Utajärvi

Oulunkaaren kuntayhtymä= Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

päivitetty 15.10.2021

Terveyspalvelut

Utajärven kunta on 1.1.2010 alkaen kuulunut Oulunkaaren kuntayhtymään, joka järjestää ja pääosin tuottaa kuntiensa lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Utajärven kunnan asukasluku on 3 000. Utajärven kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisten palveluprosessien pohjalta. Ydinprosesseja ovat perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut, joista vastaavat perhepalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu tiimiorganisaation periaatteella.

Utajärvellä on yksi terveysasema kunnan keskustaajamassa. Terveysasemalla on sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotto sekä oma laboratorio. Radiologiset tutkimukset ostetaan ulkopuolelta. Työterveyshuollon palvelut toteutetaan omana toimintana terveysaseman yhteydessä. Lisäksi terveyskeskuksessa käy vastaanottoa pitämässä fysiatri, psykiatri, nuorisopsykiatri, päihdelääkäri ja reumatologi.

Utajärvellä on 15-paikkainen hoito-osasto lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa varten. Hoidonporrastus toimii yleensä hyvin ja jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidon päätyttyä järjestyy pääsääntöisesti heti.

Avopalvelukeskus tarjoaa tukipalveluita ja päivätoimintaa kotihoidossa oleville. Lisäksi siellä järjestetään ohjattuja kuntoutusryhmiä. Utajärven kotihoidossa kotiapu ja kotisairaanhoito toimivat yhdessä. Vanhusneuvola ja muistipoliklinikka ovat osa kotihoitoa. Kotihoito toimii myös iltaisin ja viikonloppuina.

 

Terveyspalveluiden vastuuhenkilöt

Ylilääkäri, johtava lääkäri: Tuula Saukkonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, 050 597 9971
Terveyspalvelujohtaja, johtava lääkäri Liisa Cajan-Suokas, 040 630 1336
Palvelupäällikkö Ritva Väisänen, 050 348 0517

 

Terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Terveysaseman vastaanotto

Palveluesimies vs.  Anneli Mikkonen, sairaanhoitaja, 044 3655 468

Terveyskeskuslääkärit

ayl Elli Holappa, yleislääketieteen el Paula Salo

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

Diabeteshoitaja: terveydenhoitaja Mira Holappa, 08 5875 6295
Sydänhoitaja: terveydenhoitaja Mira Holappa, 08 5875 6295
Astma-, uniapnea- ja COPD-hoitaja: sairaanhoitaja Marko Holappa, 08 5875 6700
Muistihoitaja: terveydenhoitaja Minna Huuhtanen, 08 5875 6700
Reumahoitaja: sairaanhoitaja Raisa Kovalainen, 08 5875 6700
Saattohoito/syöpäsairaudet: sh Raisa Kovalainen ja lh Sanna Moilanen, 0500 295 384 (akuuttivuodeosaston puh.nro)
AVH-koordinaattori: Dimitri Delhas / Mira Holappa, 08 5875 6717

Utajärven hoito-osasto    

Suvituulen palvelukeskus / Laitilantie 4
91601 UTAJÄRVI
Lyhytval./OYS 1469
Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon osasto, 15 paikkaa
Osastonhoitajan sijainen Anneli Mikkonen, 044 365 5468
Osastonlääkäri yleislääketieteen el Paula Salo

Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien osalta yhteys suoraan hoito-osastolle, 0500 295 384 ja 050 310 7566, fax 050 854 234 08
AVH-vastaava Dimitri Delhas 0500 295 384
Muistihoitaja Minna Huuhtanen, yhteydenotto Utajärven terveyskeskuksen vastaanoton kautta 08 5875 6700
Reumahoitaja Raisa Kovalainen, yhteydenotto Utajärven terveyskeskuksen vastaanoton kautta, 08 5875 6700       
Infektiotorjunnan vastaava Mervi Rissanen 0500 295 384
Päivystävän sairaanhoitajan puhelinnumero on lauantaisin ja sunnuntaisin 0500 295 384

Mielenterveyspalvelut

Oulunkaaren vs. seudullinen mielenterveystyön palveluesimies, Eija Laaksonen, 040 662 5721
terveyskeskuspsykologi Satu Hautala, 050 567 6331
psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Littow, 050 371 7052    
päivätoiminnan ohjaaja Pirjo Sandberg, 0500 204 350

Kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapiat)   

Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, 050 309 3196
fysioterapeutti Mari Moisala, 050 437 2772
fysioterapeutti Elisa Lämsä, 050 465 3699

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri Utajärvi-Vaala, 08 5875 6837

Työterveyshuolto

Oulunkaaren työterveyshuollon vastaava lääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Jyrki Tyvelä, 08 5875 6928
vastaava työterveyshoitaja, 050 528 3306
Työterveyslääkäri: Jyrki Tyvelä
Työterveyshoitaja: Liisa Valkama

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370 

Kotihoito

Palveluesimies Hannakaisa Leinonen, 040 482 7511​

Hoivahoito

Hoivayksikköä ei ole enää olemassa, asiakkaat siirtyneet palvelusetelijärjestelmällä toisaalle. Tuettua palveluasumista tarjotaan yhdessä yksikössä. Kotihoito toimii iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Perhepalvelut

Palveluesimies, 044 311 4677
Erityisryhmien asumispalvelut (kehitysvammaiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) asumispalveluvastaava Tanja Heikkilä, 044 333 4095

 Content Editor

Utajärven terveysasema    
Kirkkotie 38 / PL 27
91601 UTAJÄRVI

Vastaanotto 08 5875 6700
Fax 08 542 1477

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulunkaari.com

Päivystävä sairaanhoitaja
Utajärven hoito-osasto Suvituuli,
virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin
0500 295 384