Aihe-ehdotukset

     ​Taulukossa näkyvät kaikki saamamme aihe-ehdotukset, niiden käsittelyvaihe ja missä organisaatiossa niitä käsitellään​.

Pvm ​Aihe ​Käsittelyvaihe
​5.3.2019​Luovutetusta verestä tuotettujen verihiutalevalmisteiden mikrobiturvallisuuden lisääminen​Käsitellään arviointiverkostossa.
​14.2.2019
​Uniapnean ylipainelaitehoito
​​Käypä hoito -toimitus ottaa ehdotuksen huomioon Uniapnea-suositusta päivittäessään
12.11.2018
​Gastro-Panelin käyttö ylävatsavaivoja potevien potilaiden diagnostiikassa ​Toimitettu tiedoksi Käypä hoito -toimitukselle, joka on päivittämässä Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito -suositusta.
​7.11.2018 ​Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset ​Ei tehdä erillistä suositusta. Kuvantamistutkimuksen aiheita käsitellään useissa Käypä hoito -suosituksissa.
29.10.2018 ​D-vitamiinin käyttö ja seerumin D-vitamiinitasot väestössä ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus annettu tiedoksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle.
16.10.2018 Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä ​ ​Palko valmistelee suosituksen.
12.10.2018 ​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus ensihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa ​ ​Käsitellään arviointiverkostossa.
​1.10.2018 ​Postoperatiivisen antikoagulatiivisen lääkityksen tarpeellisuus ja kesto tekonivelpotilailla ​Annetaan tiedoksi Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositusryhmälle.
​28.9.2018 ​Rautahoito ei-aneemisilla potilailla ​Käypä hoito -toimitus harkitsee Vältä viisaasti -suosituksen laatimista.
​28.9.2018 ​​Syömishäiriöpotilaan pakkohoito ​Annetaan tiedoksi Syömishäiriöt Käypä hoito -suositusryhmälle sekä tiedoksi Suomen lastenpsykiatriyhdistykselle ja Suomen psykiatriyhdistykselle.
​28.9.2018 ​​Munuaisten vajaatoiminnan hoitokäytäntö Ei sovellu Käypä hoito -suositukseksi. Aihe on huomioitu muissa hoitosuosituksissa.
​25.9.2018 ​Pots (posturaalinen ortostaattinen takykardiasyndrooma) ​Toimitettu tiedoksi Duodecim-lehdelle.
​20.9.2018 ​Erityisryhmien ja mielenterveyspotilaiden itsemääräämisoikeuskyvyn mittari ​Aihe ei sovellu hoitosuosituksen aiheeksi, koska kyseessä on mittarin laatiminen.
​20.9.2018 ​Autismikirjon diagnoosi, apuvälineet, lääkehoito ja lääkinnällinen kuntoutus ​Käypä hoito -toimitus on jo aiemmin päättänyt tehdä suosituksen autismikirjon häiriöistä. Ehdotus toimitetaan tiedoksi työryhmälle, joka aloittaa työnsä vuonna 2019.
​19.9.2018 ​Lääkekannabiksen ja CBD-öljyn hoitokäyttö ​Aihe ei sovellu sairaalatason HTA-prosessiin. Ehdotettu artikkelin aiheeksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.
​19.9.2018 ​Lääketieteellisten ruumiinavausten osuuden lisääminen kuolemansyyselvityksissä ​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.
​18.9.2018 ​Pakaralihaksen pistospaikka ​Hotus laatii hoitosuosituksen.