Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria


Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikön tehtävät

Yksikössä tutkitaan alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaalisen ja hyväksikäytön sekä pahoinpitelyn epäilyjä. Tutkimukset ovat osa poliisin esitutkintaa ja tehdään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen virka-apupyynnöllä. Tutkimuksiin ei pääse terveydenhuollon henkilön tekemällä lähetteellä. Yksikön tehtävä on tuottaa puolueetonta tietoa rikosepäilyyn liittyen, jotta kaikkien osapuolten (asianomistajien, epäillyn ja muiden asianomaisten) oikeusturva toteutuisi mahdollisimman hyvin esitutkinnassa.

Yksikkö antaa myös koulutusta ja konsultaatiota liittyen lasten seksuaalirikos- tai pahoinpitelyepäilyn tutkimuksiin. Yksikkö tekee yhteistyötä valtakunnallisesti eri viranomaistahojen ja oikeuspsykiatrian yksiköiden kanssa.

Toiminta-alue

Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten oikeuspsykiatriseen yksikköön on keskitetty tutkimukset Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueilta sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaala.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

Kastellin tutkimuskeskus

Hoitajanrinne 1

90220 OULU

Postiosoite:

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

OYS

PL 26

90029 OYS

Puhelin:

0400-251 136

 Summary Links