Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Oulun Craniofaciaalikeskus > Kalloepämuodostumien tutkiminen


Kalloepämuodostumien tutkiminen

Pään saumojen luutumisen toteaminen perustuu aluksi silmämääräiseen havainnointiin. Kokenut tutkija pystyy tunnistamaan tyypillisiä piirteitä tiettyihin luutumishäiriöihin sopien. Mitä aiemmin saumat ovat luutuneet, sitä selvemmät ovat poikkeamat pääsääntöisesti. Lapsen pään muoto voi kuitenkin raskausajan ja synnytyksen jäljiltä olla muokkautunut tai painunut niin, että se voi hämäävästi muistuttaa todellista luista epämuodostumaa. Kallon luusaumojen luutumisesta johtuvan poikkeavan muodon selvittely ei ole helppoa.

Perusterveydenhuollossa selvä epäily pään saumojen ennenaikaisesta luutumisesta on aihe konsultoida asiantuntijaa, ja tuolloin lähete erikoissairaanhoitoon sekä Oulun craniofaciaalikeskukseen poliklinikkakäyntiä varten on perusteltua. Lähetteeseen voi liittää valokuvia potilaasta, jolloin lähetteen vastaanottaja voi jo kuvien perusteella arvioida tarvittavia tutkimuksia ja asian kiireellisyyttä.

Kallon saumojen epämuodostumia epäillessä ei tarvitse ottaa pään röntgenkuvia terveyskeskuksessa eikä lähettävässä sairaalassa. Tarvittavat röntgenkuvat otetaan vasta leikkaavassa sairaalassa. Potilaille tehdään yleensä myös kolmiulotteinen mallinnus tietokonekerrokuvauksella (3D-CT). Kolmiulotteisista kuvantamistutkimuksista tehdään tarvittaessa ennen toimenpiteitä tarkat, potilaskohtaiset muoviset mallit (kts. kohta pikamallitekniikka) leikkauksen suunnittelua varten.

Pikamallitekniikka

Oulun Teknilliseen Ammattioppilaitokseen (nykyinen ammattikorkeakoulu) hankittiin 1990-luvun taitteessa laite, jolla voitiin tehdä sähköisistä kuvatiedostoista aitoja, konkreettisia malleja ns. pikamallitekniikalla. Tässä tekniikassa 0,01 mm halkaisijaltaan oleva lasersäde pyyhkäisee sammiota, jossa on valokovetteista muovia. Laitteistolla voidaan rakentaa erilaisia malleja, joiden tarkkuus on jopa 0,1-0.25 mm. Vaikka laite hankittiin lähinnä teollisen muotoilun tarpeisiin, onnistuttiin OYS:n CT-laitteen tuottamasta kuvainformaatiosta pian muotoilemaan muovisia kallomalleja. Nykyään pikamallit tuoteaan omalla laitteella Oulun Yliopistollisessa Sairaalassa.

Pikamallitekniikalla tehtyjä malleja on käytetty parantamaan ymmärrystä ja hahmotusta eri kallo-epämuodostumatyypeistä. Yksittäisten potilaiden kohdalla yksilöllisiä malleja on käytetty leikkausten suunnitteluun etukäteen. Malleissa käytettävä muovi on ominaisuuksiltaan luun kaltaista, ja sitä voidaan työstää samoilla työvälineillä kuin varsinaisessa leikkauksessa käytetään.

Kolmiulotteisia kallomalleja voidaan käyttää myös yksilöllisten implanttein eli päähän asetettavien siirrännäisten valmistukseen. Yllä olevassa kuvassa tehdään puuttuvasta poskipäästä pikamallin avulla poskiluun korvike titaanista.

Aivopaineen mittaus

Kallon kasvuhäiriöt voivat johtaa aivopaineen nousuun. Aivopaineen nousu voi olla paikallinen. Silloin alueilla, jossa aivojen kasvu tarvitsee lisää tilaa kallon luu ohenee ja siihen voi jopa tulla luupuutoksia.

Noin 5 % lapsia, joilta kallon kasvuhäiriö on korjattu varhain, tarvitsevat uusintaleikkauksen, koska aivoille ei kasvun myötä kehity riittävästi tilaa.

Kohonneen aivopaineen oireita ovat

  • päänsärky
  • oksentelut
  • kouristukset
  • näköhäiriöt
  • kehityksen pysähtyminen
  • puhekehityksen hidastuminen

Toisinaan kohonnut aivopaine ei aiheuta mitään oireita, vaan epäily herää seurantakäyntien yhteydessä otetuista RTG-kuvista. Kuvista nähdään muutoksia, jotka sopivat luun ohenemiseen. Toki tällaiset muutokset ovat muutenkin tavallisia niillä lapsilla, joilla on ollut kalloluun kasvuhäiriö.

Kohonnutta aivopainetta voidaan selvittää mm. tarkistamalla silmänpohjat, joissa näköhermon ja silmänpohjan laskimoissa voi nähdä merkkejä kohonneesta aivopaineista. Toisinaan varmuutta suuntaan tai toiseen ei saada ilman aivopaineen mittausta.

Aivopaineen mittaus tehdään siten, että ohut mitta-anturi viedään pienessä leikkauksessa pienen (2 mm) porareiän kautta kallon sisäpuolelle. Mittausta jatketaan noin vuorokausi, ja ratkaisevaa on aivopaineen perustaso, erityisesti nukkuessa, ja mahdolliset paineaallot (b-waves) unen aikana. Aivopaine käyrän tulkitseminen on toisinaan vaikeaa.