Ii

​​ päivitetty 15.10.2021

Oulunkaaren kuntayhtymä = Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

Kuivaniemen terveysasema on suljettuna. ​

Terveyspalvelut

Iin kunta on 1.1.2010 alkaen kuulunut Oulunkaaren kuntayhtymään, joka järjestää ja pääosin tuottaa kuntiensa lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Iin kunnan asukasluku on 10 000. Iin kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisten palveluprosessien pohjalta. Ydinprosesseja ovat perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut, joista vastaavat perhepalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu tiimiorganisaation periaatteella.


Iissä on kaksi terveysasemaa: pääterveysasema Iin taajamassa ja sivuterveysasema Kuivaniemellä. Molemmissa on sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotto. Iissä on oma laboratorio, mutta radiologiset tutkimukset ostetaan ulkopuolelta. Työterveyshuollon palvelut toteutetaan omana toimintana terveysaseman yhteydessä. Lisäksi terveyskeskuksessa käy vastaanottoa pitämässä fysiatri, psykiatri, nuorisopsykiatri, päihdelääkäri ja reumatologi.
Iin terveysasemalla on 18-paikkainen hoito-osasto lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa varten. Hoidonporrastus toimii yleensä hyvin ja jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidon päätyttyä järjestyy pääsääntöisesti heti. Iissä toimii myös kotisairaala.


Hoivakodit, joilla on pitkäaikaishoidossa olevia asukkaita, kuuluvat vanhuspalveluihin. Vuorohoito järjestetään kuntayhtymän omissa yksiköissä. Asumispalvelua tarjotaan useammassa yksikössä. Iissä on 38 paikkaa (joista 5 hoivaa, 2 vuorohoitoa ja 31 tehostettua asumispalvelua). Kuivaniemellä on 22 hoivapaikkaa, 1 SOS-paikka ja 14 asumispalvelupaikkaa.


Avopalvelukeskus tarjoaa tukipalveluita ja päivätoimintaa kotihoidossa oleville. Lisäksi siellä järjestetään ohjattuja kuntoutusryhmiä. Iin kotihoidossa kotiapu ja kotisairaanhoito toimivat yhdessä. Vanhusneuvola ja muistipoliklinikka ovat osa kotihoitoa. Kotihoito toimii myös iltaisin ja viikonloppuina. Yöpartiotoiminta on aloitettu. Turvapuhelinhälytykset ohjautuvat Iin hoivakodille, josta hälytetään tarvittaessa kotihoito tai yöpartio kotitilannetta tarkastamaan.

 

Terveyspalveluiden vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Tuula Saukkonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, 050 597 9971
Terveyspalvelujohtaja, johtava lääkäri Liisa Cajan-Suokas, 040 630 1336 
Palvelupäällikkö Ritva Väisänen, 050 348 0517

Terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Terveysaseman vastaanotto

Vastaanoton palveluesimies Leena Törmänen, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, 050 430 3939, fax 050 78000 395

Lääkärit: Ulla Häkli, Katri Hilli, Teemu Väisänen, Anu Parkkima, Eeva Koistinen (työloma), Jaana Heikkinen, Elina Mäkikyrö, Minna Pyykkönen
Kotihoidon lääkärit: Ulla Häkli ja Marita Nylund 
Diabeteslääkäri: Anu Parkkima, Minna Pyykkönen
Sydänhoitaja: Maarit Lauri, Heljä Oinas, Katri Sipola, 08 5875 6500
Reumahoitaja: Heljä Oinas, 08 5875 6503
Diabeteshoitajat: Jutta Arolaakso, Sanna Toppinen ja Heljä Oinas, 08 5875 6503
Painonhallinta: Maarit Lauri, 08 5875 6500
Uniapnea: Katri Sipola ja Auli Kaleva, 08 5875 6500
Uniapneatutkimukset: Taru Mäkelä 08 5875 6500
Astma:Sanna Wiik, Kaisa Lämsä ja Maija-Liisa Paaso, 08 5875 6500
COPD: Sanna Wiik, Maija-Liisa Paaso 08 5875 6548
Inr-hoitajat: Sanna Wiik, Heljä Oinas Maija-Liisa Paaso,  Leena Törmänen, Maarit Lauri, Tanja Hyvönen, Katri Sipola ja Marita Pakanen npi
Ensiapu ja elvytysvastaava: lääkäri Minna Pyykkönen ja sh Auli Kaleva
Laboratorio Anja Eilittä-Liuski (työloma), Roosa Karhu, Virpi Martinkauppi, 08 5875 6533, vain yhteystyökumppaneille, ei potilaille fax 050 78000 395
Kuivaniemen terveysasema: lh Soile Jyrkäs (näytteenotto ma ja to, paitsi ei 24.6.-11.8.2017), lh Niina Ruonakangas (ma, to), sairaanhoitajista Maija-Liisa Paaso, Heljä Oinas
Muistihoitaja: Merja Haapakoski, 050 5278 729
Avh-koordinaattorit: ft Terttu Tuutijärvi, 08 5875 6515 ja 050 397 0484, sairaanhoitaja Sanna Wiik, Heljä Oinas ja oh Päivi Rekinen, 050 395 0221

Iin hoito-osasto
Lyhytaikaisen hoidon osasto, 18 paikkaa
Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien osalta yhteys suoraan hoito-osastolle, 08 5875 6536 tai 08 5875 6280, ja fax 050 8347 3703
Osastonhoitaja Päivi Rekinen, sairaanhoitaja, 050 395 0221
Hoito-osaston lääkäri 050 464 6591

Mielenterveyspalvelut

Oulunkaaren vs. seudullinen mielenterveystyön palveluesimies,  Eija Laaksonen, 040 662 5721
terveyskeskuspsykologi Carlos Sirkiä, 050 310 7132, Iin terveysasema
psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Jaakkola, 050 310 7130, Iin terveysasema
psykiatrinen sairaanhoitaja Tiia Mähönen, 050 310 7128
psykiatrinen sairaanhoitaja Irja Ylisiurua, 050 388 1815, Kuivaniemen terveysasema
päivätoiminnan ohjaaja, 050 568 1830
päivätoiminnan ohjaaja, 044 336 8471

Kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapiat)

Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, 050 309 3196
fysioterapeutti Minna Päkkilä, 050 395 0235
fysioterapeutti  Liisa Tuikkanen, 050 3950 234, Ii ja Kuivaniemi
fysioterapeutti Terttu Tuutijärvi, 050 397 0484, hoito-osasto, avh-koordinaattori 
fysioterapeutti Maarit Moilanen 050 463 4743 
toimintaterapeutti Tuire Ruonala, 050 568 9474
puheterapeutti Katja Mikkonen, 050 310 7127
puheterapeutti Katri Haanela, 050 310 7102

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri Anna-Maija Herva, 08 5875 6523

Työterveyshuolto

Oulunkaaren Työterveyshuollon vastaava lääkäri työterveyshuollon erikoislääkäri Jyrki Tyvelä, 08 5875 6928
vastaava työterveyshoitaja Taina Niemelä, 050 528 3306
Ajanvaraus, työterveyssihteeri Pirjo Isokoski, 08 5875 6380
Työterveyslääkärit: Jyrki Tyvelä, Paula Kemppainen
Työterveyshoitajat: Tarja Virtanen, Pirjo Huusko

Vanhuspalvelut

Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370

Kotihoito

Palveluesimies Sari Vitikka, 050 395 0504 
Palveluohjaus arkisin klo 8-10: 08 5875 6352 

Kotihoito, puhelinaika arkisin kello 8-11, muina aikoina vain päivystys kiireellisiä yhteydenottoja varten: 08 5875 6351 
Kotihoito, sairaanhoitaja, puhelinaika arkisin klo 9-14: 08 5875 6402 

Kotisairaala, sairaanhoitaja klo 7-22: 040 5280 054 

Hoiva- ja asumispalvelut

Iin taajama: palveluesimies Hillevi Turpeinen, 040 4855 324
Kuivaniemen taajama: palveluesimies Päivi Ylisuvanto, 040 683 5066 ​

Perhepalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen seudullinen ohjaus- ja neuvontanumero, 08 5875 5010 (ma-pe klo 9-15)
Palveluesimies 040 184 8390
Erityisryhmien asumispalvelut (kehitysvammaiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) asumispalveluvastaava Tanja Heikkilä, 044 333 4095

 Content Editor

Iin terveysasema
Asematie 169, 91100 II

Puhelin 08 5875 6500
Fax. 050 78000 395

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulunkaari.com