Ii

 päivitetty 3.4.2017

Oulunkaaren kuntayhtymä = Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

Terveyspalvelut

Iin kunta on 1.1.2010 alkaen kuulunut Oulunkaaren kuntayhtymään, joka järjestää ja pääosin tuottaa kuntiensa lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Iin kunnan asukasluku on 9659. Iin kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisten palveluprosessien pohjalta. Ydinprosesseja ovat perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut, joista vastaavat perhepalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu tiimiorganisaation periaatteella.


Iissä on kaksi terveysasemaa: pääterveysasema Iin taajamassa ja sivuterveysasema Kuivaniemellä. Molemmissa on sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotto. Iissä on oma laboratorio, mutta radiologiset tutkimukset ostetaan ulkopuolelta.
Työterveyshuollon palvelut toteutetaan omana toimintana terveysaseman yhteydessä. Lisäksi terveyskeskuksessa käy vastaanottoa pitämässä fysiatri, psykiatri, nuorisopsykiatri, päihdelääkäri ja reumatologi.
Iin terveysasemalla on 22-paikkainen hoito-osasto lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa varten. Hoidonporrastus toimii yleensä hyvin ja jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidon päätyttyä järjestyy pääsääntöisesti heti.


Hoivakodit, joilla on yhteensä 36 (Ii 14 ja Kuivaniemi 22) pitkäaikaishoidossa olevaa asukasta, kuuluvat vanhuspalveluihin. Vuorohoito järjestetään kuntayhtymän omissa yksiköissä. Asumispalvelua tarjotaan useammassa yksikössä.
Avopalvelukeskus tarjoaa tukipalveluita ja päivätoimintaa kotihoidossa oleville. Lisäksi siellä järjestetään ohjattuja kuntoutusryhmiä. Iin kotihoidossa kotiapu ja kotisairaanhoito toimivat yhdessä. Vanhusneuvola ja muistipoliklinikka ovat osa kotihoitoa. Kotihoito toimii myös iltaisin ja viikonloppuina. Yöpartiotoiminta on aloitettu. Turvapuhelinhälytykset ohjautuvat Iin hoivakodille, josta hälytetään tarvittaessa kotihoito tai yöpartio kotitilannetta tarkastamaan.

Terveyspalveluiden vastuuhenkilöt

Ylilääkäri,  johtava lääkäri: Tuula Saukkonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, 050 597 9971
Oulunkaaren vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus, 0400 187 684
Vastaava lääkäri: Kati Retsu-Heikkilä, 046 923 0158
Oulunkaaren hoitotyön päällikkö: Ritva Väisänen, 050 348 0517

Terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Terveysaseman vastaanotto

Vastaanoton palveluesimies
Leena Törmänen, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja,  050 430 3939, fax 08 817 9035

Lääkärit: Ulla Häkli, Katri Hilli (työloma ), Teemu Väisänen, Anu Parkkima, Juho Kurtti (työloma), Kati Retsu-Heikkilä, Minna Pyykkönen,
Kotihoidon lääkärit: Ulla Häkli ja Kati Retsu-Heikkilä
Diabeteslääkäri: Anu Parkkima, Minna Pyykkönen

Sydänhoitaja: Maarit Lauri, Heljä Oinas, Katri Sipola, 08 5875 6500
Reumahoitaja: Heljä Oinas, 08 5875 6503
Diabeteshoitajat: Jutta Arolaakso ja Heljä Oinas, 08 5875 6503
Painonhallinta: Sanna Toppinen, 08 5875 6500
Uniapnea: Tanja Hyvönen, 08 5875 6500
Astma:Sanna Wiik ja Maija-Liisa Paaso, 08 5875 6500
COPD: Sanna Wiik, 08 5875 6548
Inr-hoitajat: Sanna Wiik, Heljä Oinas Maija-Liisa Paaso,  Leena Törmänen, Maarit Lauri, Tanja Hyvönen, Katri Sipola ja
Ensiapu ja elvytys: Heljä Oinas

Laboratorio Anja Eilittä-Liuski, Virpi Martinkauppi, 08 5875 6533, vain yhteystyökumppaneille, ei potilaille

Kuivaniemen terveysasema: lh Soile Jyrkäs (näytteenotto ma ja to, paitsi ei 26.6.-6.8.2017), lh Niina Ruonakangas (työloma, sijainen Tuula Penttilä), sairaanhoitajista Maija-Liisa Paaso, Heljä Oinas tai Tanja Hyvönen

Muistihoitaja: Auli Kaleva, 050 310 7059, Elina Ihalainen, 08 5875 6500
Avh-koordinaattorit: ft Terttu Tuutijärvi, 08 5875 6515 ja 050 397 0484, sairaanhoitaja Sanna Wiik ja oh Päivi Rekinen, 050 395 0221

Iin hoito-osasto
Lyhytaikaisen hoidon osasto,  22 paikkaa
Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien osalta yhteys suoraan hoito-osastolle, 08 5875 6536 tai 08 5875 6280, ja fax 08 817 8031
Osastonhoitaja Päivi Rekinen, sairaanhoitaja,  050 395 0221
Hoito-osaston lääkäri 050 464 6591

Mielenterveyspalvelut

Oulunkaaren vs. seudullinen mielenterveystyön palveluesimies,  Eija Laaksonen, 040 662 5721
terveyskeskuspsykologi Carlos Sirkiä,  050 310 7132, Iin terveysasema
psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Jaakkola,  050 310 7130, Iin terveysasema
psykiatrinen sairaanhoitaja Tiia Mähönen, 050 310 7128
psykiatrinen sairaanhoitaja Irja Ylisiurua,  050 388 1815, Kuivaniemen terveysasema
päivätoiminnan ohjaaja Mia Miettunen, 050 577 1179
päivätoiminnan ohjaaja Henna Seluska, 044 336 8471

Kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapiat)

Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, fysioterapeutti Tiina Vuononvirta,  050 309 3196
fysioterapeutti Minna Päkkilä, 050 395 0235
fysioterapeutti Pia Kuusela, 050 3950 234, Ii ja Kuivaniemi, avh-koordinaattori
fysioterapeutti Terttu Tuutijärvi, avh-koordinaattori, (hoito-osasto) 050 397 0484
fysioterapeutti Maarit Moilanen (Kuivaniemi)  050 463 4743
toimintaterapeutti Tuire Ruonala,  050 568 9474
puheterapeutti Katja Mikkonen, 050 310 7127
puheterapeutti Katri Haanela, 050 310 7102

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri Anna-Kaisa Kaarivaara, 08 5875 6537

Työterveyshuolto

Oulunkaaren Työterveyshuollon vastaava lääkäri työterveyshuollon erikoislääkäri Jyrki Tyvelä, 08 5875 6928
vastaava työterveyshoitaja Taina Niemelä, 050 528 3306
Ajanvaraus, työterveyssihteeri Pirjo Isokoski, 08 5875 6380
Työterveyslääkärit: Jyrki Tyvelä, Paula Kemppainen
Työterveyshoitajat: Tarja Virtanen, Pirjo Huusko

Vanhuspalvelut

Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370

Kotihoito

Palveluesimies Sari Vitikka, 050 395 0504
Palveluohjaus arkisin klo 8-10 , 08 5875 6352,
Itä- ja länsitiimi, puhelinaika arkisin kello 10-12, muina aikoina vain päivystys kiireellisiä yhteydenottoja varten: 08 5875 6351
Pohjoistiimi Kuivaniemi,  kiireellisiä yhteydenottoja varten: 08 5875 6300
Kotihoidon sairaanhoitajat, puhelinaika arkisin klo 12-14: 08 5875 6402

Hoiva- ja asumispalvelut
Iin taajama: palveluesimies, sij., Hillevi Turpeinen, 050 443 0183
Kuivaniemen taajama: palveluesimies, sij., Päivi Ylisuvanto, 040 572 7329

Perhepalvelut

Palveluohjaaja Sanna Siivola p. 08 5875 6284
Puhelinaika ti, to ja pe klo 9-11, ke klo 13-15.
Perhe- ja sosiaalipalvelupiste avoinna ma klo 12-14.

Palveluesimies Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339

 Content Editor

Iin terveysasema
Asematie 169, 91100 II
Puhelin 08 5875 6500
etunimi.sukunimi@oulunkaari.com
Fax. 08 817 9035​