Tarkastuslautakunta

​​​Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnan on myös seurattava tilintarkastussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotta tilintarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuslautakunnan on tarvittaessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 

Jaana Ollakka
- varajäsen Pirjo Heikkinen

Ahti Hannula
- varajäsen Janne Mäkinen

Aino-Liisa Haapakoski
- varajäsen Anja Pinoniemi

Pekka Simonen
- varajäsen Juhani Nevala

Esko Loukkola
- varajäsen Nina Kolehmainen

Sonja Paakki
- varajäsen Silvo Nybacka

Heli Hietala
- varajäsen Päivi Pohjanvesi​

 Kokouspäivät

13.8.

10.9.

8.10.

13.11.

10.12.

 Content Search