Kalajoki

päivitetty 11.5.2021

Kalajoki muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Merijärven kunnan kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Lisäksi Kalajoki muodostaa yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa Merijärven, Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen kuntien kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Kalajoen perusturvakeskus

Perusturvapalvelut

Hallinto
Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi puh. 044 469 1546
Taloussihteeri Suvi-Päivi Typpö puh. 044 469 10482

Kunnan erityispiirteet

Kalajoki muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Merijärven kunnan kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Lisäksi Kalajoki muodostaa yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa Merijärven, Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen kuntien kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Kalajoen kaupunki ja Himangan kunta ovat tehneet kuntaliitoksen 1.1.2010 alkaen.

Kalajoki kuuluu PPSHP:iin, mutta hankkii erikoissairaanhoitopalveluita myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Raahen hyvinvointikuntayhtymältä.

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

Diabetessh Seija Pentti, sh Pia Tuorila (Himanka)
Reumash/rtg-hoitaja Sanna Myllylä/
Astmash Niina Niemelä, sh Pia Tuorila (Himanka)
Sydänsh Seija Kärkinen-Lappalainen
Syöpäsh Anne Hietala, puh. 044-4691522 tiistaisin
Saattohoitosh Anne Hietala, Kalajoen Osasto 1, puh. 044-4691503
Haavahoidotsh Santapakka Arja
Tartuntatauditsh/os.hoitaja Anu Niemi-Himanka
Unihoitajatsh Tarja Rahkola, sh Seija Kärkinen-Lappalainen
​Silmäpoliklinikkalh/sair.hoitajaopisk. Niina Peltokangas
​Muistisairaanhoitaja​sh Krista Koivusipilä
AVH-koordinaattoriKalajoen perusturvakeskus, Osasto 1: Terhi Jaatinen, fysioterapeutti, puh. 044-4691472

Terveyspalvelut

Perusterveydenhuolto
Hyvinvointipalvelujen aluepalvelujohtaja Kauno Salminen, Tohtorintie 4, 85100 Kalajoki, puh. 044 4691 542

Neuvola
Yhdyshenkilö oh Outi Kalliokoski, puh. 044 469 1531
Toimipisteet Kalajoen terveyskeskus, Himangan ja Merijärven terveysasemat
Avoterveydenhoidon tehtävänä ovat perhesuunnittelu, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Osa äitiysneuvolan lääkäripalveluista toteutetaan ostopalveluna Raahen sairaalasta.

Lääkäreiden vastaanotot ja päivystys
Ylilääkäri Anu Eskelinen, puh. 044 469 1310
Osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka, puh. 044 4691 720
Toimistosihteeri Anne Meriläinen, puh. 044 4691 512

Kalajoen terveyskeskus, Merijärven terveysasema
Ajanvaraus: puh. 044 469 1502

Himangan terveysasema
Ajanvaraus: puh. 044 469 1803

Terveyskeskuspäivystys: Ma-to 8-15.30, Pe 8-15
Muina aikoina päivystys
- Keski-Pohjanmaan keskussairaala, puh. 06 8264 500
- Oulaskankaan sairaala, puh. 08 4297 800
- Raahen sairaala, puh. 08 4394 511

Kaikki akuuttia hoitoa vaativat tilanteet hoidetaan ensiapupoliklinikalla, kuten myös kipsaukset ja yksinkertaiset repositiot. Erikoisalojen polikliininen jatkohoito, reuman, astman ja diabeteksen hoito toteutetaan varsin pitkälle terveyskeskuksessa.

Erikoislääkäripalvelut terveyskeskuksessa: gynekologi, radiologi, psykiatri, lastenpsykiatri, päihdepsykiatri, diabeteslääkäri, silmälääkäri, ortopedi, geriatri, gastroenterologi, kardiologi

Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus

Oh Outi Kalliokoski, puh. 044 4691 531 

Toimintaan kuuluvat vuodeosaston ja avopuolen fysioterapiat, ryhmävoimistelut sekä apuvälinepalvelu. Yksi fysioterapeutti kuuluu kuntoutustyöryhmään, jossa päätetään lääkinnällisen kuntoutuksen asioista, jotka ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Osasto 1
Yhdyshenkilö oh Katajisto Päivi puh. 044 4691 519 
Osastonsihteeri Jaana Manninen, puh. 044 4691 504
Osastolla 1 on 40 sairaansijaa

Osaston henkilökunnalla on valmiudet hoitaa postoperatiivisia komplisoitumattomia potilaita. Osastolla hoidetaan myös rytmihäiriö- ja sydäninfarktipotilaat, aivohalvauspotilaat sekä syöpäpotilaiden jatkohoito ja saattohoito. Osastolla hoidetaan myös mielenterveyspotilaita ja päihdehuollon asiakkaita (katkaisuhoidot). Osaston toimenkuvaan kuuluu myös lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttaminen.

Suun terveydenhuolto
Yhdyshenkilö: vastaava hammaslääkäri Kauno Salminen puh. 044 4691 542
Koko väestö pääsee järjestelmälliseen hoitoon hoitotakuun puitteissa.

Osviitta
Psykososiaalinen yksikkö, jossa on mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolapalvelut. Päihdehuollon avohoito tapahtuu pääsääntöisesti sairaanhoitajilla. Kuukausittain käy myös päihdelääkäri. Katkaisuhoidot hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vain tarkoin harkituissa tapauksissa päihdehuollon laitoksessa. Päihdehuollon kuntoutus toteutetaan ostopalveluna.
Osastonhoitaja Susanna Hihnala, 044 4691 315

Sosiaalipalvelut

Yhdyshenkilöt:
Asumispalvelupäällikkö Sanna Lastikka, 044 4691 508
Toimistosihteeri Sonja Simi, 044 4691 856
Kotiutushoitaja Mervi Kurikkala, 044 4691 857

Sosiaalipalveluihin kuuluvat: lasten ja perheiden palvelut, työ- ja toimintapalvelut, kotiin annettavat palvelut sekä palveluasuminen.

Kotipalvelu kohdennetaan erityisesti asiakkaan henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon. Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat kotona selviytyäkseen apua ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan mm. hygienian hoidossa, pukeutumisessa ja lääkkeiden ottamisessa.

Kotisairaanhoidon palveluja annetaan arkipäivisin. Kotisairaanhoidon palvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka sairauden vuoksi eivät pysty käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Neljä sairaanhoitajaa hoitaa aluevastuuperiaatteella kotisairaanhoidon asiakkaiden lääkehoidon, verikokeiden ottamisen, haavanhoidot jne. sekä tarvittaessa ovat myös tukena saattohoidossa. Lisäksi he huolehtivat hoitotarvikkeiden jakelun. Kotisairaanhoitajat toimivat kiinteässä yhteistyössä kotipalvelun kanssa. Yksi lääkäreistä vastaa kotisairaanhoidosta.

Tukipalvelut
Tukipalveluina annetaan ateria-, turva-, kuljetus-, asiointi-, siivous-, sauna- ja pyykkipalveluita.

Päivätoiminta
Päivätoimintaa järjestetään kotona asuville vanhuksille joka arkipäivä Kalajoen keskustassa ja Himangan palvelukeskuksessa.

Palveluasuminen
Seniorikeskus Mäntyrinne tarjoaa kodinomaiset asumispalvelut vanhuksille (58 paikkaa). Seniorikeskuksessa on eri osastoja riippuen hoivan tarpeesta esim. Kanervakoti, joka on tarkoitettu dementoituville vanhuksille.

Palvelukeskus Maininki, Himanka (58 paikkaa)

Palvelukeskus Salmenranta, Merijärvi (21 paikkaa)

Lasten ja perheiden palvelut

Yhteyshenkilö: vs.palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä Siironen Päivi, puh. 044 4691 260
PL 6, 85101 Kalajoki, fax 08-4691 320
kuuluu toimeentuloturva (toimeentulotuki ja elatustuki), vammaispalvelut, lastensuojelu ja päihdehuolto.

Vammaispalveluiden yhdyshenkilö: palvelupäällikkö Päivi Siironen puh. 044 469 1285
Tehtävänä on vastata kehitysvammahuollosta ja kehitysvammaisten avohuollon ohjauksesta sekä olla yhdyshenkilönä kodin ja kehitysvammaisille palveluja antavien tahojen välillä. Kehitysvammahuolto käsittää avohuollon ohjauksen, ryhmäkodit Puistola ja Ankkuri, Monitoimikeskukset Maakari ja Kuunari, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin Tahkokankaan palvelut sekä asumispalvelut.

Työ- ja toimintapalvelut:
Työtoiminnan päällikkö Terttu Holappa, 044 4691 284
Monitoimikeskukset antavat kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mahdollisuuden työtoimintaan joko monitoimikeskuksessa tai avotyössä. Monitoimikeskuksissa on askartelu-, tekstiili- ja puutyöosasto sekä työpaja.

Varhaiskasvatus

Yhdyshenkilö: Palvelualuejohtaja Tuula Haapala puh. 044 469 1263
PL 6, 85101 Kalajoki, fax 08-4691 320
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoito, koululaisten iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidon tuki.

Perhepäivähoito

Henkilöstönä 3 päivähoidon ohjaajaa ja 55 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito tapahtuu hoitajan kodissa, lasten kodissa tai seitsemässä ryhmäperhepäiväkodassa.

Päiväkotihoito

60-paikkainen päiväkoti Puolukka, 60-paikkainen päiväkoti Mäntylä, 53-paikkainen Satumajakka

Tukipalvelut

Röntgen
Yhdyshenkilö: röntgenhoitaja Sanna Myllylä, puh. 044 469 1566
Röntgenissä on kaksi röntgenhoitajaa. Toimintaan kuuluvat normaalit natiivikuvaukset ja ultraäänitutkimukset röntgenlääkärin konsultaationa. Terveyskeskuksella on oma ultra-äänilaite. Lisäksi tehdään ortopantomografiatutkimuksia ja lateraalikallokuvauksia. Kaikkia röntgentutkimuksia tehdään myös yksityisille.

Radiologian yksikön vastuulääkärin palvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, joka konsultoi 2-3 kertaa kuukaudessa.

Laboratorio
Yhdyshenkilö: laboratoriohoitaja Riitta Juola
puh. 044 469 1582
Näytteenotto Näytteenotto Kalajoella ma-ke 7.15-10.30, to 7.30-10.30, pe 7.15-10.30, Himangalla ma-to 7.30-10.30  ja Merijärvellä to 8-10.30.
Laboratoriossa on 4 laboratoriohoitajaa. Oman laboratorion tutkimusten lisäksi näytteitä lähetetään tutkittavaksi OYS:aan ja Oulaskankaalle. (K-PKS:aan ja Raaheen menevien potilaiden näytteet lähetetään ko. laboratorioon.
Laadunvalvonnasta vastaa nykyisin Oulaskankaan kemisti, mikrobiologian osalta OYS.

Lääkehuolto/hoitotarvikkeet
Lääkehuolto ja hoitotarvikkeet hankitaan ostopalveluna Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.

Kriisiryhmä
Psykososiaalisen kriisiryhmän yhdyshenkilö: sosiaalityöntekijä Sari Ängeslevä, puh. 044-4691 552

Potilas-ja sosiaaliasiamies
Potilas- ja sosiaaliasiamies Sisko Muikku Raahenseudun hyvinvointikuntayhtymässä

Ympäristöterveydenhuolto
Yhteyshenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Eronen puh. 044 469 1460
Toimipisteet eläinlääkintähuolto
Kalajoki-Merijärvi –alue, Katajatie 3, Kalajoki Päivystysnumero yö- (klo 16.00-8.00) ja viikonloppu päivystyksissä (pe klo 16.00 - ma klo 8.00) Alavieska, Ylivieska, 08 419 5830
Himangan alueen eläinlääkäri Varastotie 1, 69100 Kannus Seppänen Juha puh. 06 870173
Siikajoen eläinlääkärintoimisto, Kauppatie 3, Siikajoki puh. 08 4394 756
Raahen pieneläinklinikka puh. 08 4394 756
Toimipisteet terveysvalvonta
Kalajoki, puh. 044 469 1274
Raahe, puh. 044 469 1465​

 Content Editor

​Tohtorintie 4, 85100 Kalajoki
Fax. 08-4691 599
Lyhytval./OYS 1294

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi