Kun hätä on suurin

Soita hätänumeroon 112, jossa hätäkeskuksen työntekijä antaa ohjeita ja hälyttää tarvittaessa ambulanssin tai muuta apua.

Kuljetustarvetta arvioidaan sen mukaan pääseekö potilas sairaalaan muulla kulkuneuvolla kuin ambulanssilla, esimerkiksi taksilla, invataksilla tai potilaan omilla kulkuvälineillä.

Mikäli potilaalla ei ole merkkejä alentuneesta tajunnan tasosta, kouristuksista, runsaasta verenvuodosta tai hengitysvaikeuksista, ambulanssikyyti ei yleensä ole tarpeen.

Sairaankuljetuksen ensihoitajat tutkivat paikanpäällä ja arvioivat hoidon ja kuljetuksen tarpeen. Joskus sairaus tai vamma ei vaadi hoitoa kuljetuksen aikana, jolloin ohjataan käyttämään esimerkiksi taksia tai muuta kyytiä. Joskus oire tai vamma voidaan hoitaa kokonaan potilaan luona ilman jatkohoitoa.