Etusivu > Ammattilaisille > Terveyden edistäminen > Kehittämisyhteistyö > Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke


Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke

​​Arjen sankarit -hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Päämääränä on edistää miesten työllistymistä tai työelämään paluuta. Hanke toteutetaan 1.1.2020 - 31.12.2022.​

Hankkeen valmistelussa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointityö ja sen tavoitteet. Hanke on suunniteltu yhteistyössä ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa, joka toimii hankkeen osatoteuttajana sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien työllistymistä edistäviä palveluja.

Taustaa: 

Työikäiset miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset. Siksi toimininta- ja työkyvyn säilyttäminen sekä työn merkitys ja mielekkyys ovat avainasemassa syrjäytyneisyyden ehkäisyssä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimus 2017-2018 antaa hyvät perusteet syrjäytymistä ehkäisevälle työlle.

  • Lähes kolmannes pohjoispohjalaisista miehistä arvioi toimintakykynsä heikentyneen
  • Viidennes 25-54 -vuotiaista miehistä ei usko jaksavansa vanhuuseläkkeeseen asti
  • Neljännes työikäisitä miehistä on lihavia

Hankkeen toimenpiteet:

  • kohderyhmälle toimintaryhmät: ruuanvalmistusta ja ohjattua liikuntaa
  • työllistymisen edistämisen työpajat
  • hygieniapassikoulutukset
  • minustako arjen sankari -ryhmänvetäjäkoulutus
  • opas toimintaryhmän ohjaamiseen

Kohderyhmämiehet ovat mukana hankkeen toiminnoissa arviolta 3-12 kuukautta. Jokaisen polku on yksilöllinen, missä osallistuja oman kiinnostuksensa mukaan etenee ja osallistuu erilaisiin hankkeessa järjestettäviin tilaisuuksiin ja työpajoihin. Miesten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan toimintaryhmissä, joissa opitaan käytännön ruoanvalmistusta ja terveellisiä elintapoja sekä kiinnitetään huomiota kokonaishyvinvointiin. Tavoitteena on miesten arjen hallinnan paraneminen, terveelliset elintavat ja painonhallinta sekä vertaistuen saaminen ja ystävien löytäminen. Ruoanvalmistusryhmien jatkona järjestetään ohjattua liikuntaa. Työpajoissa pureudutaan työllistymisen edistämiseen. Kohderyhmämiehille tarjotaan mahdollisuus hankkia tietoa, taitoja ja osaamista, jotka edistävät heidän työllistymistään. Miehille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassikoulutus. Yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa järjestetään Minustako arjen sankari -ryhmänvetäjäkoulutusta, johon myös kohderyhmämiehille  tarjotaan mahdollisuus osallistua ja tomia vertaisryhmäohjaajina. Kohderyhmämiesten kanssa toimiville ammattilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua elintapaohjauksen verkkokoulutukseen.

 

Logot arjen sankarit.png
 

 Yhteistyökumppanit

 Hankkeen vastuuhenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sirpa Hyyrönmäki
​Projektikoordinaattori,
Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Päivi Hirsso
Yksikön johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Leea Järvi
Terveyden edistämisen koordinaattori, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Lea Mäkelä
Assistentti, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Maa- ja kotitalousnaiset

Kaisa Myllykangas
Ruoka-asiantuntija

Maija Ojalehto
Elintarvikeasiantuntija

Lisätietoja: Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836