Kalajoki

päivitetty 5.10.2015

Kalajoki muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Merijärven kunnan kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Lisäksi Kalajoki muodostaa yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa Merijärven, Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen kuntien kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Kalajoen perusturvakeskus

Perusturvapalvelut

Hallinto
Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi p. 044 469 1546
Taloussihteeri Suvi-Päivi Typpö p. 044 469 10482

Kunnan erityispiirteet

Kalajoki muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen Merijärven kunnan kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Lisäksi Kalajoki muodostaa yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa Merijärven, Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen kuntien kanssa Kalajoen toimiessa isäntäkuntana. Kalajoen kaupunki ja Himangan kunta ovat tehneet kuntaliitoksen 1.1.2010 alkaen.

Kalajoki kuuluu PPSHP:iin, mutta hankkii erikoissairaanhoitopalveluita myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Raahen hyvinvointikuntayhtymältä.

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

Diabetes:sh Seija Pentti,
Reuma:Sh/rtg-hoitaja Sanna Myllylä/
Astma:Sh Niina Niemelä, Sh Seija Kärkinen-Lappalainen
Sydän:Sh Seija Kärkinen-Lappalainen
Hemiplegia:Sh Ritva Rahkola
Syöpä:sh Anne Hietala, puh. 044-4691522 tiistaisin
Saattohoitosh Anne Hietala, Kalajoen Osasto 1,
puh 044-4691503
Haavahoidot:Sh Paula Kääntä
Tartuntataudit:Oh Eija Tainio
SUP-valohoitoLh Saila Pulli
Hygienia-yhdyshenkilöSh Satu Lapinoja
AVH-koordinaattoriKalajoen perusturvakeskus, Osasto 1: Terhi Jaatinen, fysioterapeutti, puh. 044-4691472

 

Terveyspalvelut

Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelujohtaja, Ylilääkäri Anna-Liisa Hannula-Tukiainen, Tohtorintie 4, 85100 Kalajoki, p. 044 469 1555

Neuvola
Yhdyshenkilö oh Outi Kalliokoski, puh. 044 469 1531
Toimipisteet Kalajoen terveyskeskus, Himangan ja Merijärven terveysasemat
Avoterveydenhoidon tehtävänä ovat perhesuunnittelu, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Osa äitiysneuvolan lääkäripalveluista toteutetaan ostopalveluna Raahen sairaalasta.

Lääkäreiden vastaanotot ja päivystys
Yhdyshenkilö oh Eija Tainio, p. 044 469 1720
Ylilääkäri Kari S. Lankinen p. 08 469 11

Kalajoen terveyskeskus, Merijärven terveysasema
Ajanvaraus: puh. 044 469 1502

Himangan terveysasema
Ajanvaraus: puh 044 469 1803

Terveyskeskuspäivystys: ma – to klo 08.00 – 16.00, pe 08.00-15.30
Muina aikoina päivystys
- Keski-Pohjanmaan keskussairaala, puh. 06 – 8264 500
- Oulaskankaan sairaala, puh. 08 – 4297 800
- Raahen sairaala, puh. 08 – 4394 511

Kaikki akuuttia hoitoa vaativat tilanteet hoidetaan ensiapupoliklinikalla, kuten myös kipsaukset ja yksinkertaiset repositiot. Erikoisalojen polikliininen jatkohoito, reuman, astman ja diabeteksen hoito toteutetaan varsin pitkälle terveyskeskuksessa.

Erikoislääkäripalvelut terveyskeskuksessa: Gynekologi, Radiologi, Psykiatri, Lastenpsykiatri, Lastenlääkäri, Diabeteslääkäri

 

Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus

Vastaava Fysioterapeutti Minna Sipilä, p. 044 4691 824

Toimintaan kuuluvat vuodeosaston ja avopuolen fysioterapiat, ryhmävoimistelut sekä apuvälinepalvelu. Yksi fysioterapeutti kuuluu kuntoutustyöryhmään, jossa päätetään lääkinnällisen kuntoutuksen asioista, jotka ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Osasto 1
Yhdyshenkilö oh Marja Ojala, puh. 044 469 1503, fax 4691 599
Osastolla 1 on 40 sairaansijaa

Osasto 2
Yhteyshenkilö oh Anne Kurikkala p. 044 4691 827
Osastolla 2 on 20 sairaansijaa

Osastojen henkilökunnalla on valmiudet hoitaa postoperatiivisia komplisoitumattomia potilaita. Osastoilla hoidetaan myös rytmihäiriö- ja sydäninfarktipotilaat, aivohalvauspotilaat sekä syöpäpotilaiden jatkohoito ja saattohoito. Osastoilla hoidetaan myös mielenterveyspotilaita ja päihdehuollon asiakkaita (katkaisuhoidot). Osastojen toimenkuvaan kuuluu myös lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttaminen.

Suun terveydenhuolto
Yhdyshenkilö: vastaava hammaslääkäri Kauno Salminen p. 044 4691 542
Koko väestö pääsee järjestelmälliseen hoitoon hoitotakuun puitteissa.

Osviitta
Psykososiaalinen yksikkö, jossa on mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolapalvelut. Päihdehuollon avohoito tapahtuu pääsääntöisesti sairaanhoitajilla. Kuukausittain käy myös päihdelääkäri. Katkaisuhoidot hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vain tarkoin harkituissa tapauksissa päihdehuollon laitoksessa. Päihdehuollon kuntoutus toteutetaan ostopalveluna.
Palvelupäällikkö Sari Ängeslevä p. 044 469 1552 

 

Sosiaalipalvelut

Yhdyshenkilöt:
Palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola p. 044 469 1266
Toimistosihteeri Anne Roukala p. 044 469 1856
Palveluohjauspäällikkö Merja Gronoff, p. 044 469 1596
Toimistosihteeri Eija Vähäkangas p. 044 469 1568
Kotiutushoitaja Tuula Hiekka p. 044 469 1235

Sosiaalipalveluihin kuuluvat: lasten ja perheiden palvelut, työ- ja toimintapalvelut, kotiin annettavat palvelut sekä palveluasuminen.

Kotipalvelu kohdennetaan erityisesti asiakkaan henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon. Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat kotona selviytyäkseen apua ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan mm. hygienian hoidossa, pukeutumisessa ja lääkkeiden ottamisessa.

Kotisairaanhoidon palveluja annetaan arkipäivisin. Kotisairaanhoidon palvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka sairauden vuoksi eivät pysty käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Neljä sairaanhoitajaa hoitaa aluevastuuperiaatteella kotisairaanhoidon asiakkaiden lääkehoidon, verikokeiden ottamisen, haavanhoidot jne. sekä tarvittaessa ovat myös tukena saattohoidossa. Lisäksi he huolehtivat hoitotarvikkeiden jakelun. Kotisairaanhoitajat toimivat kiinteässä yhteistyössä kotipalvelun kanssa. Yksi lääkäreistä vastaa kotisairaanhoidosta.

Tukipalvelut
Tukipalveluina annetaan ateria-, turva-, kuljetus-, asiointi-, siivous-, sauna- ja pyykkipalveluita.

Päivätoiminta
Päivätoimintaa järjestetään kotona asuville vanhuksille joka arkipäivä Kalajoen keskustassa ja Himangan palvelukeskuksessa.

Palveluasuminen
Seniorikeskus Mäntyrinne tarjoaa kodinomaiset asumispalvelut vanhuksille (59 paikkaa). Seniorikeskuksessa on eri osastoja riippuen hoivan tarpeesta esim. Kanervakoti, joka on tarkoitettu dementoituville vanhuksille.

Palvelukeskus Maininki, Himanka (24 paikkaa)

Palvelukeskus Salmenranta, Merijärvi(21 paikkaa)

Lasten ja perheiden palvelut

Yhteyshenkilö: Sari Ängeslevä p. 044 4691 550
PL 6, 85101 Kalajoki, fax 08-4691 320
kuuluu toimeentuloturva (toimeentulotuki ja elatustuki), vammaispalvelut, lastensuojelu ja päihdehuolto.

Vammaispalveluiden yhdyshenkilö: palvelupäällikkö Päivi Siironen p. 044 469 1285
Tehtävänä on vastata kehitysvammahuollosta ja kehitysvammaisten avohuollon ohjauksesta sekä olla yhdyshenkilönä kodin ja kehitysvammaisille palveluja antavien tahojen välillä. Kehitysvammahuolto käsittää avohuollon ohjauksen, ryhmäkodit Puistola ja Ankkuri, Monitoimikeskukset Maakari ja Kuunari, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin Tahkokankaan palvelut sekä asumispalvelut.

Työ- ja toimintapalvelut:
palvelupäällikkö Saija Heikkilä p. 044 4691 284
Monitoimikeskukset antavat kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mahdollisuuden työtoimintaan joko monitoimikeskuksessa tai avotyössä. Monitoimikeskuksissa on askartelu-, tekstiili- ja puutyöosasto sekä työpaja.

 

Varhaiskasvatus

Yhdyshenkilö: Palvelualuejohtaja Tuula Haapala p. 044 469 1263
PL 6, 85101 Kalajoki, fax 08-4691 320
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoito, koululaisten iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidon tuki.

Perhepäivähoito

Henkilöstönä 3 päivähoidon ohjaajaa ja 55 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito tapahtuu hoitajan kodissa, lasten kodissa tai seitsemässä ryhmäperhepäiväkodassa.

Päiväkotihoito

60-paikkainen päiväkoti Puolukka, 60-paikkainen päiväkoti Mäntylä, 53-paikkainen Satumajakka

 

Tukipalvelut

Röntgen
Yhdyshenkilö: röntgenhoitaja Sanna Myllylä, puh. 044 469 1566
Röntgenissä on kaksi röntgenhoitajaa. Toimintaan kuuluvat normaalit natiivikuvaukset ja ultraäänitutkimukset röntgenlääkärin konsultaationa. Terveyskeskuksella on oma ultra-äänilaite. Lisäksi tehdään ortopantomografiatutkimuksia ja lateraalikallokuvauksia. Kaikkia röntgentutkimuksia tehdään myös yksityisille.

Radiologian yksikön vastuulääkärin palvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, joka konsultoi 2-3 kertaa kuukaudessa.

Laboratorio
Yhdyshenkilö: laboratoriohoitaja Maire Koutonen
puh. 044 469 1510
Näytteenotto Himangalla arkisin 07-11 ja Merijärvellä to 8-10
Laboratoriossa on 4 laboratoriohoitajaa. Oman laboratorion tutkimusten lisäksi näytteitä lähetetään tutkittavaksi OYS:aan ja Oulaskankaalle. (K-PKS:aan ja Raaheen menevien potilaiden näytteet lähetetään ko. laboratorioon.
Laadunvalvonnasta vastaa nykyisin Oulaskankaan kemisti, mikrobiologian osalta OYS.

Lääkehuolto/hoitotarvikkeet
Lääkehuolto ja hoitotarvikkeet hankitaan ostopalveluna Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.

Kriisiryhmä
Psykososiaalisen kriisiryhmän yhdyshenkilö: sosiaalityöntekijä Sari Ängeslevä, p. 044-4691 552

Potilas-ja sosiaaliasiamies
Potilas- ja sosiaaliasiamies Anneli Pehkonen Raahenseudun hyvinvointikuntayhtymässä

Ympäristöterveydenhuolto
Yhteyshenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Eronen
p. 044 469 1460
Toimipisteet eläinlääkintähuolto
Kalajoki-Merijärvi –alue, Katajatie 3, Kalajoki Päivystysnumero yö- (klo 16.00-8.00) ja viikonloppu päivystyksissä (pe klo 16.00-ma klo 8.00) Alavieska, Ylivieska, 08 419 5830
Himangan alueen eläinlääkäri Varastotie 1, 69100 Kannus Seppänen Juha p. 06 870173
Siikajoen eläinlääkärintoimisto, Kauppatie 3, Siikajoki p. 08 4394 756
Raahen pieneläinklinikka p. 08 4394 756
Toimipisteet terveysvalvonta
Kalajoki, p. 044 469 1274
Raahe, p. 044 469 1465​

 Content Editor