Laitoshoito

Hoitopäivän määrittelyssä noudatetaan kalenterivuorokauden sääntöä: hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Laitoshoito sisältää hoidon ja ylläpidon laitoksessa.

Jos tulo- ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu. Jos potilas siirretään laitoshoidosta suoraan toiseen julkiseen laitokseen, asiakasmaksua ei peritä lähtöpäivältä.

Alle 18-vuotiailta peritään hoitopäivämaksuja enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualta kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadusta laitoshoidosta. Säännös ei koske kehitysvammaisten erityishuoltoa. 

 

Laitoshoidon hoitopäivämaksut

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 49,60 euroa

Lyhytaikainen laitoshoidon maksu psykiatrian toimintayksikössä 22,80 euroa

Lyhytaikainen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen yli 18-vuotiaille 22,80 euroa

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään maksu päivä- ja yöhoidon maksuna.

Kuntoutushoidon maksu 17,10 euroa 

Kuntoutushoidolla tarkoitetaan tarpeellisista lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista koostuvaa vuodeosastohoitojaksoa. Maksu peritään vammaiselle henkilölle Terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta. 

Omaishoidon maksu 11,60 euroa

Maksu peritään kehitysvammahuollossa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista. Omaishoidon maksu ei kerrytä terveydenhuollon maksukattoa.

Pitkäaikaishoidon maksu 

Määrätään maksukyvyn mukaan. Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Potilaalle henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 112 euroa.

 

Muut maksut

​Seuraavat maksut eivät kuulu terveydenhuollon maksukaton piiriin:

Sakkomaksu 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa
Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä/peruuttamatta jätetystä ennakolta varatusta vastaanottoajasta tai lyhytaikaisen laitoshoidon palvelusta peritään ns. sakkomaksu. Aika on peruttava ajan antaneeseen yksikköön viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.

Aikuispsykiatrian päiväsairaalamaksu 12,10 euroa
Maksu peritään ylläpidosta jokaiselta käynniltä.

Lastenpsykiatrian päiväsairaalamaksu 22,80 euroa​
Maksu peritään ylläpidosta enintään 7 käyntikerralta kalenterivuodessa.

Perhehuone synnytysten yhteydessä 44,60 euroa

​Ensihoidon kuljetusten omavastuumaksu on 25 e. Jos kyydissä on useampia potilaita, lisäpaikalla istuvan omavastuu on 17,33 e.
Kela saa tiedon sairaanhoitopiirin laskuttamista omavastuista ja ne kerryttävät 300 euron vuosittaista matkakattoa.  


Ostopalvelut

Sairaanhoitopiiri lähettää hoitolaskun asiakkaalle myös ostopalveluina hankituista hoitopalveluista. Maksut ovat samat kuin sairaanhoitopiirin itse tuottamista vastaavista palveluista perittävät maksut.