Työvälineitä elintapaohjaukseen

Huolen puheeksiotto ja muutoksen tekeminen

Asiakkaan tai potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät hänen kanssaan avointa, vuorovaikutteista ja voimaannuttavaa yhteistyötä. Yhteistyön tekemistä helpottaa, jos ammattilaisella on osaamista ja työvälineitä tilanteisiin, joissa vaikeatkin asiat pitää ottaa puheeksi.

Puheeksioton jälkeen ammattilaisen on osattava tukea asiakkaan tai potilaan muutosprosessia, jotta hänen hyvinvoinnin ja terveyden edistymisensä olisi mahdollista. Nykyisin muutoksen tukeminen tapahtuu yhä useammin ryhmäohjauksen avulla.


Ryhmäohjaus

Ammattilaisia kannustetaan toteuttamaan ohjausta ryhmissä. Ryhmäohjaus vaatii osaamista ja työvälineitä. Tutustu työvälineisiin ja koulutuksiin linkeistä.

 

 Linkit

Työvälineitä
Koulutuksia