Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Hoitohenkilöstölle


Biopankki on osa terveydenhuollon arkea

Biopankkisuostumus

Biopankin toiminta näkyy hoitohenkilökunnalle esimerkiksi suostumusasiakirjojen antamisena, vastaanottamisena ja asiasta tiedottamisena.

Mikäli potilas antaa henkilöstölle täytetyn suostumusasiakirjan, se tulee lähettää postitse osoitteeseen: 

Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

PL 50

90029 OYS 

tai PPSHP:n sisäisellä postilla osoitteeseen ('biopankki borealis')

Mikäli henkilö haluaa tehdä biopankkikiellon, myös se lähetetään ylläolevaan osoitteeseen.

Biopankin suostumusasiakirjaa on lyhennetty syksyllä 2017 luettavuuden parantamiseksi. Huomioitavaa on, että myös aiemmin annettu pidempi suostumusasiakirja on edelleen voimassa oleva dokumentti eikä henkilön aiemmin antamaa suostumusta tarvitse uusia.

 

Näytteet

Suostumuksen antaneilta kerätään näytteitä biopankkiin. Näytteitä kerätään yleensä tavanomaisen hoidon tai tutkimuksen yhteydessä. Biopankki huolehtii näytepyyntöjen tekemisestä. 

Näytteet säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteenantajan nimi ja muut tunnistetiedot korvataan koodilla. Tutkimuksen päätyttyä näytekohtaiset analysoidut tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä ja/tai siitä saatua tutkimustietoa voidaan käyttää myös tulevissa tutkimuksissa.

 Linkit