Raahen sairaala

​Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

päivitetty: 30.4.2019

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33 500 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon (Raahen sairaala) toimintana tarjotaan kirurgian, naistentautien ja äitiyshuollon, korva-, nenä- ja kurkkutautien, sisätautien, lastentautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Lisäksi on tarjolla erikoislääkäripalveluja kipu- ja ikäihmisten poliklinikalla. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys sekä sairaalapäivystys, joka kattaa anestesia- ja kirurgivalmiuden sairaanhoitopiirin leikkauspäivinä. Anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta Raahessa päättyy 5.7.2019, jolloin loppuu myös anestesialääkäreiden ja kirurgian päivystys. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella on 4 osastoa: operatiivinen osasto 1, jonka toiminta päättyy 5.7.2019 leikkaustoiminnan loputtua sekä perusterveydenhuollon osastot: päivystys- ja tarkkailuosasto 3, yleislääketieteen osasto 5 ja kuntoutus- ja saattohoito-osasto 6. Lisäksi kuntayhtymässä toimii 10-paikkainen psykiatrinen osasto.

Osastoille potilaat tulevat sijoitushoitajan kautta. Virka-aikana pyydetään ottamaan yhteys suoraan sijoitushoitajaan puh. 040 135 7835. Päivystysaikana yhteyttä otetaan sairaalan etupäivystäjään puh. 044 439 4962.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuuhenkilöiden yhteystietoja

Kuntayhtymän johtaja
Hannu Kallunki puh. 040 068 0303

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900 1.5.-30.6.2019, sen jälkeen Susanna Halonen

Johtava lääkäri
Marja Liisa Karjula puh. 044 439 4660, 1.5.-30.6.2019, sen jälkeen Susanna Halonen

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtaja
Antti Tornberg puh. 040 135 7850

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja 
Mervi Koski puh. 044 439 4692

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Mikko Weissenfelt puh. 040 519 0888


Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen vastuuhenkilöt:

Avohoidon yksikkö
yksikönjohtaja avohoidon ylilääkäri Ritva Kanervo puh. 044 439 4600, virkavapaalla 2.12.2019 saakka
sijainen palveluesimies (hoitotyö) Paula Niemelä puh. 044 439 4610

Konservatiivinen yksikkö 
yksikönjohtaja hoitotyön johtaja Minna Alatalo puh. 044 439 4900

Geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula puh. 044 439 4660

Operatiivinen yksikkö 
yksikönjohtaja kirurgian ylilääkäri Janne Jounila puh. 040 135 7837

Laboratorio 
yksikönjohtaja ylikemisti Eevastiina Marjoniemi puh. 044 439 4810, 1.9.2019 alkaen NordLab

Radiologia
yksikönjohtaja osastonhoitaja Anna Laulumaa puh. 040 135 8301

Lääkehuolto
yksikönjohtaja johtava farmaseutti Maarit Lapinoja puh. 040 135 7766

Suun terveydenhuolto
yksikönjohtaja ylihammaslääkäri Ari Salo puh. 040 135 7740


Ylilääkärit erikoisaloittain:

Kirurgia
Janne Jounila puh. 040 135 7837

Sisätaudit
(virka täyttämättä)

Naistentaudit 
Satu Laurila puh. 040 135 7792

Lastentaudit 
Kari Moilanen puh. 040 135 7797

Anestesiologia ja kivunhallinta
Tuula Korhonen puh. 040 135 7781

Radiologia
vs. ylilääkäri Jussi Manninen, puh. 040 135 7778

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Jouko Karhunen puh. 040 135 7826

Psykiatria
Pirjo Katajisto puh. 08 849 4761 (vaihde)

Geriatria
Marja-Liisa Karjula puh. 044 439 4660

Ylihammaslääkäri
Ari Salo puh. 040 135 7740

Yleislääketiede
Ritva Kanervo, puh. 044 439 4600, virkavapaalla 2.12.2019 saakka, sijainen Mervi Manninen

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys
hallinnollisia tehtäviä hoitaa avohoidon ylilääkäri Ritva Kanervo, virkavapaalla 2.12.2019 saakka, sijainen Mervi Manninen


Potilas- ja sosiaaliasiamies:

Sisko Muikku puh. 040 135 7946

 Content Editor

​PL 25
92101 Raahe

Puhelin
08 849 111
Fax 08 849 4411 (Kuntayhtymän hallinto ja taloushallinto)
Lyhytval./OYS 1394

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisää yhteystietoja löytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilta: www.ras.fi