Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Anestesiaa vaativa leikkaustoiminta siirtyy Raahesta Oulaskankaalle ja OYS:aan


Anestesiaa vaativa leikkaustoiminta siirtyy Raahesta Oulaskankaalle ja OYS:aan

Raahessa jatkuu polikliininen kirurgia

Raahen sairaalan leikkaustoimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kaikille Raahen sairaalassa työskennelleille pystyttiin tarjoamaan uutta työsopimuksen mukaista työtä. Neuvottelujen taustalla olivat valtioneuvoston asetus (582/2017, 7§) ja terveydenhuoltolaki (45§), joiden mukaan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tulee keskittää ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen sairaaloihin.

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminta siirrettiin liikkeen luovutuksella 1.1.2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille (PPSHP). Samalla henkilöstö siirtyi sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Keskittämis- ja päivystysasetuksen myötä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta ei kuitenkaan ole enää mahdollista Raahessa, minkä seurauksena PPSHP antoi 18.2.2019 yhteistoimintaneuvotteluesityksen koskien koko PPSHP:n Raahen sairaalassa toimivaa henkilökuntaa. 

Neuvottelujen tuloksena anestesiaa vaativat leikkaukset siirretään Oulaskankaan sairaalaan ja OYS:aan. Sairaanhoitopiirin toimintana Raahessa jatkuvat edelleen paikallispuudutuksessa tehtävät toimenpiteet.  

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 9.4.2019. Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt neuvottelutuloksen kokouksessaan 15.4.2019.

 

Kaikille pystyttiin tarjoamaan työtä

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena ei ollut henkilöstön vähentäminen, vaan anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan järjestäminen lain edellyttämällä tavalla. Jokaiselle Raahen sairaalassa työskennelleelle henkilölle tarjottiin työtä sairaanhoitopiiristä.  

Kaikki lääkärit ja 24 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ottivat tarjotun työn vastaan.  Kolme sairaanhoitajaa ei ottanut vastaan heille tarjottua työtä.  

Uusiin työtehtäviin henkilöt siirtyvät kesäsulun jälkeen elokuun alkupuolella.

 

Taustaa

Raahen sairaalan leikkaussaleissa tehtiin vuonna 2018 noin 2 600 leikkausta, joista noin 1 600 vaati potilaan nukuttamisen tai laajan puudutuksen ja anestesialääkärin mukanaolon. Loput leikkauksista olivat polikliinista kirurgiaa, joka tehdään paikallispuudutuksessa ilman anestesiaa. 

16.4.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram