Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilaan valinnanvapaus


Potilaan valinnanvapaus

Potilaalla on mahdollisuus valita terveyskeskuksen lisäksi myös erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Kun lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Potilaiden kotikunnalla ei ole vaikutusta hoitojärjestykseen. Potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, millainen on hoidon tarve. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta, ja hoito aloitettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä.

Potilaan valitessa hoitopaikakseen muun kuin lähimmän erikoissairaanhoidon yksikön Kela korvaa sairauden vuoksi tehdyn matkan lähimmän hoitopaikan mukaisesti.

Hoitopaikkojen toiminnan laatua koskevaa vertailutietoa on valtakunnallisesti vielä vähän, eikä tietoa ole keskitetysti saatavilla. Yhteisiä mittareita kehitetään jatkuvasti.

Useimpien sairaaloiden verkkosivuilta löytyy hoitoonpääsytilastoja, ja yhteenveto niistä on koottuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille. Potilaan valinnan vapaudesta saat lisätietoa sekä terveyskeskusten että sairaaloiden henkilökunnalta.

Perusterveydenhuollon valinnanvapaudesta saa tietoa kuntien www-sivuilta ja terveyskeskuksista.