Yleislääketieteen jatkokoulutus

​​​​​​​​​​​​​​Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksesta, jotka ovat yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta. Kaikki ajankohtaiset ja ao. tiedostot löytyvät valtakunnallisilta ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta laaketieteelliset.fi​.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutus

YEK-vaiheen tavoitteena (ks. opinto-opas) on, että koulutuksessa oleva lääkäri perehtyy perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin monipuolisesti. Koulutuksen sisältö ja rakenne löytyvät tarkemmin valtakunnallisilta lääketieteellisen ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta.

YEK-vaiheeseen ja kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu. Terveyskeskuspalvelun aikana tulee käyttää lokikirjaa. Lokikirja on tarkoitettu sekä kouluttautuvan lääkärin että hänen ohjaajansa avuksi. Lokikirjan tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijaa asettamaan itselleen osaamistavoitteita terveyskeskusjaksolle ja seuraamaan niiden saavuttamista. Lokikirjan käyttö on edellytys terveyskeskusjakson hyväksymiselle opintosuoritukseksi.

YEK-vaiheen koulutukseen kuuluu 16 tunnin mittainen Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä opintojak​so​.


Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus 

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely uudistui vuonna 2019 (linkki pois). Tarkemmat tiedot opinto-oikeuden hakemisesta erikoislääkärikoulutukseen löydät valtakunnallisilta sivuilta​. Opinto-oikeutta haetaan Opintopolku-järjestelmän hautta, haku järjestetään kahdesti vuodessa. Yleislääketieteen erikoislääkärilääkärikoulutuksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne löytyvät tarkemmin opinto-oppaasta.

PPSHP pth-yksikkö järjestää yhdessä Oulun yliopiston yleislääketieteen koulutusohjelman kanssa yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille kaksivuotista GP-koulutusta yleislääketieteen keskeistä ydinsisällöistä. Lisätieto koulutuksesta saa asiantuntijalääkäri Marianne Riekiltä tai professori Markku Timoselta.