Yleislääketieteen jatkokoulutus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksesta, jotka ovat yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutus

YEK-vaiheen tavoitteena (ks.opinto-opas) on, että koulutuksessa oleva lääkäri perehtyy perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin monipuolisesti. Koulutuksen sisältö ja rakenne löytyvät tarkemmin Oulun yliopiston  Yleislääketieteen erityiskoulutus -sivuilta.

YEK-vaiheeseen ja kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu. Terveyskeskuspalvelun aikana tulee käyttää lokikirjaa. Lokikirja on tarkoitettu sekä kouluttautuvan lääkärin että hänen ohjaajansa avuksi. Lokikirjan tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijaa asettamaan itselleen osaamistavoitteita terveyskeskusjaksolle ja seuraamaan niiden saavuttamista. Lokikirjan käyttö on edellytys terveyskeskusjakson hyväksymiselle opintosuoritukseksi.

YEK-vaiheen koulutukseen kuuluu 16 tunnin mittainen Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä opintojakso.


Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus 

Erikoislääkärikoulutukseen valintamenettely uudistui vuoden 2019 alusta. Yleislääketieteen erikoislääkärilääkärikoulutuksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne löytyvät tarkemmin opinto-oppaasta.

PPSHP pth-yksikkö järjestää yhdessä Oulun yliopiston yleislääketieteen koulutusohjelman kanssa yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille kaksivuotista  GP-koulutusta yleislääketieteen keskeistä ydinsisällöistä. Lisätieto koulutuksesta saa asiantuntijalääkäri Marianne Riekiltä tai professori Markku Timoselta.