Kiireellisyysluokitus

Potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi kokenut sairaanhoitaja. Arviointi perustuu useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaan ESI-triageluokitteluun. ESI-luokituksessa on neljä kohtaa, joiden perusteella potilaat luokitellaan viiteen kiireellisyysluokkaan. Mietittävät kohdat neljälle vaiheelle ovat seuraavat, joihin vastaamalla triage-sairaanhoitaja pystyy päättämään potilaan ESI-triageluokituksen;

A. Tarvitseeko potilas välittömiä peruselintoimintoja ylläpitäviä toimenpiteitä?

B. Onko korkean riskin tilanne? Tajunnantason laskua? Kovia kipuja?

C. Montako resurssia potilaan hoito vaatii: usean, yhden vai ei ollenkaan?

D. Onko potilaan peruselintoiminnassa häiriöitä?

Jos yhteydenottajan terveysongelma arvioidaan niin, ettei se kuulu päivystyksellisesti hoidettavaksi, niin hänelle annetaan oireiden mukaista terveysneuvontaa ja saatetaan ohjata tarvittaessa oman terveysasemanne palveluiden piiriin. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät kuntien internet-sivuilta ja puhelinluettelosta.

Sairauslomatodistuksia antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat terveysasemien vastaanotolla. Jos vuorotyötä tekevä tarvitsee sairaslomatodistusta virka-ajan ulkopuolella, sen voi kirjoittaa yhteispäivystyksen sairaanhoitaja.

Mikäli arvioinnin jälkeen voinnissa tapahtuu muutoksia ja oireet pahenevat, on syytä ottaa yhteyttä ensisijaisesti Päivystysapuun 116117 tai terveysasemalle.  Päivystysapuun kannattaa soittaa aina, kun tarvitsette arvion hoidon tarpeesta, hoito-ohjeita tai tiedon oikeasta hoitopaikasta. Päivystysapu palvelee 24 h/vrk.

 Tietoa sairauksien hoidosta