Aihe-ehdotukset

​​​​​​​​​​​Sivulta löytyvät kaikki saamamme aihe-ehdotukset ja niitä koskevat jatkotoimenpiteet. Suositus tai arviointi -välilehdellä ovat käsiteltävänä olevat ehdotukset  ja ehdotukset, jotka otetaan huomioon uutta suositusta tai menetelmäarviota laadittaessa tai jo olemassa olevaa suositusta päivitettäessä. Ei jatkotoimenpiteitä -välilehdeltä löytyvät ehdotukset, jotka eivät sovellu suosituksen tai arvioinnin aiheiksi.  ​​

 Suositus tai arviointi

Pvm ​Aihe ​Käsittelyvaihe
​​31.10.2019
​Sähkötapaturman jälkeinen tarkkailuaika ensiavussa
​Ohjattu Käypä hoito -toimitukselle
​18.9.2019

Keramiditestaus statiinilääkityillä potilailla
​​Ohjattu Palkolle.
​19.8.2019
​Lasten ja nuorten skolioosin seulonta
​Ohjattu Palkolle.
​12.6.2019
Matalatehoinen sähkökenttähoito (Optune) glioblastooman hoidossa. 
​Käsitellään arviointiverkostossa.
​12.6.2019
​Pahoinpidellyn potilaan/asiakkaan kohtaaminen terveydenhuollon organisaatiossa
​Lähetetty Hotukselle.
​7.6.2019
​Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus
Katsaus julkaistu
(Lääkärilehti 25.10.2019). 
​​28.5.2019
​Lisähapen kostuttaminen sairaalahoidossa.​
​Lähetetty Hotukselle.
​8.5.2019
Rinnan tiehyensisäisen kasvaimen (papillooma intraductale) hoito
​Ehdotettu aiheeksi​ Suomen Rintasyöpäryhmälle.
​2.5.2019
​Päivystyksen triage/hoidon tarpeen arviointi
Lähetetty Hotukselle ja tiedoksi Akuuttilääketieteen yhdistykselle.
​14.2.2019
​Uniapnean ylipainelaitehoito
​​Käypä hoito -toimitus ottaa ehdotuksen huomioon Uniapnea-suositusta päivittäessään
12.11.2018
​Gastro-Panelin käyttö ylävatsavaivoja potevien potilaiden diagnostiikassa ​Ks. Ylävatsavaivat ja refluksioireet  ​(Käypä hoito -suosituksen päivitys huhtikuu 2019)
16.10.2018 Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä ​ ​Palko valmistelee suosituksen.
12.10.2018 ​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus ensihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa ​Aiheesta on tehty sairaalatason nopea arviointi.
​1.10.2018 ​Postoperatiivisen antikoagulatiivisen lääkityksen tarpeellisuus ja kesto tekonivelpotilailla ​Annetaan tiedoksi Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositusryhmälle.
​28.9.2018 ​Rautahoito ei-aneemisilla potilailla ​Käypä hoito -toimitus harkitsee Vältä viisaasti -suosituksen laatimista. Aiheesta on julkaistu artikkeli Raudanpuute ilman anemiaa - miten ferratiiniarvoa tulkitaan? (Potilaan Lääkärilehti 28.2.2019)
​28.9.2018 ​​Syömishäiriöpotilaan pakkohoito ​Annetaan tiedoksi Syömishäiriöt Käypä hoito -suositusryhmälle sekä tiedoksi Suomen lastenpsykiatriyhdistykselle ja Suomen psykiatriyhdistykselle.
​20.9.2018 ​Autismikirjon diagnoosi, apuvälineet, lääkehoito ja lääkinnällinen kuntoutus ​Käypä hoito -toimitus on jo aiemmin päättänyt tehdä suosituksen autismikirjon häiriöistä. Ehdotus toimitetaan tiedoksi työryhmälle, joka aloittaa työnsä vuonna 2019.
​18.9.2018 ​Pakaralihaksen pistospaikka

​Hotus laatii hoitosuosituksen.  

 

 Ei jatkotoimenpiteitä

PvmAihePäätös
​5.3.2019 ​Luovutetusta verestä tuotettujen verihiutalevalmisteiden mikrobiturvallisuuden lisääminen ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin.
​7.11.2018​Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset​Ei tehdä erillistä suositusta. Kuvantamistutkimuksen aiheita käsitellään useissa Käypä hoito -suosituksissa.
29.10.2018 ​D-vitamiinin käyttö ja seerumin D-vitamiinitasot väestössä. ​Ei sovellu sairaalatason HTA-arviointiin. Ehdotus annettu tiedoksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle.
​28.9.2018​Munuaisten vajaatoiminnan hoitokäytäntö​Ei sovellu Käypä hoito -suositukseksi. Aihe on huomioitu muissa hoitosuosituksissa.
​25.9.2018​Posturaalinen ortostaattinen takykardiasyndrooma (Pots) oireyhtymästä kaivataan luotettavaa tietoa (suomeksi).​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle.
​20.9.2018 ​Erityisryhmien ja mielenterveyspotilaiden itsemääräämisoikeuskyvyn mittari ​Aihe ei sovellu hoitosuosituksen aiheeksi, koska kyseessä on mittarin laatiminen.
​19.9.2018 ​Lääkekannabiksen ja CBD-öljyn hoitokäyttö ​Aihe ei sovellu sairaalatason HTA-prosessiin. Ehdotettu artikkelin aiheeksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.
​19.9.2018Lääketieteellisten ruumiinavausten osuuden lisääminen kuolemansyyselvityksissä​​Lähetetty tiedoksi Duodecim-lehdelle ja Lääkärilehdelle.

 

 Muualla verkossa