Etusivu > Ensihoito ja päivystys > Ensihoito > Ensihoitajan koulutus


Ensihoitajan koulutus

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011)

 

Perustasolla työskentelevän henkilön täytyy olla koulutustaustaltaan joko ensihoitoon suuntautunut terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä aikaisemman palomies-sairaankuljettajan tutkinnon suorittanut.

Hoitotasolla henkilöllä pitää olla suorittanut joko ensihoitaja AMK-tutkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon, joka on suorittanut ensihoidon 30 opintopisteen lisäkoulutuksen.

Henkilöiden tulee myös suorittaa sairaanhoitopiirin järjestämän tasotesti.