Taivalkoski

​​päivitetty 10.5.2021

Yleistä

Taivalkoski kuuluu Koillismaan seutukuntaan. Asukkaita on 3 945 (31. heinäk. 2020). Kunnalla on oma terveyskeskus. Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yhteinen lautakunta, jonka esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Mirva Haataja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja on sovitettu yhteen, ks. tarkemmin alempana.

sosiaali- ja terveysjohtaja Mirva Haataja, puh. 040 593 7266 
johtava lääkäri Hannu Honkanen, puh. 040 700 2631 vs. johtava lääkäri 23.5.-30.11.2022 Jouni Wikstedt, puh. 040 700 2631​
hoitotyönjohtaja Terhi Kurtti, puh. 040 592 5751 ​
johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Loukusa, puh. 040 591 7237​

Kunnan erityispiirteet

Oma toiminta:

Kunta sijaitsee etäällä (155 km) keskussairaalasta, minkä takia oman toiminnan kehittäminen on katsottu tärkeäksi potilasturvallisuuden ja ajankäytön kannalta. Lääkäreillä on koulutuksella hankittuja erityistaitoja (pienimuotoinen kirurgia, diabetes, astma, reumataudit, hammaskirurgia ja oikomishoidot, ultraäänitutkimukset) ja terveyskeskuksessa on hyvä välineistö. Vuodeosasto hoitaa mm. sydäninfarktien liuotukset ja akuuttien sairauksien lyhytaikaisen hoidon mukaan lukien esim. lasten hengitysvaikeudet infektioiden yhteydessä. Vuodeosasto hoitaa myös mielenterveyspotilaita ja alkoholistien katkaisuhoitoja. Terveyskeskus ostaa ostopalveluna puheterapeutin, toimintaterapeutin ja psykologin palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Erikoissairaanhoito:

Terveyskeskuksessa käy lastenlääkäri, lasten- ja nuortenpsykiatri sekä aikuispsykiatri ja röntgenlääkäri noin kerran kuukaudessa. Yksityinen jalkahoitaja pitää vastaanottoa säännöllisesti. Silmälääkärin palvelut ostetaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta Pudasjärveltä tai Kuusamosta. Taivalkoski tekee yhteystyötä Kuusamon terveyskeskuksen kanssa. Kuusamosta hankitaan mm. gastro- ja sigmoideoskopiat, jonkin verran kirurgisia ja gynekologisia palveluja, ei-kiireellisiä mammografioita sekä erikoissairaanhoidon palveluita. Taivalkoski hankkii erikoissairaanhoidon palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, erityisesti lyhytkirurgiaa, ortopediaa ja korva-nenä-kurkkutautien pientoimenpiteitä. Dialyysipalvelut ostetaan pääosin Oulun kaaren kuntayhtymältä, Pudasjärven terveysasemalta. Muu erikoissairaanhoito sekä laboratorio ja röntgenpalvelut, joita ei voida tuottaa omassa kunnassa, hankitaan sairaanhoitopiiriltä.

Erikoislääkäripalvelut:

Lastenlääkäri (2x/kk) puh. 040 705 6857
Lasten psykiatri (1x/ kk), kaksi aikuisten psykiatria 1x /kk,
Röntgenlääkäri (1x/ kk) puh. 040 860 9004

Silmälääkäri terveydenhoitajan kautta Kuusamossa tai Pudasjärvellä
Gastro- ja sigmoideoskopiat
Gynekologin ja kirurgin palveluita

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt:

Keuhkosairaudet, astma ja allergia:
sairaanhoitaja, puh. 040 860 9000
Lastentaudit:
lastentautien erikoislääkäri (ostopalvelu)
terveydenhoitaja puh. 040 705 6857
Radiologia ja ultraääni:
röntgenhoitaja, puh. 040 860 9004
Muut erikoisalat:
johtava lääkäri Hannu Honkanen, puh. 040 700 2631 vs. johtava lääkäri 23.5.-30.11.2022 Jouni Wikstedt, puh. 040 700 2631
Diabetes:
diabeteshoitaja puh. 040 731 1993
Reuma:
sairaanhoitaja puh. 040 643 0774
Avannehoitaja: 
sairaanhoitaja puh. 040 731 1993
Osteoporoosihoitaja:
röntgenhoitaja puh. 040 860 9004
Työttömien terveystarkastukset:
sairaanhoitaja puh. 040 566 7106
Sydän- ja keliakiahoitaja:
sairaanhoitaja puh. 040 841 2495
Syöpähoitaja:
sairaanhoitajat 040 841 2495 ja 040 731 1993
Uniapnea:
sairaanhoitaja puh. 040 643 0774
AVH-koordinaattori:
fysioterapeutit puh. 040 860 9005, 040 860 9025 ja sairaanhoitaja 040 643 0774

Terveydenhuolto

johtava lääkäri Hannu Honkanen, puh. 040 700 2631 vs. johtava lääkäri 23.5.-30.11.2022 Jouni Wikstedt, puh. 040 700 2631​

Vastaanotto ja päivystys:
Lääkäripäivystys on omassa terveyskeskuksessa arkisin klo 08-16, viikonlopun vastaanotto/kiirevastaanottotoiminta on omassa terveyskeskuksessa lauantaisin klo 09-17 ja sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 10-17, poikkeuksena kesä-elokuussa viikonloppupäivystys Kuusamon terveyskeskuksessa. Ilta-ja yöpäivystys on Kuusamon terveyskeskuksessa. Vastaanotot, neuvola, vuodeosasto ja päivystys toimivat samassa toimipisteessä. Lääkäreiden ja hoitajien ajanvarausten puhelinnumero 040 860 9002. Jonotusaika ajanvarausvastaanotolle on 7-28 vrk. Päivystyksen puhelinnumero 040 860 9001 (sairaanhoitaja).

Poliklinikka:
Astma-, allergia-, reuma-, diabetes-, sydän-, keliakia-, avanne, syöpä- ja uniapneavastaanotot, valmiusryhmän varustus, pienet leikkaukset, kipsaukset, rasitussydänfilmit, Prick-testit, spirometriat, spira-hoidot ja korvaushoidot.

Röntgen
röntgenhoitaja puh. 040 860 9004
Lääkärin tai hammaslääkärin lähetteellä varustus: luu- ja thx -kuvat, varjoainekuvauksista urografiat, sapet ja esofagus - ei läpivalaisumahdollisuutta; ortopantomografia; ultraäänitutkimukset (äitiyshuolto, muut sopimuksen mukaan)
Röntgenlääkäri käy kerran kuukaudessa (ultraäänitutkimukset, onb-näytteet).

Laboratorio
Laboratorio puh. 040 8609 002, 1.10.2019 palvelut tarjoaa NordLab.
Myös yksityislääkärien lähettämät tutkimukset.

Sairaankuljetus
Yleinen hätänumero 112
Sairaankuljetuksesta vastaa Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos.

Potilas- ja sosiaaliasiamies:
Maija-Kaisa Sointula, sosiaaliasiamies puh. 010 8305 104, ti-to klo 10-13, ostopalvelu Merikratos Oy
Kaisa Oikarinen, potilasasiamies 040 860 8372, ostopalvelu Kuusamosta
Veteraanikuntoutusasiat: Helena Räisänen, puh. 040 8609 025

Neuvola:
Lastenneuvola, terveydenhoitaja puh. 040 7056 857
Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvola, terveydenhoitaja puh. 040 566 7106
Neuvolan perhetyöntekijä 040 860 9003
lääkärinneuvolat viikoittain (lastenneuvola, äitiysneuvola, perhesuunnittelu)

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:
(puh. ks. neuvola)
terveydenhoitaja puh. 040 566 7106; Lukio, Metsäoppilaitos, Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö
terveydenhoitaja puh. 040 755 0959; keskustan ylä- ja alakoulu
terveydenhoitaja puh. 040 705 6857; sivukylien alakoulut

Työterveyshuolto:
Ostetaan ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä. http://www.terveystalo.com. Ajanvaraus puh. 030 6000.

Mielenterveystyö:
psykiatrinen sairaanhoitaja puh. 040 583 9807, 040 089 3331: ajanvaraus aikuispsykiatri
terveydenhoitaja puh. 040 566 7106; ajanvaraus lasten- ja nuorten psykiatri
päihdetyö puh. 040 583 9807, 040 089 3331
psykologi puh. 040 574 0470

Vuodeosasto:
Osastonhoitaja puh. 040 7056 893 
Osasto tarjoaa 34 asiakaspaikkaa akuuteille, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tuleville, vuoro- ja kuntoutushoidon asiakkaille, sekä toistaiseksi pitkäaikaishoidossa oleville asukkaille. Vuodeosastolla on kaksi tarkkailuhuonetta, saattohoitohuone sekä eristys- ja turvahuone. Mahdollisuus pikavieritestien ottoon 24h/7vrk. Inr, Crp, Bnp, T-trop, Fidd I-stat (Na, K, ionCa,gluc, urea,krea,Hkr,Hb). Fysioterapiapalvelut saatavilla tarvittaessa myös viikonloppuisin. Nopean kuntoutumisen osastolla kuntouttavaa työotetta toteuttavat asiakaslähtöisesti motivoitunut ja ammattitaitoinen moniammatillinen tiimi. Tarjoamillamme kuntoremonttijaksoilla ennaltaehkäistään toimintakyvyn heikkenemistä, vahvistetaan ja tuetaan asiakkaiden toimintakykyä sekä helpotetaan läheisten ja omaishoitajien jaksamista. Toimintaympäristönä vasta uudistetut kuntoutumista edistävät esteettömät, viihtyisät ja toimivat tilat ja laitteet.

Vuodeosasto puh. 040 094 1783

Suun terveydenhuolto

Ostetaan ostopalveluna Coronaria Oy:ltä.
Taivalkosken terveyskeskus / Hammashoitola
Kangastie 1 B, 93400 Taivalkoski
Puh. ajanvaraus 040 860 9006
mahdollisuus hammasröntgenkuviin ja ortopantomogrammiin

Fysioterapia

fysioterapeutit puh. 040 860 9005, 040 860 9025 ja 040 741 5593

Leikkausten ja sairauksien jälkeinen kuntoutus (esim. halvaukset, pareesit, jäykistymät, tapaturmat). Lääkinnällinen kuntoutus, veteraanikuntoutus, vuodeosastokuntoutus, ennaltaehkäisevä työ ja kotikäynnit, valohoito sekä erilaiset ryhmät (mm. reuma- selkä- ja niskaryhmät).

Puheterapeutti käy kerran viikossa ja toimintaterapeutti 1-2 kertaa kuukaudessa (ostopalvelu).

Sosiaalipalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Sähköposti (etunimi.sukunimi@taivalkoski.fi)
johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Loukusa puh. 040 591 7237
sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja puh. 040 860 9030
sosiaaliohjaaja, puh. 040 860 9032
toimistosihteeri puh. 040 860 9033
palvelusihteeri puh. 040 860 9034

perhetyöntekijät 040 501 2385, 040 832 3755
Sosiaalityöntekijöiden soittoaika ma–pe klo 12 - 13
 
Kehitysvammahuolto:
Avohuolto, asumispalvelut, laitosjaksot, vuorohoito
avohuollon erityistyöntekijä Erja Siilanen, puh. 040 542 1273
Ryhmäkoti Tuikku puh. 040 860 9029 (yövalvonta) ja tukiasunnot, puh. 040 667 2031
Työkeskus: ohjaajat puh. 040 860 9027 ja 040 860 9026, kehitysvammaisten päivätoiminta 040 840 1216

Vanhuspalvelut

Sähköposti etunimi.sukunimi(at)taivalkoski.fi

Kotihoito:
Palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa, puh. 040 0530 257
Kotihoito: sairaanhoitaja puh. 040 0675 256, lähihoitajat puh. 040 860 9017 ja 040 860 9019
Kotikäynnit hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan, tarvittaessa ilta- ja viikonloppupalveluja
Vanhusten asumispalveluyksiköt
Valvottu palveluasumisyksikkö Kataja, puh. 040 728 5184 / 36 asukaspaikkaa. 
Tehostettu palveluasumisyksikkö, Pihlaja, puh. 040 860 9039 / 32 asukaspaikkaa.

Laitoshoito:
Sähköposti (etunimi.sukunimi@taivalkoski.fi)
osastonhoitaja puh. 040 705 6893
Kotiutushoitaja puh. 040 668 5760
Tukipalvelut
Palveluohjaaja puh. 0400 530 257
Ateria-, pyykki- ja asiointipalvelut, turvapuhelin sekä päivätoiminta.
Palvelukoti Sinikello:
Erityisryhmien palveluasuminen, 11 paikkaa. puh. 0400 815 333
Omaishoidontuki
Palveluohjaaja puh. 0400 530 257
Hoitotyönjohtaja puh. 040 5925 751

Muut palvelut

Kriisiryhmä:
Yhteyshenkilö sosiaali- ja terveysjohtaja puh. 040 523 2991 tai päivystävä lääkäri puh. 040 860 9001

Lääkehuolto:
Terveyskeskus tilaa lääkkeet Kuusamon terveyskeskuksen lääkevarastosta
Taivalkosken Apteekki avoinna ma-pe 9-17, la 9-13. Apteekkari, puh. 040 480 8000

 Content Editor

Taivalkosken terveyskeskus
Sairaalantie 8 A
93400 TAIVALKOSKI

Puhelin 040 860 9002
Fax. 08 841 088
Lyhytval./OYS 1462

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)taivalkoski.fi