Aihe-ehdotukset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sivulta löytyvät kaikki saamamme aihe-ehdotukset ja niitä koskevat jatkotoimenpiteet. Suositus tai arviointi -välilehdellä ovat käsiteltävänä olevat ehdotukset  ja ehdotukset, jotka otetaan huomioon uutta suositusta tai menetelmäarviota laadittaessa tai jo olemassa olevaa suositusta päivitettäessä. Ei jatkotoimenpiteitä -välilehdeltä löytyvät ehdotukset, jotka eivät sovellu suosituksen tai arvioinnin aiheiksi.  ​​

 Suositus tai arviointi

​Pvm​ Aihe​ Käsittelyvaihe
​16.9.2​020
Esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille
​Lähetetty Fimealle.
​  2.9.​2020
​Unihäiriöiden hoito
​Lähetetty Käypä hoito ‑toimitukselle, joka käsittelee ehdotuksen marraskuussa.
​11.2.2020
​Laboratoriotutkimuksen su​PAR käyttö kuoleman riskin ennustamisessa
​Käsitellään arviointiverkostossa
​22.1.2​020
​Injektioon antamiseen liittyvä ohjeistus: aspirointi ja puhdistus Lähetetty Hotukselle.
​10.1.2020 ​Anabolisten steroidien aiheuttaman atsoospermian hoito​ ​Ohjattu Palkolle, joka on siirtänyt sen Käypä hoito ‑toimitukselle​
​18.9.2019 Keramiditestaus statiinilääkityillä potilailla  Otetaan huomioon Käypä hoito -suosituksessa. 
​19.8.2019 ​Lasten ja nuorten skolioosin seulonta ​Ohjattu Palkolle.
​12.6.2019 Matalatehoinen sähkökenttähoito (Optune) glioblastooman hoidossa.  ​Käsitellään arviointiverkostossa.
​12.6.2019 ​Pahoinpidellyn potilaan/asiakkaan kohtaaminen terveydenhuollon organisaatiossa ​Hotus laatii suosituksen. Työ alkaa mahdollisesti vuonna 2021.
​7.6.2019 ​Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus Kats​aus julkaistu Lääkärilehdessä 25.10.2019. 
​​28.5.2019 ​Lisähapen kostuttaminen sairaalahoidossa.​ Hotus laatii Näyttövinkin.
​8.5.2019 Rinnan tiehyensisäisen kasvaimen (papillooma intraductale) hoito ​Ehdotettu aiheeksi​ Suomen Rintasyöpäryhmälle.
​14.2.2019
​Uniapnean ylipainelaitehoito ​​Käypä hoito -toimitus ottaa ehdotuksen huomioon Uniapnea-suositusta päivittäessään
12.11.2018
​Gastro-Panelin käyttö ylävatsavaivoja potevien potilaiden diagnostiikassa
​Ks. Ylävatsavaivat ja refluksioireet  ​(Käypä hoito -suosituksen päivitys huhtikuu 2019)
16.10.2018 Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä ​ ​Palko valmistelee suosituksen.
12.10.2018 ​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus ensihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa ​Aiheesta on tehty sairaalatason nopea arviointi.
​1.10.2018 ​Postoperatiivisen antikoagulatiivisen lääkityksen tarpeellisuus ja kesto tekonivelpotilailla ​Annetaan tiedoksi Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositusryhmälle.
​28.9.2018 ​Rautahoito ei-aneemisilla potilailla ​Käypä hoito -toimitus harkitsee Vältä viisaasti -suosituksen laatimista. Aiheesta on julkaistu artikkeli Raudanpuute ilman anemiaa - miten ferratiiniarvoa t​ulkitaan​? 
(Potilaan Lääkärilehti 28.2.2019)
​28.9.2018 ​​Syömishäiriöpotilaan pakkohoito ​Annetaan tiedoksi Syömishäiriöt Käypä hoito -suositusryhmälle sekä tiedoksi Suomen lastenpsykiatriyhdistykselle ja Suomen psykiatriyhdistykselle.
​20.9.2018 ​Autismikirjon diagnoosi, apuvälineet, lääkehoito ja lääkinnällinen kuntoutus ​Käypä hoito -toimitus on jo aiemmin päättänyt tehdä suosituksen autismikirjon häiriöistä. Ehdotus toimitetaan tiedoksi työryhmälle, joka aloittaa työnsä vuonna 2019.
​18.9.2018 ​Pakaralihaksen pistospaikka

​Hotus laatii hoitosuosituksen.  ​​​​​​​​

 Ei jatkotoimenpiteitä

​Pvm​ Aihe​ Päätös
​13.1.2020
AVH (aivoverenvuotohäiriö) -potilaan helikopterikuljetus
​Ei tehdä arviointia
29.11.2019
StellarQ-järjestelmien suositeltu käyttö MS-potilaan hoidon ja itsehoidon seurannassa ​
Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin
31.10.2019
​Sähkötapaturman jälkeinen tarkkailuaika ensiavussa​
​Ei tehdä Käypä hoito -suositusta. Ehdotus lähetetty tiedoksi Työterveyslaitokselle.
​2.5.2019
Päivystyksen triage/hoidon tarpeen arviointi
​Hotus ei tee suositusta.  Ehdotus lähetetty tiedoksi Akuuttilääketieteen yhdistykselle.
​5.3.2019 ​Luovutetusta verestä tuotettujen verihiutalevalmisteiden mikrobiturvallisuuden lisääminen ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin.
​7.11.2018 ​Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset ​Ei tehdä erillistä suositusta. Kuvantamistutkimuksen aiheita käsitellään useissa Käypä hoito -suosituksissa.
29.10.2018 ​D-vitamiinin käyttö ja seerumin D-vitamiinitasot väestössä. ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus annettu tiedoksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle.
​28.9.2018 ​Munuaisten vajaatoiminnan hoitokäytäntö ​Ei sovellu Käypä hoito -suositukseksi. Aihe on huomioitu muissa hoitosuosituksissa.
​25.9.2018 ​Posturaalinen ortostaattinen takykardiasyndrooma (Pots) oireyhtymästä kaivataan luotettavaa tietoa (suomeksi). ​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle.
​20.9.2018 ​Erityisryhmien ja mielenterveyspotilaiden itsemääräämisoikeuskyvyn mittari ​Aihe ei sovellu hoitosuosituksen aiheeksi, koska kyseessä on mittarin laatiminen.
​19.9.2018 ​Lääkekannabiksen ja CBD-öljyn hoitokäyttö ​Aihe ei sovellu sairaalatason HTA-prosessiin. Ehdotettu artikkelin aiheeksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.
​19.9.2018
​Lääketieteellisten ruumiinavausten osuuden lisääminen kuolemansyyselvityksissä
​​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.


 Muualla verkossa

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​