Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Tietoa meistä


Biopankki palvelee tutkimustoimintaa

Biopankilla on lakisääteisiä tehtäviä, joihin kuuluu suostumus- ja luovutusprosesseista huolehtiminen, näytteiden koodaus lain edellyttämällä tavalla, kansalaisten tiedonsaantioikeuden toteuttaminen ja rekisterien ylläpito, sekä muita Biopankin toiminnan kannalta oleellisia tehtäviä.

Tutkijoilta tulevat aineistojen pyynnöt käsitellään biopankin tieteellisessä toimikunnassa jossa on edustettuna laaja-alaisesti lääketieteen osaamista.

 

Organisaatio

Pohjois-Suomen Biopankki Borealiksen (myöh. Biopankki) perustajaosapuolet ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP), Oulun yliopisto, Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri​ (LPSHP), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab​.

Biopankki kuuluu hallinnollisesti PPSHP:n konsernipalveluihin itsenäisenä vastuuyksikkönä. Biopankki toimii kiinteässä yhteistyössä PPSHP:n ja Oulun Yliopiston yhteisorganisaation Medical Research Center Oulun (MRC Oulu) kanssa. ​

Yhteistyötä tehdään kotimaisten ja kansainvälisten biopankkitoimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

 

​​​Biopankin johtaja:
FT, dosentti Raisa Serpi, etunimi.sukunimi@ppshp.fi, +358(0) 40 637 9005

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
PL 50, 90029 OYS

biopankkiborealis@ppshp.fi
Puh: +358 40 504 9025

Lisätietoja:
BBMRI.fi
Biopankki.fi
Suomen Biopankit Facebookissa

 

Rekisteriselosteet

Suostumusrekisteri

Näyte- ja tietorekisteri

Koodirekisteri