Säännöt

​​​​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi noudatetaan kuntayhtymän toiminnassa hallintosäännön määräyksiä, jossa säädetään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja viranhaltijaorganisaatiosta.

 

 PPSHP:n säännöt