Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat

  • hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa
  • terveydenhuollon menetelmien arviointi
  • arviointitiedon julkaiseminen
  • kansainvälinen HTA-yhteistyö
  • HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen.

 
 
​​

FI     EN, SÁ, ​SV     

 Ajankohtaista

Terveystaloustieteen päivä siirretty! Uusi ajankohta 20.5.2022
Päivän aiheena on terveydenhuollon suorituskyvyn arviointi ja keinot sen parantamiseksi.
Ohjelma ja ilmoit​tautuminen (Terveystaloustieteen seuran verkkosivuilla)

​**************************************

FinCCHTA tukee ikäihmisten kotona asumista helpottavien teknologioiden käyttöönottoa 
************************************

Keskustelualoite harvinaissairauksien lääkehoidon haasteista
Miten harvinaissairauksien lääkehoitoja arvioidaan Suomessa? Miten arviointi- ja hankintaprosessja voitaisiin kehittää? Tutustu FinCCHTAn julkaisemaan raporttiin

************************************
Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa 
PROSHADE-hankkeen tavoitteena on edistää kustannusvaikuttavaa ja laadukasta, jaettuun päätöksentekoon perustuvaa terveydenhuoltoa. 

 Ehdota aihetta!

​​​​​Onko mielessäsi menetelmä, ​​joka pitäisi arvioida tai josta pitäisi tehdä suositus? 
Täytä lomake Ehdota aihetta -palvelussa.​​​​

 

​​FinCCHTAn yhteystiedot


​​ ​

​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​​