Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Elintapaohjaus kuntalaisten lähelle


Elintapaohjaus kuntalaisten lähelle

Elintapaohjaus on merkittävästi vahvistunut Pohjois-Pohjanmaalla. Yhä useampi potilas pääsee ohjaukseen kotikuntansa terveyskeskuksessa, liikuntapalveluissa tai järjestöissä. Lihaville aikuisille on järjestetty painonhallintaryhmiä, ja lisäksi sydänsairauksiin ja aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneille on perustettu avokuntoutusryhmiä.

Ammattilaisten osaamista on vahvistettu vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti –hankkeessa (VESOTE). Siinä on koulutettu Pohjois-Pohjanmaalle lähes 200 elintapaohjaajaa ja 70 tulppaohjaajaa. Verkkopuntari-ryhmien vetäjiksi on koulutettu 20 painonhallintaryhmäohjaajaa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisten lisäksi ohjaajia on saatu myös liikuntapalveluihin ja potilasjärjestöihin.

Kuntoutumisen mahdollisuudet ja terveisiin elintapoihin ohjaaminen ovat selkeästi parantuneet kunnissa.

 

Kuntoutusta kotikuntaan

"Tulppa-avokuntoutusryhmissä tavoitteena on, että sydän- ja aivoverenkierron häiriöistä kärsivä potilas saa mahdollisuuden osallistua kuntoutukseen omassa kotikunnassaan, tutussa terveyskeskuksessa ja tuttujen hoitajien kanssa", sanoo projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä. 

Ryhmiin ohjataan myös korkean riskin potilaat. Potilaat ovat kokeneet perusterveydenhuollossa toimivat ryhmät hyödyllisiksi. Sydän- ja aivoverenkierron häiriöistä toipuville rakennetun ja hoidon eri portaat läpäisevän hoitopolun ansiosta kaikkien kuntien potilaat saavat kuntoutusta halutessaan.  

"Tulppa-avokuntoutusryhmässä keskeistä on antaa potilaalle tietoa sairaudestaan, mutta myös elintapaohjaus on tärkeää. Siten tuetaan sairastuneen toimintakykyä arjessa ja ehkäistään sairauden uusiutumista", Hyyrönmäki kertoo.  

Ohjaajina toimivat sydänhoitajat, avh-yhdyshenkilöt, diabeteshoitajat, fysioterapeutit ja osassa kuntia liikunnanohjaajat. Ryhmissä on mukana myös sydänyhdistysten vertaisohjaajia.

 

Painonhallinnan ohjausta tuettu 

Lihavien aikuisten elintapaohjausta maakunnan terveydenhuollossa on myös kehitetty VESOTE-hankkeessa. Painonhallintaryhmiä PPSHP:n alueella on ollut vuosia. Hankkeessa toimintaa on tehostettu ja kerätty aiempaa laajemmin tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja tuettu kuntien hoitohenkilöstöä muun muassa lisäkoulutuksella. 

"Tuloksia siitä, miten painonhallinta- ja tulppa-ryhmätoiminta on edistänyt potilaan toimintakykyä ja vaikuttanut elämänlaatuun, saadaan ensi vuoden alkupuolella", Sirpa Hyyrönmäki toteaa.

 

Ohjaamisen taitoihin huomiota 

VESOTE-hanke päättyy tämän vuoden lopussa, ja hankkeen päätösseminaari pidetään 30.11.2018. Seminaarin pääpuhuja, yleislääketieteen professori, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemen Oulun yliopistosta kertoo, että elintaparyhmistä potilaat ovat saaneet eväitä hoitaa omaa terveyttään.  

"Tutkimukset diabeteksen ehkäisyssä elintapaohjauksen avulla ovat osoittaneet selkeästi, että diabetesta voidaan ehkäistä tai ainakin sairauden puhkeamista siirtää. Tutkimus rohkaisee jatkamaan ryhmämuotoista työtä ja yksilöllistä ohjausta", Keinänen-Kiukaanniemi toteaa. 

Keinänen-Kiukaanniemen mukaan vaikuttavaa elintapaohjausta on jatkettava. Hoidon ammattilaisten osaamista pitää vielä kehittää niin, että ohjaus olisi yksilöllisempää: ohjaukseen osallistuvan omat tarpeet, toiveet, elämäntilanteen ja voimavarat huomioivaa.  

"Kun ohjaaja tunnistaa kutakin potilasta motivoivat tekijät, hän voi rohkaista potilasta elämäntapa-muutokseen kunkin omista lähtökohdista. Siten paranevat onnistumisen mahdollisuudet ", Keinänen-Kiukaanniemi kiteyttää.  

 

VESOTE - Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017-18). 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella on yhteensä yli neljä miljoonaa asukasta, ja se kattaa 184 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on yksi kymmenestä hankkeessa mukana olevasta sairaanhoitopiiristä. Elintapaohjaajan verkkokoulutukset on toteutettu yhdessä UKK-instituutin kanssa.

29.11.2018

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram