Raahen sairaala

​Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

päivitetty: 26.1.2017

PL 25
92101 Raahe
Puh. (08) 849 111
Fax (08) 849 4411 (Kuntayhtymän hallinto ja taloushallinto)
Lyhytval./OYS 1394

sähköposti: etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen  kuntien yhteensä 35 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon (Raahen sairaala) toimintana tarjotaan kirurgian, ja naistentautien, sisätautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Lisäksi on tarjolla erikoislääkäripalveluja kipu-, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien ja ikäihmisten poliklinikalla. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys sekä sairaalapäivystys, joka kattaa anestesia- ja kirurgivalmiuden sairaanhoitopiirin leikkauspäivinä. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle. Raahen sairaalasta on vuokrattu leikkaustoimintaan liittyvät tilat PPSHP:n leikkausosastolle ja päiväkirurgian yksikölle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella on 4 osastoa: operatiivinen osasto 1 sekä perusterveydenhuollon osastot: päivystys- ja tarkkailuosasto 3, yleislääketieteen osasto 5 ja kuntoutus- ja saattohoito-osasto 6. Lisäksi kuntayhtymässä toimii 10-paikkainen psykiatrinen osasto.

Osastoille potilaat tulevat sijoitushoitajan kautta. Virka-aikana pyydetään ottamaan yhteys suoraan sijoitushoitajaan puh. 040 135 7835. Päivystysaikana yhteyttä otetaan sairaalan etupäivystäjään puh. 044 439 4962.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuuhenkilöiden yhteystietoja

Kuntayhtymän johtaja
Hannu Kallunki puh. 040 068 0303

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtaja, johtava lääkäri
Matti Mäntymaa puh. 044 439 4500

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtaja tulosaluejohtaja
Antti Tornberg puh. 040 135 7850

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja 
Mervi Koski puh. 044 439 4692

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Mikko Weissenfelt puh. 040 519 0888

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen vastuuhenkilöt:

Avohoidon yksikkö
yksikönjohtaja avohoidon ylilääkäri Ritva Kanervo puh. 044 439 4600
palveluesimies (hoitotyö) Paula Niemelä puh. 044 439 4610

Konservatiivinen yksikkö 
yksikönjohtaja hoitotyön johtaja Minna Alatalo puh. 044 439 4900

geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula puh. 044 439 4660

Operatiivinen yksikkö 
yksikönjohtaja kirurgian ylilääkäri Janne Jounila puh. 040 135 7837

Laboratorio 
yksikönjohtaja ylikemisti Eevastiina Marjoniemi puh. 044 439 4810

Radiologia
yksikönjohtaja radiologian ylilääkäri Jarmo Reponen puh. 044 439 4820 (virkavapaalla, sijaisena osastonhoitaja Anna Laulumaa puh. 040 135 8301)

Lääkehuolto
yksikönjohtaja johtava farmaseutti Maarit Lapinoja puh. 040 135 7766

Suun terveydenhuolto
yksikönjohtaja ylihammaslääkäri Ari Salo puh. 040 135 7740

Ylilääkärit erikoisaloittain:

Kirurgia
Janne Jounila puh. 040 135 7837

Sisätaudit
(virka täyttämättä)

Naistentaudit 
Satu Laurila puh. 040 135 7792

Lastentaudit 
Kari Moilanen puh. 040 135 7797

Anestesia 
 Tuula Korhonen puh. 040 135 7781

Kivunhallinta
Tuula Korhonen puh. 040 135 7781

Radiologia
Jarmo Reponen puh. 044 439 4820 (virkavapaalla, sijaisena osastonhoitaja Anna Laulumaa puh. 040 135 8301)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Jouko Karhunen puh. 040 135 7826

Psykiatria
Pirjo Katajisto puh. (08) 849 4761 (vaihde)

Geriatria
Marja-Liisa Karjula puh. 044 4394660

Ylihammaslääkäri
Ari Salo puh. 040 135 7740

Yleislääketiede
Ritva Kanervo, puh. 044 439 4600

Päivystystoiminta
Pirjo Säynäjäkangas puh. 044 439 4517 ​(virkavapaalla, hallinnollisia tehtäviä hoitaa avohoidon ylilääkäri Ritva Kanervo)

Potilas- ja sosiaaliasiamies:

Sisko Muikku puh. 040 135 7946

Lisää yhteystietoja löytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilta: www.ras.fi