Sisäkorvaistutteet

Jos lapsella todetaan niin vaikea-asteinen kuulonalenema, ettei kuulokojeiden antama vahvistus ole riittävää puhekielen oppimista ajatellen, voidaan lapselle suunnitella sisäkorvaistutekuntoutusta. Syntymäkuuroille lapsille sisäkorvaistutteet pyritään saamaan käyttöön ennen yhden vuoden ikää. Istutteiden avulla lapsi pystyy yleensä kuulemaan niin hyvin, että hänellä on kuulon puolesta edellytykset kehittyä puhekielellä kommunikoivaksi.

Sisäkorvaistutteen avulla ääni muutetaan sähköisiksi impulsseiksi, jotka stimuloivat suoraan kuulohermoa ja saavat aikaan kuuloaistimuksen. Sisäkorvaistutejärjestelmässä on sisäinen ja ulkoinen osa. Sisäisen osan muodostavat leikkauksessa asennettava istute ja sisäkorvaan viety elektrodinauha. Ulkoisessa osassa on puheprosessori, jota pidetään korvan takana kuulokojeen tapaan sekä lähetinkela, joka kiinnittyy magneetilla istutteen vastaanotinkelan päälle.

Kun lapsi on saanut sisäkorvaistutteet, hänen kuntoutustaan tuetaan ja seurataan tiiviisti Lasten kuulokeskuksessa. Lapsi saa kotipaikkakunnalla puheterapiaa kuuntelutaitojen ja puhekielen kehityksen tueksi.  Kunnan sosiaalitoimen kautta perheelle voidaan järjestää tukiviittomien (tai joskus viittomakielen) opetusta kommunikoinnin turvaamiseksi kuntoutuksen alkuvaiheessa ja niihin tilanteisiin, kun istutetta ei voi käyttää, esimerkiksi saunassa. Mikäli perhe on kiinnostunut kuurojen kulttuurista, tietoa saa esimerkiksi Kuurojen liiton kautta.