikka, jossa hoidetaan nopeasti välittömät henkeä uhkaavat tilanteet ja muut potilaan hoidon kannalta kiireiset asiat.

 

Päivystyksessä annetaan ensiapua tapaturmiin ja kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi:

 • Kova rintakipu
 • Uudet halvausoireet
 • Runsas verenvuoto (esim. verioksennus, iso vuotava haava)
 • Vastasyntyneen lapsen kuume
 • Isot vammat ja luunmurtumat
 • Tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus
 • Äkillisesti alkanut kova päänsärky
 • Hengitysvaikeus
 • Äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
 • Kova korvakipu, johon särkylääke ei ole auttanut

Päivystysluonteista välitöntä lääkärin arviota ja hoitoa ei yleensä tarvita:

 • Flunssa, nuha, yskä
 • Korvien tarkistukset
 • Vanhojen vammojen näytöt
 • Näppylöiden, luomien ja pattien näytöt​
 • Ihottumat
 • Pitkäaikainen huimaus tai päänsärky
 • Tuki- ja liikuntaelimistön säryt ja kolotukset ilman tuoretta vammaa
 • Paha olo
 • Ripuli, jos kunto pysyy muuten hyvänä
 • Väsyneisyys
 • Reseptin uusinnat
 • Krooniset sairaudet, joissa ei ole tapahtunut äkillistä oireiden huonontumista
 • Sairauslomien jatkot, työkyvyn arviot, kaikki lausunnot
 • Ei saa aikaa omalle terveysasemalle asiassa, joka ei vaadi ensiapuluontoista arviota

 

Sen arvioiminen, milloin ja mihin päivystykseen pitää lähteä, ei ole aina helppoa.

 

Matti Martikainen

ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtaja, OYS