Hoitoonpääsy

Kun sinulle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon, saat sairaalasta kolmen viikon kuluessa tietoa jatkotoimista. Mahdollinen ensimmäinen käyntisi meillä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Tällä käynnillä sinulle tehdään hoitoa koskevat suunnitelmat. Tarvittava hoitotoimenpide aloitetaan tai toteutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoitopäätöksestä, joka tehdään tavallisimmin ensikäynnillä tai suoraan lähetteen perusteella. Kiireellisessä tapauksessa pääset hoitoon välittömästi.

Oikealta sivupalkista näet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista sairaanhoitopiirimme hoitotakuun toteutumisen verrattuna muihin maan sairaanhoitopiireihin.

Oikealla ovat myös erikoisaloittaiset hoitopääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

 

​Terveydenhuoltolain mukaiset hoitoonpääsyn enimmäisajat erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy 

 Hoitoonpääsyn seurantatiedot