Etusivu > Ensihoito ja päivystys > Ensihoito > Ensihoitopalvelu


Ensihoitopalvelu

Hätäkeskus vastaa ihmisten soittamiin hätäpuheluihin. Hätäkeskuspäivystäjä tekee puhelun perusteella riskinarvion esittämiensä kysymysten perusteella ja tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön antamien kriteerien perusteella hälyttää tarpeelliset ensihoitoyksiköt. Hätäpuhelun perusteella voidaan tehdä myös päätös, että ensihoidolle ei ole tarvetta tai soittaja voi hakeutua omatoimisesti terveydenhuollon päivystykseen.

Ensihoitopalvelu jakautuu viiteen tasoon. Tasoja ovat ensivaste, perustaso, hoitotaso, kenttäjohtaja ja lääkäritasoinen hoito. Ensivasteyksikkö antaa välittömän avun potilaalle, sisältäen myös sydäniskurin käytön elottomalle potilaalle. Ensivasteena käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi, rajavartiosto ja meri-/järvipelastusseurat suorittavat myös ensivastetoimintaa. Ensivasteyksikkönä voidaan käyttää myös potilasta kuljettavaa ensihoitoyksikköä lyhentämään potilaan tavoittamisviivettä.

Perustasolla potilaan tila määritellään asianmukaisesti ja pyydetään tarvittaessa lisäapua, jos potilaan tila onkin hätäkeskuksen riskiarviota vakavampi. Perustasolla potilasta pystytään hoitamaan jo aika pitkälle, esimerkiksi kipua lääkitsemällä nenän limakalvoille annettavalla kipulääkkeellä ja hoitamaan vakavia rytmihäiriöitä sydäniskurilla.

Hoitotasolla potilasta voidaan lääkitä laajemmin ja tehdä vaativampia hoitotoimenpiteitä. Tehtävistä pääosa koostuu kiireellisistä peruselintoimintojen häiriöistä ja vakavammista vammautumisista.

Kenttäjohtajalla on käytössä jonkin verran laajempi lääkevalikoima kuin hoitotason yksiköissä. Kenttäjohtaja voi suorittaa myös joitakin harvinaisempia hoitotoimia. Kenttäjohtaja johtaa ensihoitoyksiköiden toimintaa useamman yksikön tehtävillä sekä toimii lääkintäjohtajana suuronnettomuuksissa.

Lääkäri tulee potilaan luo joko helikopterilla tai autolla, mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Lääkäriyksikkö voi hoitaa potilasta tehohoitotasoilla hoidoilla. Monipotilas- tai suuronnettomuustilanteessa lääkäri vastaa potilaiden hoidosta.

Ensihoitopalvelun yhteistyöviranomaisia ovat sosiaalitoimi, pelastustoimi, poliisi, rajavartiosto, vapaaehtoiset järjestöt (SPR, Vapepa, meripelastus) ja puolustusvoimat.