Ohjaajalääkärit

Jokaisella koulutuksessa olevalla lääkärillä tulisi olla nimetty henkilökohtainen ohjaajalääkäri. Vastaamme ohjaajalääkärien pedagogisesta valmennuksesta. Kehitämme ja koordinoimme yleislääketieteen aluekoordinaattoriverkoston toimintaa. Aluekoordinaattorit tukevat ohjaajalääkäreitä omilla alueillaan.

Ohjaajalääkäri 
Yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksänkuukauden terveyskeskusjakson ajalle jokaiselle jatkokoulutuksessa olevalle lääkärille nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Henkilökohtainen ohjaaja on jatkokoulutuksessa olevan lääkärin tukihenkilö ja tutor/ohjaaja, jonka kanssa erikoistuva lääkäri asettaa henkilökohtaiset tavoitteet jaksolle. Jakson tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisen ohjauksen ja arvioinnin avulla. Koulutussopimukseen perustuen ohjaaja ja ohjattava, jakokoulutuksessa oleva lääkäri, tapaavat säännöllisesti sovittuina ohjaaja/tutortapaamisina vähintään 2 tuntia viikossa, josta osa voi olla ryhmäohjausta.

Terveyskeskuspalvelu aikana tulee käyttää lokikirjaa. Lokikirjan tarkoituksena on jäsentää jakson tavoitteita ja auttaa tunnistamaan omien henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettamista ja saavuttamista jakson aikana. Lokikirja on myös hyvä työvälinen ohjauksen toteuttamiseen jakson aikana. Lokikirjan käyttö on terveyskeskusjakson hyväksymisen edellytys YEK -koulutusvaiheessa.

Terveyskeskuspalvelun laaja-alaisuus ja monipuolisuus tulee toteutua yhdeksän kuukauden aikana. Jakson sisältö tulee selvittää kouluttajan/ohjaajan antamalla sisällön selvityslomakkeella ja koulutustodistuksella.​