Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > OYS ja Oulaskangas keskittyvät koronaepidemian hoitamiseen


OYS ja Oulaskangas keskittyvät koronaepidemian hoitamiseen

Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala keskittävät voimavaransa koronaepidemian hoitamiseen. 

Pohjois-Pohjanmaalla otettiin ensimmäinen positiivinen koronanäyte maaliskuun 5. päivä. Toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaan tartuntatilanne on selvästi pääkaupunkiseutua jäljessä.

 
Toimintaa on kuitenkin alettu muuttamaan supistamalla kiireetöntä erikoissairaanhoidon toimintaa. Valmistautumista johtaa sairaanhoitopiirin varautumisen johtoryhmä. Ryhmää johtaa sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkärin vastatessa lääketieteellisten linjausten asianmukaisuudesta. 

 
OYS:n johtajaylilääkäri vastaa koronaepidemian etenemisen tiedottamisesta Pohjois-Pohjanmaalla. Johtajaylilääkärin vastuulla on myös koko maakunnan hoitoketjuista vastaaminen. On keskeistä, että eri kuntien vuodeosastot pystyvät ottamaan vastaan ne potilaat, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa.

 
Epidemian torjutaan ja leviämiseen liittyvistä toimenpiteistä vastaa OYS:n infektoiden torjuntayksikkö. Näytteenotto on keskitetty yhteispäivystykseen ja koronatartuntaa epäileviä on ohjeistettu soittamaan ensin puhelinpalveluun.

 

Varautumistoimenpiteitä sairaaloissa


 
Jotta koronaviruspotilaiden erikoissairaanhoidon sairaala- ja tehohoitotasoinen hoito voidaan varmistaa, on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehty useita toimenpiteitä resurssien ja tilojen vapauttamiseksi. Yksi osasto on varattu kokonaisuudessaan koronaepäillyille potilaille. Infektiosairauksien osastolle keskitetään koronatartunnan saaneet potilaat, jotka eivät tarvitse tehohoitoa.

 
Ei-kiireellistä leikkaustoimintaa on supistettu, jotta leikkausten jälkeisen suunnitellun tehohoidon tarve vähenee. Samalla henkilöstöä voidaan siirtää ja lisäkouluttaa koronapotilaiden hoitoon. Potilaille ilmoitetaan leikkausaikojen siirroista. 
Valtakunnallisen rajoittamistoimenpiteiden mukaisesti niin omaisten kuin ulkopuolisten vierailut sairaalaan on kielletty tiettyjä hallituksen määrittämiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kielto ei koske ydintoimintoja tukevan toiminnan varmistamista. Opiskelijoiden harjoittelut on keskeytetty loppuvaiheen opiskelijoita lukuun ottamatta ja potilaita on ohjeistettu tulemaan vastaanotoille vain flunssattomana.

 

Henkilöstöä ohjeistettu epidemian leviämisen estämiseksi


 
Jotta koronaepidemian leviäminen estyisi ja resursointi riittäisi myös epidemian huippukohdassa, henkilöstön ohjeita on muutettu monelta osin. 

 
Ulkomailta palaavat työntekijät tekevät 14 päivää etätyötä esimiehen määräämällä tavalla. Jos ulkomaille lähtö on tapahtunut 19.3. jälkeen, on koko 14 päivän jakso työntekijälle palkaton vapaa. 

 
Henkilöstö ohjeistetaan mahdollisuuksien mukaan tekemään etätyötä esimiesten määräämällä tavalla. Kotimaassa matkustetaan vain välttämättömissä tilanteissa, kun potilaiden hoidon turvaaminen pohjoisessa Suomessa sitä vaatii. Uusia lomia ei toistaiseksi myönnetä, mutta myönnetyt lomat ovat voimassa.

 
Kokoukset suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti Skype- tai Teams-kokouksina. Muut kuin välittömästi potilaiden ja ydintehtävien hoitoon liittyvät tapaamiset siirretään. OYS 2030 -hanke etenee normaalisti. Suunnittelutyötä tehdään 
potilashoidosta erillisissä tiloissa ja pääasiassa etätyönä.

 

Viestintä


 
Koronaepidemian etenemisestä tiedotetaan niin henkilöstöä kuin maakunnan asukkaitakin. Informaatiota tuotetaan paljon THL:n ja STM:n toimesta ja sitä linkitetään eri kanaviin keskeisiltä osin. Keskeisiä ulkoisia viestintäkanavia ovat ppshp.fi -verkkosivu ja sosiaalisen median kanavista Facebook ja Twitter.

 
Henkilön ohjeet ja tiedotus viedään intranettiin. Henkilöstöinfoja pyritään järjestämään Spypen välityksellä. Infot videoidaan ja viedään intraan.


 



 


 


Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram