Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)

FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat

  • hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa
  • terveydenhuollon menetelmien arviointi
  • arviointitiedon julkaiseminen
  • kansainvälinen HTA-yhteistyö
  • HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen.

 

 

 

Taustaa​

Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta (582/2017) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) vastuulle annettiin terveydenhuollon menetelmien arviointityön kansallinen koordinointi.  Tätä tehtävää varten PPSHP perusti FinCCHTAn, joka aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.

FinCCHTAn edeltäjä Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) perustettiin vuonna 1995. Sen tehtävänä oli tuottaa, tukea ja koordinoida terveydenhuollon menetelmien arviointia sekä levittää koti- ja ulkomaista arviointitietoa asiantuntijoiden ja päättäjien käyttöön. Finohta koordinoi HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelmaa ja vastasi Suomen tehtävistä EUnetHTA-verkostossa vuoteen 2016 asti, jolloin THL lakkautti Finohtan. 

FI     EN, SÁ, SV     

 Ajankohtaista

Kiinnostaako terveystaloustiede ja sosiaali- ja terveydenhuollon arviointi? Ilmoittaudu FinCCHTAn järjestämään koulutukseen. Lue lisää...

******

Yliopistosairaalat ja FinCCHTA ovat täsmentäneet sairaalassa käytettävien lääkkeiden kansallisen arviointitoiminnan työnjakoa. Lue lisää ...

*****

Ehdota aihetta -palvelu avattu!  Lue lisää...

 

​Seuraa meitä Twitterissä: ​
twitter.com/​fincchta

 Yhteystiedot

Sähköposti: fincchta@ppshp.fi
OYS-vaihde: +358 8 315 2011

Yksikön päällikkö Miia Turpeinen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
puh. +358 40 1522 655

Muut yhteystiedot