Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Osasto 52


Pienten lasten perheyksikkö 52

Olemme kahdeksanpaikkainen lastenpsykiatrinen perheyksikkö. Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme ensisijaisesti alle 8-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, joita perusterveydenhuollon keinoin ei ole pystytty auttamaan.

Osastojaksoa edeltävät polikliiniset selvittelykäynnit. Tutkimusjakson pituus on kuusi–kahdeksan viikkoa, hoitoaika keskimäärin 3–10 kuukautta. Tutkimusjakso sisältää lapsen ja perheen tilanteen kokonaisvaltaisen arvion sekä jatkohoidon suunnittelun ja järjestämisen. Hoitojakson tavoitteena on auttaa lasta ja perhettä selviytymään arkielämässä sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Sekä tutkimus että hoito tapahtuu tiiviissä yhteistyössä perheen ja perusverkoston kanssa. Jälkipolikliininen hoito/seuranta jatkuu hoitovastuun siirtämiseen asti.

Lapsen tutkimuksesta tai hoidosta peritään perheeltä 22,50 € seitsemältä päivältä kalenterivuodessa, eikä se kerrytä vuotuista asiakasmaksujen maksukattoa

Vanhempien tiivis mukanaolo hoidossa on erittäin tärkeää. Vanhemmat osallistuvat hoidon suunnitteluun sekä toteutukseen. Vierailemme sovitusti myös lapsen kotona tutustuaksemme hänen elinympäristöönsä.

Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja, joka huolehtii lapsen asioista ja yhteydenpidosta hoitoon osallistuvien henkilöiden välillä. Yhteydenotot tapahtuvat ainoastaan vanhempien suostumuksella.

Sairaalamme on opetussairaala. Vaitiolovelvollisuus koskee sekä henkilökuntaa että opiskelijoita.

Kouluikäiset lapset käyvät koulua Sairaalakoulun Aapistien toimipisteessä oman jaksamisen ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Alle kouluikäisillä on mahdollisuus käydä sairaalan esikoulutilassa. Esiopetusta järjestetään tarvittaessa.

Yksikkömme järjestää myös perhepaikkatoimintaa, lasten neuropsykiatrista ryhmäkuntoutusta ja vanhempain vertaisryhmätoimintaa. Nämä toiminnot tapahtuvat erillisissä tiloissa sairaalan alueella.

Yhteystiedot

​OYS Paviljonki TB
(lasten- ja nuorten sairaalan alueella)

 
Puhelin:
08 315 5237 ma-to klo 8-15 ja pe 8-13

Postiosoite:
Osasto 52
PL 26
90029 OYS

Käyntiosoite:
OYS Paviljonki TB
Pienten lasten perheyksikkö 52
Kajaanintie 50
90220 OULU