Etusivu > Ammattilaisille > Terveyden edistäminen > Kehittämisyhteistyö > Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke


Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke

​​Arjen sankarit -hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Päämääränä on edistää miesten työllistymistä tai työelämään paluuta. Hanke toteutetaan 1.1.2020 - 31.12.2022.​

Hankkeen valmistelussa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointityö ja sen tavoitteet. Hanke on suunniteltu yhteistyössä ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, joka toimii hankkeen osatoteuttajana sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien työllistymistä edistäviä palveluja.

Taustaa: 

Työikäiset miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset. Siksi toimininta- ja työkyvyn säilyttäminen sekä työn merkitys ja mielekkyys ovat avainasemassa syrjäytyneisyyden ehkäisyssä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimus 2017-2018 antaa hyvät perusteet syrjäytymistä ehkäisevälle työlle.

  • Lähes kolmannes pohjoispohjalaisista miehistä arvioi toimintakykynsä heikentyneen
  • Viidennes 25-54 -vuotiaista miehistä ei usko jaksavansa vanhuuseläkkeeseen asti
  • Neljännes työikäisitä miehistä on lihavia

Toiminta hankkeessa:

  • miehille toimintaryhmiä: ruoanvalmistusta, ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen
  • miehille työpajoja, joiden avulla vahvistetaan miesten työelämävalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään 
  • hygieniapassikoulutukset
  • vertaisryhmätoimintaa ja mahdollisuus osallistua Minustako arjen sankari - vertaisryhmän vetäjäkoulutukseen

Jokainen ryhmään valittu osallistuu oman kiinnostuksensa mukaisesti 3-12 kuukauden ajan erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Jokaisen polku on yksilöllinen. Asiakkuus säilyy palveluissa, joissa miehet asioivat ja hanketoimia sovitetaan yhteen näiden palvelujen kanssa. Yhteistyötä tehdään järjestöjen kanssa.

Miesten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan toimintaryhmissä, joissa opitaan käytännön ruoanvalmistusta ja terveellisiä elintapoja sekä kiinnitetään huomiota kokonaishyvinvointiin. Tavoitteena on miesten arjen hallinnan paraneminen, terveelliset elintavat ja painonhallinta sekä vertaistuen saaminen ja ystävien löytäminen. Ruoanvalmistusryhmien jatkona järjestetään ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen. Ryhmän alussa miesten on mahdollista saada terveystarkastus, jossa tehdään terveysmittauksia ja toiminta- ja työkykyä arvioidaan Kykyviisarilla. Mittauksia tehdään määrävälein hankkeen kuluessa.

Työpajoissa pureudutaan työllistymisen edistämiseen. Kohderyhmämiehille tarjotaan mahdollisuus hankkia tietoa, taitoja ja osaamista, jotka edistävät heidän työllistymistään. Miehille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassikoulutus. Hygieniapassitestin suoritettuaan on mahdollisuus työskennellä työtehtävissä, joissa käsitellään elintarvikkeita.

Yhteistyössä Psoriasisliiton Vertaistervarit -hankkeen kanssa järjestetään vertaisryhmän ohjaajakoulutusta, johon myös kohderyhmämiehille  tarjotaan mahdollisuus osallistua ja tomia vertaisryhmän ohjaajina. Ammattilaisille tarjotaan osallistumis-mahdollisuus elintapaohjauksen verkkokoulutukseen (2 op), jonka järjestävät yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Mitä hankkeeseen osallistuva mies siis saa? Hyvää, monipuolista ruokaa, terveystarkastuksen, työ- ja toimintakykyarvion, ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen. Uusia tietoja, taitoja ja osaamista työllistymisen edistämiseksi. Ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikki on maksutonta. Kannattaa lähteä mukaan!

 

arjen sankari logot 280820.png 

 Yhteistyökumppanit

 Hankkeen vastuuhenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sirpa Hyyrönmäki
​Projektikoordinaattori,
Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Päivi Hirsso
Yksikön johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP. Virkavapaalla 14.3.2021 saakka. Sijainen Marianne Riekki.

Leea Järvi
Terveyden edistämisen koordinaattori, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Lea Mäkelä
Assistentti, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Maa- ja kotitalousnaiset

Kaisa Myllykangas
Ruoka-asiantuntija

Maija Ojalehto
Elintarvikeasiantuntija

Lisätietoja: Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836