Raahen sairaala

​​Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

päivitetty: 30.6.2020

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon (Raahen sairaala) toimintana tarjotaan kirurgian, naistentautien ja äitiyshuollon, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Lisäksi on tarjolla erikoislääkäripalveluja kipupoliklinikalla sekä kardiologian, sisätautien ja gastroenterologian poliklinikalla. Raahessa toimii dialyysiyksikkö sekä diabetespoliklinikka. Syksyllä 2020 aloitetaan silmätoiminta mm. silmänsisäiset injektiot ja kaihileikkaukset. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella on 3  perusterveydenhuollon osastoa: päivystys- ja tarkkailuosasto 3 (22 pp), yleislääketieteen osasto 5 (28 pp) sekä kuntoutus- ja saattohoito-osasto 6 (30 pp). Gellmantiimin toimintaan kuuluu vaativaa kotisairaanhoitoa, kotikuntoutusta sekä kotisairaalatoiminta. Lisäksi kuntayhtymässä toimii 10-paikkainen psykiatrinen osasto.

Osastoille potilaat tulevat sijoitushoitajan kautta. Virka-aikana pyydetään ottamaan yhteys suoraan sijoitushoitajaan puh. 040 135 7835. Päivystysaikana yhteyttä otetaan sairaalan etupäivystäjään puh. 044 439 4962.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuuhenkilöiden yhteystietoja

Kuntayhtymän johtaja
Marjukka Manninen  27.7.2020 alkaen

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtaja
Susanna Halonen 

Johtava lääkäri
Susanna Halonen

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa 

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja 
Katriina Niemelä 

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Mikko Weissenfelt


Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen vastuuhenkilöt:

Avohoito
yksikönjohtaja kirurgian ylilääkäri Janne Jounila
sijainen palvelupäällikkö (hoitotyö) Paula Niemelä

Osastohoito
yksikönjohtaja hoitotyön johtaja Minna Alatalo
Geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula 

Sairaanhoidolliset tukipalvelut (lääkekeskus, kuntoutus sekä radiologia)
yksikönjohtaja Anna Laulumaa

Suun terveydenhuolto
yksikönjohtaja ylihammaslääkäri Ari Salo


Ylilääkärit erikoisaloittain:

Kirurgia
Janne Jounila 

Sisätaudit
(virka täyttämättä)

Naistentaudit 
Satu Laurila 

Lastentaudit 
Oskari Pieviläinen 

Anestesiologia ja kivunhallinta
Tuula Korhonen

Radiologia
vs. ylilääkäri Jussi Manninen

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Jouko Karhunen

Psykiatria
Pirjo Katajisto puh. 08 849 4761 (vaihde)

Geriatria
Marja-Liisa Karjula 

Ylihammaslääkäri
Ari Salo 

Yleislääketiede
Marianne Riekki 17.8.2020 alkaen

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys
Vastuuhenkilöt: tulosyksikköjohtaja Janne Jounila sekä avohoidon ylilääkäri Marianne Riekki (17.8.2020 alkaen)


Potilas- ja sosiaaliasiamies:

Sisko Muikku puh. 040 135 7946

 Content Editor

​PL 25
92101 Raahe

Puhelin
08 849 111
Fax 08 849 4411 (Kuntayhtymän hallinto ja taloushallinto)
Lyhytval./OYS 1394

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisää yhteystietoja löytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilta: www.ras.fi