Kiireellisyysluokitus

​Potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi kokenut sairaanhoitaja. Arviointi perustuu useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaan luokitteluun. Kiireellisyyttä kuvataan A-, B-, C-, D- ja E-tunnuksella. A- ja B-ryhmät kuuluvat pääsääntöisesti päivystyksenä erikoissairaanhoidon piiriin. C- ja D-ryhmä kuuluvat usein miten perusterveydenhuollon piiriin. Jos terveysongelmanne on arvioitu E-ryhmään kuuluvaksi, se ei vaadi hoitoa yhteispäivystyksessä vaan se voidaan turvallisesti hoitaa tarvittaessa oman terveyskeskuksen kautta.

Potilaat tutkitaan hoidon tarpeen kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä.

Jos yhteydenottajan terveysongelma arvioidaan E-ryhmään kuuluvaksi, niin hänelle annetaan oireiden mukaista terveysneuvontaa ja ohjataan oman terveysasemanne palveluiden piiriin. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät kuntien internet-sivuilta ja puhelinluettelosta.

Sairauslomatodistuksia antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat terveysasemien vastaanotolla. Jos vuorotyötä tekevä tarvitsee sairaslomatodistusta virka-ajan ulkopuolella, sen voi kirjoittaa yhteispäivystyksen sairaanhoitaja.

Mikäli E-ryhmään arvioinnin jälkeen voinnissa tapahtuu muutoksia ja oireet pahenevat, on syytä ottaa yhteyttä ensisijaisesti terveysneuvontapuhelimeen (08) 315 2655 tai terveysasemalle. Terveysneuvontaan kannattaa soittaa aina, kun tarvitsette hoito-ohjeita tai tiedon oikeasta hoitopaikasta. Terveysneuvonta palvelee 24 h/vrk.

 Tietoa sairauksien hoidosta