Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Palveluyksiköt > Perusterveydenhuollon yksikkö


Perusterveydenhuollon yksikkö


Yksiköllä on kolme ydintehtävää:  

 

1. Perusterveydenhuollon näkökulman edustaminen erikoissairaanhoidossa

Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Sen tehtävät perustuvat terveydenhuoltolakiin, alueella tehtävään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan sekä alueelta esiin nousseisiin tarpeisiin.

Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Yksikkö tekee yhteistyötä kaikkien alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.​

 

2. Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus

Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus  

 

3.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on strategiassaan sitoutunut  terveyden edistämistyöhön ja on aktiivijäsenenä WHO:n alaisessa terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot –verkostossa. Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi PPSHP:n sairaaloiden terveyden edistämisen työtä yhdessä johtaylilääkärin nimeämän työryhmän kanssa, jossa on edustus kaikilta tulosalueilta. Työryhmä raportoi toiminnastaan kuntayhtymän johtoryhmälle. Terveyden edistämistyö konkretisoituu vastuuyksikkötasolla ja perustuu tulosalueiden kanssa yhdessä laadittuun suunnitelmaan sekä vuosittain valittaviin painoalueisiin.  Terveyden edistämistyölle on laadittu mittarit ja tavoitteet, joista kootaan yhteenveto kalenterivuosittain.

Yksikkö osallistuu myös organisaatio- ja sektorirajat ylittävään Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä työ toteutuu hyvinvointitoimijoiden muodostamassa yhteistyöverkostossa. Yhdessä toimijakumppaneidensa kanssa yksikkö mm. ylläpitää kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden verkostoa, käy vuoropuhelua toimijoiden kanssa, järjestää kuntien hyvinvointityötä tukevia maakunnallisia tapahtumia ja hankkeita sekä osallistuu maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Yhteyshenkilöt

Päivi Hirsso, 0400 328 013
Ylilääkäri

Marianne Riekki, 040 553 7473
Ylilääkäri

Tuula Palsio, 050 346 1313
Asiantuntijalääkäri​

Anna Hynynen, 050 408 8716
Asiantuntijalääkäri​​

Leea Järvi, 040 757 6711
Terveyden edistämisen koordinaattori

Ulla Isopahkala, 040 570 4330
Koulutussuunnittelija

Lea Mäkelä, 0400 591 255
Assistentti

Sanna Salmela, 040 5890 132
Erikoissuunnittelija

Sirpa Hyyrönmäki, 040 505 7836
Projektikoordinaattori, Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke

Minttu Tavia, 050 462 6211​
Projektipäällikkö, Rahapelihaittojen ehkäisy Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
Yksikön yhteissähköposti:
pth(at)ppshp.fi

 Content Editor

Käyntiosoite:
​Sairaalarinne 4 G E 45

Postiosoite:
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 10, 90029 OYS