Raahen sairaala

​​Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

päivitetty: 8.6.2022

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon (Raahen sairaala) toimintana tarjotaan kirurgian, naistentautien ja äitiyshuollon, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Lisäksi on tarjolla erikoislääkäripalveluja kipupoliklinikalla sekä kardiologian, keuhkotautien, neurologian, sisätautien ja gastroenterologian poliklinikalla. Raahessa toimii dialyysiyksikkö, diabetespoliklinikka, silmätautien poliklinikka (mm. silmänsisäiset injektiot ja kaihileikkaukset). Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella on 3  perusterveydenhuollon osastoa: päivystys- ja tarkkailuosasto 3 (22 pp), yleislääketieteen osasto 5 (28 pp) sekä kuntoutus- ja saattohoito-osasto 6 (30 pp). Gellman-tiimin toimintaan kuuluu vaativaa kotisairaanhoitoa ja kotisairaalatoiminta. Lisäksi kuntayhtymässä toimii 10-paikkainen psykiatrinen osasto.

Osastoille potilaat tulevat sijoitushoitajan kautta. Virka-aikana pyydetään ottamaan yhteys suoraan sijoitushoitajaan puh. 040 135 7835. Päivystysaikana yhteyttä otetaan sairaalan etupäivystäjään puh. 044 439 4962.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuuhenkilöiden yhteystietoja

Kuntayhtymän johtaja
Elisa Roimaa

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtaja
Minna Alatalo 

Johtava lääkäri
Janne Jounila

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa 

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja 
Ulla Pyykkönen

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Mikko Weissenfelt


Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen vastuuhenkilöt:

Avohoito
yksikönjohtaja kirurgian ylilääkäri Janne Jounila
sijainen palvelupäällikkö (hoitotyö) Paula Niemelä

Osastohoito
yksikönjohtaja hoitotyön johtaja Minna Alatalo
Geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula 

Sairaanhoidolliset tukipalvelut (lääkekeskus, kuntoutus sekä radiologia)
yksikönjohtaja Anna Laulumaa

Suun terveydenhuolto
yksikönjohtaja ylihammaslääkäri Eija Apuli


Ylilääkärit erikoisaloittain:

Kirurgia
Janne Jounila 

Sisätaudit
(virka täyttämättä)

Lastentaudit 
Oskari Pieviläinen 

Kivunhallinta
Tuula Korhonen

Radiologia
vt. ylilääkäri Jussi Manninen

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Saija Mustonen

Psykiatria
Pirjo Katajisto puh. 08 849 4761 (vaihde)

Geriatria
Marja-Liisa Karjula 

Ylihammaslääkäri
Eija Apuli

Yleislääketiede
vs. ylilääkäri Helena Ristolainen

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys
Vastuuhenkilöt: tulosyksikköjohtaja Janne Jounila​


Potilas- ja sosiaaliasiamies:

Sisko Muikku puh. 040 135 7946

 Content Editor

​PL 25
92101 Raahe

Puhelin
08 849 111
Fax 08 849 4411 (Kuntayhtymän hallinto ja taloushallinto)
Lyhytval./OYS 1394

Sähköposti 
etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisää yhteystietoja löytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilta: www.ras.fi