Tarkastuslautakunta

​Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnan on myös seurattava tilintarkastussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotta tilintarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuslautakunnan on tarvittaessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 

Jäsenet

Jouko Selkälä, puheenjohtaja

Markku Laitila, varapuheenjohtaja

Anneli Rissanen

Silvo Nybacka

Heli Hietala

Marjo Heikkinen

Juha Vuorio

 

Varajäsenet 

Juha Piirala (Jouko Selkälän varajäsen)

Jaana Ollakka (Markku Laitilan varajäsen)

Liisa Siikaluoma (Anneli Rissasen varajäsen)

Anneli Rajaniemi (Silvo Nybackan varajäsen)

Urpo Kortetjärvi (Heli Hietalan varajäsen)

Monika Kangas-Siira (Marjo Heikkisen varajäsen)

Aaro Paakkari (Juha Vuorion varajäsen)

 

 Kokousmateriaali

 Kokouspäivät

13.8.

10.9.

8.10.

13.11.

10.12.

 Content Search

 

 

Arviointikertomus 2019https://www.ppshp.fi/dokumentit/Ptksenteko sislttyyppi/Arviointikertomus 2019.pdfArviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018https://www.ppshp.fi/dokumentit/Ptksenteko sislttyyppi/Arviointikertomus_2018.pdfArviointikertomus 2018