Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Medikiinteistöjen myynti käänsi sairaanhoitopiirin tuloksen voitolliseksi


Medikiinteistöjen myynti käänsi sairaanhoitopiirin tuloksen voitolliseksi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kulut kasvoivat viime vuonna tuloja enemmän. Varsinainen toiminta jäi 10 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mutta Medikiinteistöt Oy:n myynti käänsi tilinpäätöksen 9,4 miljoonan euron verran ylijäämäiseksi. Medikiinteistöt Oy:n 18,5 miljoonan euron myyntivoitolla katettiin myös taseessa ollut 5,5 miljoonan euron alijäämä. 

PPSHP:n toiminnassa keskeisiä asioita vuonna 2018 olivat Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuuden aloitus, Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyön kehittäminen osuuskuntamallin avulla ja hoitoketjujen optimointi sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien, erityisesti Oulun kaupungin kanssa. Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta jouduttiin lopettamaan lainsäädännön pakottamana joulukuussa 2018.  

Jatkossa olennaista on sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen yhtenä kokonaisuutena ja yhdistää palvelut asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka (integraatio). Tavoitteena on tuottaa vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Pohjois-Pohjanmaan asukkaat saavat kaikissa tilanteissa myös jatkossa vaativimmat terveyspalvelunsa Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Oulaskankaan sairaalasta. 

 

Tilinpäätös ylijäämäinen Medikiinteistöt Oy:n myynnin ansiosta

Sairaanhoitopiirin tulos oli 9,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2018. Tulokseen vaikutti merkittävästi Oulun Medikiinteistöt Oy:n osakekannan ja Sairaalarinteen maa-alueiden myynnistä saatu 18,5 miljoonan euron myyntivoitto. Tuloksen myötä edellisten tilikausien kertyneet alijäämät on katettu.  

Toimintatuotot olivat 644,5 miljoonaa euroa, kasvu edellisvuoteen verrattuna 3,0 prosenttia. Jäsenkuntamyynti kasvoi 1,6 prosenttia. Ulkokuntien ja muiden maksajien myynti kasvoi 6,6 prosenttia edellisvuodesta.  

Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintavuonna 623,6 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 26,9 miljoonaa euroa, 4,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin suurin kuluerä on henkilöstökulut 349,2 miljoonaa euroa, noin 56 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökulut olivat 14,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 6 894 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 182:lla. Henkilöstömäärä kasvoi eniten hoitohenkilöstön ryhmässä.   

 

Palvelujen kysyntä ja ostojen määrä kasvoivat  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi viime vuonna yhteensä 2,7 prosenttia. Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 1,6 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 160 301 eri potilasta toimintavuoden aikana. Hoitopäivien ja hoitojaksojen määrä väheni 1,0 prosenttia toiminnan avohoitopainotteisuuden kasvaessa. Synnytysten määrä väheni 7,8 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Leikkaustoimenpiteet kasvoivat 11,3 prosenttia. Kasvuun vaikuttaa Raahen sairaalan leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa.   

Palvelujen ostot toteutuivat 136,7 miljoonan euron suuruisena, 1,8 prosenttia suurempana kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät ostot olivat muista sairaaloista hankitut välitetyt palvelut 37,0 miljoonaa euroa, laboratoriopalvelut 28,0 miljoonaa sekä toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 19,7 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoon sisältyy muun muassa potilasvahinkovakuutusmaksu, minkä kuluksi kirjattava osuus oli edellisvuosia alhaisempi, 0,7 miljoonaa euroa.   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 116,2 miljoonaa euroa, kasvua oli 4,5 miljoonaa euroa vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna. Kasvua oli erityisesti apteekkitarvikkeissa sekä hoito- ja kuvantamistarvikkeissa. Muut toimintakulut sisältävät muun muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot. Kasvua oli 5,2 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen. Suurin kasvu oli tilavuokrissa. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen ja remontoimisen myötä useat sairaalan yksiköt ovat muuttaneet sairaalan ulkopuolelta vuokrattuihin väistötiloihin.   

 

Investoinnit lähes 54 miljoonaa 

Sairaanhoitopiiri investoi vuoden aikana 53,9 miljoonalla eurolla, joista rakennusten peruskorjausten osuus oli 22,9 miljoonaa euroa, uudisrakentamisen osuus 12,5 miljoonaa euroa. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 14 miljoonalla eurolla. Uuden sairaalan rakentaminen on alkanut pysäköintitalon ja hallintorakennuksen purkutöillä.  Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2019. Aiemmassa yleissuunnitelmassa olleiden kahden viisikerroksisen rakennuksen sijaan rakennetaan nyt kaksi vierekkäin olevaa kymmenkerroksista tornia. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessa.

1.4.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram