Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)


FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat

  • hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa
  • terveydenhuollon menetelmien arviointi
  • arviointitiedon julkaiseminen
  • kansainvälinen HTA-yhteistyö
  • HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen.

 

 

Taustaa​

Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta (582/2017) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) vastuulle annettiin terveydenhuollon menetelmien arviointityön kansallinen koordinointi.  Tätä tehtävää varten PPSHP perusti FinCCHTAn, joka aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.

FinCCHTAn edeltäjä Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) perustettiin vuonna 1995. Sen tehtävänä oli tuottaa, tukea ja koordinoida terveydenhuollon menetelmien arviointia sekä levittää koti- ja ulkomaista arviointitietoa asiantuntijoiden ja päättäjien käyttöön. Finohta koordinoi HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelmaa ja vastasi Suomen tehtävistä EUnetHTA-verkostossa vuoteen 2016 asti, jolloin THL lakkautti Finohtan. 

FI     EN, SÁ, SV     

 Ajankohtaista

 
Pohjoismaiset HTA-yksiköt tiivistävät yhteistyötään. Lue lisää...

**********************
​Yorkin yliopisto järjestää helmikuussa 2020 lääkinnällisten laitteiden arviointia käsittelevän koulutuksen. Lue lisää yliopiston sivuilta...

 *********************
Sairaalatason nopeiden arviointien  aiheet löytyvät Katsauksia ja suosituksia -sivulta...   

********************

Seuraa meitä Twitterissä: ​

twitter.com/​fincchta

 Ehdota aihetta

​Onko mielessäsi menetelmä, joka pitäisi arvioida tai josta pitäisi tehdä suositus? Ehdota aihetta...

 Yhteystiedot

Sähköposti: fincchta@ppshp.fi
OYS-vaihde: +358 8 315 2011

Yksikön päällikkö Miia Turpeinen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
puh. +358 40 1522 655

Muut yhteystiedot