Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > OYS:n sairaalarakentamista nopeutetaan


OYS:n sairaalarakentamista nopeutetaan

Tulevaisuuden sairaalan yleissuunnitelmasta toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi maanantaina tulevaisuuden sairaala OYS 2030 päivitetyn yleissuunnitelman. Tämä tarkoittaa, että sairaalarakentamisen aikataulu nopeutuu usealla vuodella.

Päivityksen mukaan uudisrakentaminen keskitetään nykysairaalan pohjoispäähän. Periaatteena on pyrkiä rakentamaan uudet tilat vanhojen tilojen viereen ja turvata sairaalan häiriötön toiminta vanhoissa tiloissa uusien tilojen valmistumiseen saakka.

Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan mahdollisimman vähän. Myös tarvittavien väistötilojen tarve ja väistötilojen rakentamiskustannukset pyritään minimoimaan Em. etenemistavalla pyritään varmistamaan potilasturvallisuus ja minimoidaan ydintoiminnan riskit rakentamishankkeen aikana.

Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista.

Päivitetty yleissuunnitelma pohjaa hallituksen ja nyt valtuuston hyväksymään vaihtoehtoon Master Plan 2027. Sen mukaan uudisrakentamisen tieltä puretaan PPSHP:n hallintorakennus ja vanha parkkitalo. Myös keskuspesula väistyy myöhemmin uuden rakennuksen tieltä ja sille tehdään uudet tilat.

Sairaala rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheistukseen sisältyvät valtuustossa jo aiemmin hyväksytyt rakentamispäätökset lasten ja naisten sairaalan osalta. Ykkösvaiheen toteutus alkaa tänä vuonna, ja käyttöönotto olisi viimeistään 2023. 

"Muutos on parempaan suuntaan eli saadaan nopeammin paremmat ja toimivammat tilat. Ei tarvita yhtä paljon väistöjä kuten aiemmassa suunnitelmassa. Työntekijöille ja potilaille tulee vähemmän häiriötä, kun heidän ei tarvitse olla niin paljon rakennustyömaan keskellä. Rakentamisen nopeuttamisella saamme aikaan suunniteltuja toiminnallisia säästöjä aiemmin", perustelee valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen sanoo, että päivitys on paras tapa tehostaa toimintaa ja potilasturvallisuutta. "Esimerkiksi leikkaustoiminnan ja tehohoidon nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja hajallaan. Yhteispäivystys toimii epätarkoituksenmukaisessa tilassa, mikä vaikeuttaa potilaslähtöisen toiminnan kehittämistä", Huttu-Hiltunen lisää.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma jatkaa: "Mitä nopeammin saadaan uusia tiloja, sitä vähemmän on välttämätöntä korjata vanhaa, joka kuitenkin jossain vaiheessa purettaisiin." 

Toimintaympäristö muuttunut

Päivitetty yleissuunnitelma tarvitaan, koska erikoissairaanhoidon toimintaympäristö on muuttunut. Uusi terveydenhuoltolaki, päivystysasetus sekä työnjako- ja keskittämisasetus tähtäävät erikoissairaanhoidon rationalisointiin ja potilasturvallisuuden parantamiseen. Toimintaa keskitetään yliopistollisiin sairaaloihin ja laajan päivystyksen sairaaloihin.

Keskittäminen lisää OYS:ssa etenkin kirurgiaa, mutta vaikuttaa myös muuhun erikoissairaanhoitoon. Ilkka Luoma arvioi, että leikkausten määrä kasvaa ainakin tuhannella vuodessa.

Luoma ja vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen toteavat, että yhteispäivystyksen pysyvien tilojen aikataulua on nopeutettava. "Päivystykselle tehdään nyt väliaikaistiloja, jotta toiminnalliset muutokset saadaan asiakaslähtöisiksi jo tämän vuoden aikana. Vaikka tilanne paranee, pysyvien tilojen valmistumiseen olisi mennyt noin 10 vuotta. Nyt uuden master planin tavoitteena on, että päivystys saa uusia toimintamalleja varmistavat, pysyvät tilat viimeistään vuonna 2023", he toteavat.

Riskejä pienemmäksi

Päivitystä puolsi myös se, että sairaala rapistuu kiihtyvään tahtiin. Nykysairaalan kunto on olennaisesti heikompi kuin aiemmin arvioitiin. "Välttämätön korjaustarve kasvaa jyrkästi. Vanhan korjaaminen 50 vuoden tarpeisiin järkevästi olisi kalliimpaa kuin uuden rakentaminen ja vanhan purkaminen", Luoma sanoo.

Uusi vaihtoehto tarkoittaa sitä, että rakentamisen aiheuttamia toiminnan häiriöitä voidaan minimoida ja väistöjä tehdä selvästi vähemmän. Huonokuntoisen sairaalan riskit potilasturvallisuudessa, hoitotyön varmistamisessa ja tuloksellisuudessa ovat merkittävät.

"Mitä nopeammin saadaan uutta, sitä vähemmän sitoutuu kustannuksia vanhoihin seiniin ja väistöihin", Ilkka Luoma tiivistää.

Kustannukset haltuun

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 kokonaiskustannukset on laskettu niin, että niissä huomioidaan muun muassa uudisrakentamisen, korjausinvestointien, väistöjen ja vanhan sairaalan kunnossapidon kustannuksia. 

"Uudisrakentaminen hallintorakennuksen, pysäköintitalon ja pesulan paikalla on kokonaiskustannuksiltaan edullisempaa kuin jatkaa väistöihin ja hitaamman uudisrakentamisen edellyttämään mittavaan korjausrakentamiseen pohjaavasta suunnitelmasta. Lisäksi vaihtoehto turvaa ydintoiminnoille; päivystykselle, leikkaustoiminnalle ja tehohoidolle tehokkaat ja tuottavat tilat", Ilkka Luoma korostaa.

Yliopistosairaalan uudistaminen lisää yliopistollisen sairaalan kilpailukykyä ¬ muihin julkisen erikoissairaanhoidon ja yksityisiin toimijoihin verrattuna. Uudistuksen aikataulun nopeuttaminen ja poikkeuksellisen suuren sairaalainvestoinnin toteuttaminen lisää myös sairaalan vetovoimaisuutta ja edistää hoidon ydinammattilaisten saatavuutta kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Väistöjä vähemmän

Aiempi yleissuunnitelma perustui siihen, että samaan aikaan vanhaa saneerataan ja puretaan sekä rakennetaan uutta. Väistöjä olisi tarvittu paljon ja kantasairaalan ongelmat voisivat niitä vielä lisätä. Nyt tavoitellaan sitä, että kun yksikkö muuttaa, se siirtyy sille ajateltuun pitkäaikaiseen tai pysyvään tilaan.

Jo toteutuneissa väistöissä toimintoja on hajautettu Medipoliksen ja yliopiston tiloihin sekä Kontinkankaan kampuksen ulkopuolelle.

"Paitsi että väistöt ovat kalliita, niihin liittyy muun muassa logistiikkahaasteita. Yksikköjen siirrot moneen kertaan paikasta toiseen eivät ole paras mahdollinen ratkaisu.  Väistöt ovat huono asia sekä potilaille että henkilökunnalle", Juha Korpelainen sanoo. 

Mikä Master Plan?

Master Plan on asiakirja, jossa kuvataan toimenpiteet ja pääperiaatteet sairaalan tulevalle kehittämiselle. Asiakirjassa kuvattujen epävarmuustekijöiden vuoksi suunnitelma on laadittu dynaamiseksi, ajassa muuttuvaksi. Sitä päivitetään säännöllisesti uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin sopeutuen.

 

5.6.2018

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram