Ohjeet OYS:n koulutusvirkojen hakuun

​​Yleislääketieteen erikoistumiseen kuuluvaa kliinistä erikoisalapalvelua voi suorittaa normaalien erikoistuvan lääkärin virkojen lisäksi myös erityisesti yleislääketieteen erikoistumiseen varatuissa erikoistuvan lääkärin viroissa.


Määräaikaisia virkoja on kuusi, ja ne täytetään kalenterivuosittain. Virat on jaettu kolmen kuukauden jaksoihin: yhteensä 23 jaksoa, yksi jakso on varattu työterveyshuoltoon erikoistuvalle lääkärille. Hakuaika on haettavaa vuotta edeltävän kevään aikana.


Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti www.ppshp.fi/tyonhaku,  jossa myös tarkemmat ohjeet hakua varten. Erikoistuja voi hakea 1-4 jaksoa kerrallaan ja esittää toivomuksensa, missä klinikassa haluaa palvelunsa suorittaa. Hakijat asetetaan järjestykseen siihen mennessä suoritetun erikoistumiseen vaadittavan palvelun perusteella. Virkailmoitus julkaistaan muun muassa KuntaRekryssä ja Suomen Lääkärilehdessä.


Lisätietoja:

Asiantuntijalääkäri Marianne Riekki (marianne.riekki@oulu.fi)

 Linkit