Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Koulutuksella tukea kotihoitoon ja palveluasumisen yksiköille


Koulutuksella tukea kotihoitoon ja palveluasumisen yksiköille

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat tuottaneet täydennyskoulutuspaketin, jonka tavoitteena on tukea kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden henkilöstön osaamista ja syventää hoitoketjujen moniammatillista yhteistyötä.  

 

Kotipalveluiden henkilöstölle suunnattu koulutus rakentuu potilaan tilan arvioimiseen systemaattisesti ja antaa apuvälineitä tunnistaa potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hoitotyön henkilöstö saa työkaluja konsultoida lääkäriä nykyistä tehokkaammin. Koulutus on toteutettu osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Verkomo-hanketta. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila kertoo, että sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin hoito- ja palveluketjutarkasteluissa on todettu, että hoidollista ja lääketieteellistä osaamista pitää vahvistaa ennen kaikkea hoito- ja palveluketjujen alkupäässä, esimerkiksi ikäihmisten kotihoidossa ja palveluasumisessa.

"Näin siksi, ettei asiakkaiden tarvitsisi hakeutua kaikissa tilanteissa päivystyksellisiin palveluihin. Verkomo-hankkeessa pyritään vastaamaan juuri näihin osaamishaasteisiin", Pirjo Lukkarila sanoo. 

Tunnista yleistilan heikentyminen ja hallitse konsultointi -täydennyskoulutus koostuu verkko-opinnoista sekä käytännön harjoituksista. "Koulutuksella voidaan vaikuttaa siihen, että asiakas saisi oikea-aikaisen avun oikeassa paikassa, jolloin myös ensihoidon ja päivystyksen kuormitus vähenisi", kertoo projektityöntekijä Jonna Vuorentola PPSHP:n Verkomo-hankkeesta.  

Seuraava koulutus alkaa marraskuussa. Kohderyhmänä ovat hoiva- ja palvelukotien sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon hoitohenkilöstö. Koulutus voidaan myös räätälöidä tietyn organisaation tarpeisiin.  Esimerkiksi Kempeleen terveyskeskuksessa koulutus toteutettiin viime keväänä. Tänä syksynä se alkaa Oulun kaupungin kotihoidossa. Koulutukseen osallistuneet hoitotyön ammattilaiset ovat kokeneet saaneensa siitä tukea arjen työskentelyyn. 

Täydennyskoulutuksen tarve nousi esiin kolmen eri taustoituksen kautta. Verkomo-hanke selvitti ensihoidon palvelutaloihin kohdistuvat tehtävämäärät vuodelta 2017. "Ensihoidon vuosittaisista tehtävistä 22 prosenttia kohdistui palvelutaloihin, eli tehtäviä oli noin 5 päivässä.  On selvää, että osa näistä tehtävistä olisi hoidettavissa lähipalveluissa eikä ensihoidon resursseilla", Jonna Vuorentola toteaa. 

Yksittäiseen palvelutaloon kohdistuvat tehtävämäärät vaihtelivat vuosittain 12-242 välillä. "Tämäkin on paljon. Jos ensihoito käy yhdessä palvelutalossa 242 kertaa vuodessa, on välttämätöntä tarkistaa osaamisen tasoa." 

Hankkeessa selvitettiin myös yhteispäivystyksen vastuulääkärin konsultaatiopuheluiden laatua ja määrää. Kartoitus kohdennettiin yli 75-vuotiaiden hoitoa koskeviin soittoihin.  

"Vuosittaisesta soittomäärästä 41 prosenttia eli lähes 5 000 soittoa liittyi yli 75-vuotiaisiin potilaisiin. Puheluiden kesto oli 5-10 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että vastuulääkärin vuosityöajasta 17-34 päivää vuodessa menee pelkästään ikääntyneiden hoitoa koskevien konsultaatiopuheluiden hoitamiseen."

Vuorentolan mukaan konsultaatioiden laatu on kirjavaa: usein lääkärin kanssa keskustellaan puutteellisin tiedoin. "Koulutukseen luotiin tilanteen korjaamiseksi ohje, jolla voidaan varmistaa, että hoitajalla on tarvittavat tiedot ennen konsultaatiosoittoa, jotta lääkäri saa puhelun aikana riittävästi tietoa hoitopäätöksen tekemiseksi."

Viime keväänä tehtiin myös osaamiskartoitus Oulun ja lähikuntien kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden työntekijöille. Kyselyyn vastasi 270 hoitotyöntekijää, joista 89 prosenttia työskenteli joko kotihoidossa tai palveluasumisyksiköissä. Vastaajista 67 prosenttia oli lähihoitajia, 13 prosenttia sairaanhoitajia ja 20 prosenttia esimerkiksi kotiavustajia, perushoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. 

"Kyselystä kävi ilmi hätätilanteiden tunnistamiseen ja yleistilan arviointiin liittyvän koulutuksen tarve. Vastaajat toivoivat myös konkreettisia toimintaohjeita, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota ja mihin tulisi milloinkin olla yhteydessä", Jonna Vuorentola taustoittaa. 

Verkomo on sairaanhoitopiirin hanke, jonka rahoittajana toimii Vieno ja Alli Suorsan terveydenhoitosäätiö ja PPSHP. Hankkeen tavoitteena on lisätä verkostomaista moniammatillista osaamista.

25.9.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram