Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Tietoa meistä

Biopankki palvelee tutkimustoimintaa

Biopankilla on lakisääteisiä tehtäviä, joihin kuuluu suostumus- ja luovutusprosesseista huolehtiminen, näytteiden koodaus lain edellyttämällä tavalla, kansalaisten tiedonsaantioikeuden toteuttaminen ja rekisterien ylläpito, sekä muita Biopankin toiminnan kannalta oleellisia tehtäviä.

Tutkijoilta tulevat aineistojen pyynnöt käsitellään biopankin tieteellisessä toimikunnassa jossa on edustettuna laaja-alaisesti lääketieteen osaamista.

 

Organisaatio

Pohjois-Suomen Biopankki Borealiksen (myöh. Biopankki) perustajaosapuolet ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP), Oulun yliopisto, Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri​ (LPSHP), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab​.

Biopankki kuuluu hallinnollisesti PPSHP:n yhtymähallintoon itsenäisenä vastuuyksikkönä. Biopankki toimii kiinteässä yhteistyössä PPSHP:n ja Oulun Yliopiston yhteisorganisaation Medical Research Center Oulun (MRC Oulu) kanssa. ​

Yhteistyötä tehdään kotimaisten ja kansainvälisten biopankkitoimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Biopankin johtaja:
Dos. Saila Kauppila, etunimi.sukunimi@ppshp.fi, +358(0)401347206

 

Lisätietoja:

BBMRI.fi
Biopankki.fi
Suomen Biopankit Facebookissa

 

Rekisteriselosteet

Suostumusrekisteri

Näyte- ja tietorekisteri

Koodirekisteri

 Summary Links