Medisiininen päiväsairaala201573{1544CE78-2ACB-4580-BE04-04610DC736AA}htmlaspx9.8.2022 11:23:54Etusivu > Palvelut > Sisätaudit > Medisiininen päiväsairaala Medisiininen päiväsairaala on avohoitoyksikkö, joka palvelee oman tulosalueensa 27482https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Sisataudit50True011;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Tutustumiskäynti medisiininen päiväsairaala200622{DE7461E0-FDE7-4E33-903D-BFD9C605EA07}pdfpdf25.6.2019 7:45:16MEDISIININEN PÄIVÄSAIRAALA Satu Mikkonen TtM Kliinisen hoitotyön asiantuntijaPäiväsairaala avattiin 2014TOIMINNAN PERIAATTEITA 2773https://www.ppshp.fi/dokumentit/Esittely/Forms/AllItems.aspx20Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bde7461e0-fde7-4e33-903d-bfd9c605ea07%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bde7461e0-fde7-4e33-903d-bfd9c605ea07%7D&action=imagepreview01515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Oulun yliopistollisen sairaalan medisiininen päiväsairaala -Pilotista vakiintuneeksi toiminnaksi vuosina 2011-2015199838{B8C5B4EE-2E76-4DCD-84DB-1BA796C145A7}pdfpdf9.10.2017 18:33:10Medisiinisen tulosalueen päiväsairaalatoiminnan pilotointi (2011 – 2012) osoitti, että päiväsairaalalle on tarvetta Medisiininen päiväsairaala avattiin uusissa tiloissa 1.9.2014 495https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kehitys ja tutkimus sislttyyppi/Forms/AllItems.aspx6Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb8c5b4ee-2e76-4dcd-84db-1ba796c145a7%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb8c5b4ee-2e76-4dcd-84db-1ba796c145a7%7D&action=imagepreview01515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Kahviot, OYS124751{4B99F193-2DD2-495F-8AE5-A3D846FCF8D6}htmlaspx9.8.2022 11:48:06Useita automaatteja sairaalassa mm. Medisiinisen päiväsairaalan, lasten päivistyksen ja yhteispäivystyksen 57453https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Pages/Forms/AllItems.aspx49False01616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Palveluyksiköt122065{69BEE14A-91E2-4A86-9426-B420D298ACBC}htmlaspx27.1.2022 13:34:24Liikkuva silmätutkimusyksikkö Silmo Medisiininen päiväsairaala Munuaiskeskus Naisten osasto osasto 81 Päiväkirurgia Päiväsairaala Raskaus ja synnytys Reumapoliklinikat 37593https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Hoidossa58True011;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Sairaalasielunhoito122067{93A205D8-DE54-4BF2-8344-86F590066424}htmlaspx30.3.2022 6:59:58Tehot 1 ja 2, Osasto 4, 6A ja B, 8A ja B, Sädehoitoyksikkö, Operatiivinen päiväsairaala 1 1, 2 ja 3, Munuaiskeskus, Medisiininen päiväsairaala, Tehostettu sydänvalvonta (ICCU 19501https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Hoidossa65True011;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Päiväsairaalatoiminnan kehittäminen Oulun yliopistollisen sairaalan medisiinisellä tulosalueella -pilotointi199839{D2F13B35-31E9-467C-BB58-FC8E5DB4E97A}pdfpdf31.5.2017 14:45:26Päiväsairaala-tiivistelmä 1 (1) 21.3.2014 PL 10, 90029 OYS Puh 2012 ja työtä on jatkettu kohti pysyvää, medisiinisen tulosalueen Päiväsairaalayksikköä 978https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kehitys ja tutkimus sislttyyppi/Forms/AllItems.aspx5Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd2f13b35-31e9-467c-bb58-fc8e5db4e97a%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bd2f13b35-31e9-467c-bb58-fc8e5db4e97a%7D&action=imagepreview01515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SIRT esitutkimus ja SIR -hoito oys kuv pot200126{65C5D48A-07C3-4570-B72D-20991796F8EB}docxdocx5.1.2022 9:40:00Sinulle on varattu aika maksan SIRT -esitutkimukseen ja SIR – hoitoon (Selective Internal Radiation Therapy SIR -hoito eli SIRT tarkoittaa suonensisäistä maksakasvaimen hoitoa 1708https://www.ppshp.fi/dokumentit/Ohjeet potilaalle sislttyyppi/Forms/AllItems.aspx16Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B65c5d48a-07c3-4570-b72d-20991796f8eb%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B65c5d48a-07c3-4570-b72d-20991796f8eb%7D&action=imagepreview011~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Päiväsairaalatoiminnan kehittäminen Oulun yliopistollisen sairaalan medisiinisellä tulosalueella -vakiinnuttamisvaiheen kuvaus199840{28E8F662-E5D0-4BEF-85D3-B40977EB13DA}pdfpdf31.5.2017 14:40:25Päiväsairaala-tiivistelmä 1 (1) 21.3.2014 PL 10, 90029 OYS Puh yliopistollisen sairaalan medisiinisellä tulosalueella-vakiinnuttamisvaiheen kuvaus.docx Päiväsairaalatoiminnan 954https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kehitys ja tutkimus sislttyyppi/Forms/AllItems.aspx4Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B28e8f662-e5d0-4bef-85d3-b40977eb13da%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B28e8f662-e5d0-4bef-85d3-b40977eb13da%7D&action=imagepreview01515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SIRT esitutkimus ja SIRT oys kuv til201185{7C1C0960-37E4-4987-BEBF-02A1F735C4AB}docxdocx5.1.2022 9:31:00SIRT esitutkimus (PC2ET) ja SIR (XX7GT SIRT (Selective Internal Radiation Therapy) tarkoittaa Varataan osastopaikka esitutkimusta (Medisiininen päiväsairaala) ja hoitoa (os.44 B 80https://www.ppshp.fi/dokumentit/Kuvantamisen ohje sislttyyppi/Forms/AllItems.aspx0Falsehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7c1c0960-37e4-4987-bebf-02a1f735c4ab%7D&action=interactivepreviewhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7c1c0960-37e4-4987-bebf-02a1f735c4ab%7D&action=imagepreview011~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js