Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Leikkaustoiminnan painopisteet muuttuvat Pohjois-Pohjanmaalla


Leikkaustoiminnan painopisteet muuttuvat Pohjois-Pohjanmaalla

​Raahen sairaalassa tavoitteena jatkaa polikliinistä kirurgiaa

 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan anestesiaa eli nukutusta tai laajaa puudutusta vaativia leikkauksia voidaan tehdä vain niissä sairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Lainsäädännön muuttuneet vaatimukset ohjaavat sairaaloiden työnjakoa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja keskittävät anestesiaa vaativat leikkaukset Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS) ja Oulaskankaan sairaalaan. Raahen sairaalassa on tavoitteena jatkaa edelleen polikliinista kirurgiaa. 

 

Raahen sairaalan leikkaussaleissa tehtiin vuonna 2018 noin 2600 leikkausta, joista noin 1600 vaati potilaan nukuttamisen tai laajan puudutuksen ja anestesialääkärin mukanaolon. Loput leikkauksista olivat polikliinista kirurgiaa, joka tehdään paikallispuudutuksessa ilman anestesiaa.  

Valtioneuvoston antaman asetuksen (582/2017, 7§) ja terveydenhuoltolain (45§) mukaan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tulee keskittää sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella tämä tarkoittaa Oulun yliopistollista sairaalaa ja Oulaskankaan sairaalaa, sillä Raahen sairaalassa ei ole lainsäädännön vaatimaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä. Syksyn 2018 aikana tehdyn selvitystyön aikana todettiin, että lainsäädännön edellyttämää erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ei ole mahdollista perustaa Raahen sairaalan yhteyteen.  

PPSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan Raahen leikkaustoiminta on ollut laadukasta. "Raahessa hoidon laatu on ollut hyvää eikä siellä ole tapahtunut tavallista enempää hoitokomplikaatioita. Nyt joudumme lainsäädännön velvoittamana siirtämään nukutusta ja laajaa puudutusta vaativat toimenpiteet OYS:n ja Oulaskankaan sairaalaan, mutta kaikki muut toimenpiteet voitaisiin edelleen tehdä turvallisesti Raahessa", Korpelainen toteaa. 

Raahen sairaalaan jää leikkausten siirtymisen myötä vapaaksi tiloja, joiden jatkoa ja hyödyntämistä mietitään yhdessä PPSHP:n ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (RASHKY) kanssa. "Tarvitsemme jatkossakin osaavaa henkilökuntaa niin Raahessa, Oulussa kuin Oulaskankaallakin", Korpelainen jatkaa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon palveluketjut katsotaan kokonaisuutena 

Syksyllä 2018 PPSHP ja RASHKY aloittivat yhteisen selvitystyön, jossa tarkastellaan Raahen sairaalan leikkaustoiminnan jatkoa. Lisäksi pohditaan, mitä erikoissairaanhoidon palveluita on tarkoituksenmukaista tuottaa Raahessa 2020-luvulla, ja millä tavalla järjestettynä palvelut muodostaisivat saumattoman palvelukokonaisuuden sairaanhoitopiirin alueella.

 

Raahen henkilöstön työnkuvaan muutoksia

Raahen sairaalan leikkaustoiminnasta vastaava henkilökunta on ollut PPSHP:n henkilöstöä vuoden 2018 alusta alkaen. 

Leikkaustoiminnassa tapahtuvien painopisteiden muuttumisen myötä henkilöstön työnkuva ja mahdollinen toimipiste voivat vaihtua. Tämän vuoksi PPSHP:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 18.2. aloittaa Raahessa yhteistoimintamenettelyn, jonka piiriin kuuluu enintään 42 henkilöä.  

 

Taustaa 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on vastannut Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sairaalan tiloissa tapahtuvan leikkaustoiminnan järjestämisestä 1.1.2018 alkaen. Raahen sairaalan henkilöstöä siirtyi tuolloin sairaanhoitopiirin palvelussuhteisiin liikkeenluovutuksella.

19.2.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram