Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Oulun Craniofaciaalikeskus


Oulun Craniofaciaalikeskus

Suomessa syntyy vuosittain noin 50-70 lasta, joilla on kallon epämuodostuma. Epämuodostumien hoito vaatii laajaa moniammatillista erityisosaamista ja erityisvälineistöä. Hoidot kehittyvät nopeasti, ja hoitoa antavan yksikön tulee pysyä alan kansainvälisen tieteellisen kehityksen kärjessä. Suomessa pään luuston epämuodostumien hoito on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen perusteella keskitetty kahden valtakunnallisen osaamiskeskuksen vastuulle, ja näistä keskuksista pohjoisempi sijaitsee Oulun yliopistollisessa sairaalassa lasten ja nuorten klinikassa.

Olet tervetullut perehtymään Oulun craniofaciaalikeskuksen kotisivuihin! Näillä sivuilla annetaan tietoa kallon epämuodostumista ja niiden nykyaikaisesta hoidosta sekä potilaiden vanhemmille että terveydenhuollon ammattihenkilöille.

 

Kuinka hoitoon hakeudutaan

Craniofaciaalikeskukseen hakeudutaan hoitoon lähettävän lääkärin arvion perusteella. Jos lapsen vanhemmilla itsellään herää epäily lapsen kalloepämuodostumasta, kannattaa hakeutua aluksi oman lääkärin vastaanotolle. Oman synnytyssairaalan lääkäri, neuvolalääkäri tai muu lääkäri kirjoittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon alla olevia yhteystietoja hyödyntäen. Erityistason erikoissairaanhoitoon tarvitaan lähettävän yksikön maksusitoumus, ja tarvittaessa sellainen pyydetään erikseen kyseessä olevasta sairaanhoitopiiristä tai kunnasta silloin, jos potilas ei asu Oulun seudulla.

 

Hoitotapahtuman kuvaus

Potilas saa ajan polikliiniselle vastaanottokäynnille Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jossa professori Willy Serlo tai erikoislääkäri Niina Salokorpi tai erikoisilääkäri Maija Lahtinen tutkii potilaan ja keskustelee vanhempien kanssa löydöksistä ja mahdollisista tutkimus- ja hoitovaihtoehdoista. Poliklinikkakäynnillä ohjelmoidaan tarvittavat tutkimukset, kuten röntgenkuvaukset. Diagnoosin asettamisen jälkeen päätetään hoitomuodosta ja sovitaan leikkausaika.

Leikkausta varten lapsi saapuu vanhempiensa kanssa sovittuna päivänä OYS:n lastenkirurgian vuodeosastolle 60 jo varsinaista leikkausta edeltävänä päivänä. Iltapalan jälkeen lapsi ei saa syödä. Ennen leikkausta anestesialääkäri tutkii lapsen ja suunnittelee ja päättää nukutuksen aikaisen hoidon. Nukutusvalmistelujen jälkeen leikkaus alkaa yleensä aamupäivän tunteina, ja se kestää löydöksestä ja hoidosta riippuen yleensä 1-8 tuntia. Leikkauksen jälkeen lapsi siirretään lastenkirurgian teho-osastolle 64. Teho-osastolla lapsi on tarkan erikoislääkärin valvonnan alaisena. Teho-osastoseurannasta lapsi siirtyy 1-3 päivän päästä takaisin lastenkirurgian vuodeosastolle 60 kotiutuakseen sitten vuodeosastolta muutaman päivän perushoidon jälkeen. Yhteensä sairaalareissulla kuluu aikaa 5-7 päivää. Koko tuon ajan vanhemmat voivat olla tiiviisti mukana lapsen hoidossa. Vuodeosastolla ainakin toinen vanhemmista voi yöpyä. Myös teho-osastolla vanhemmat voivat olla tiiviisti mukana lapsen hoidossa.

Leikkauksen jälkeen potilaan vointia ja pään kasvua seurataan polikliinisilla käynneillä tapauskohtaisesti, joko OYS:n craniofaciaaliyksikössä tai omassa keskussairaalassa.

 Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Kajaanintie 22
Sisäänkäynti: LA

Yksikön sijainti: L5, 2. krs

Postiosoite:
Oulun Craniofaciaalikeskus
Lastenkirurgian poliklinikka
Oulun yliopistollinen sairaala
PL 23
90029 OYS

Lastenkirurgian poliklinikan puh.  08 315 5270

Lähettävä lääkäri voi keskustella tutkimus- ja hoitolinjauksista craniofaciaalikeskuksen lääkäreiden kanssa, ja tuolloin yhteydenotto ja soittopyynnön jättäminen tapahtuu helpoiten lastenkirurgian poliklinikan kautta.